studentpolitikk

Fremmet mistillitsforslag mot studentleder

— Man må være seg bevisst dobbeltroller, sier Venstrealliansen ved Universitetet i Bergen.

Venstrealliansen kritiserer studentparlamentsleder Sandra Krusmvik for å ha for mange hatter - og å ikke være tilstrekkelig bevisst om det.

Saken blir oppdatert

I det første studentparlamentsmøtet etter valg av både nytt parlament og representanter til styret, fremmet Venstrealliansen ved Universitetet i Bergen (UiB) et mistillitsforslag mot leder i arbeidsutvalget (AU), Sandra Krumsvik, og et annet mot AU-medlem Kristoffer Eik.

Studentparlamentet brukte først om lag en og en halv time på å diskutere om det var i samsvar med statuttene å ta mistillitssakene inn på dagsorden. Før møtet ble lukket sa Jonas Nielsen fra parlamentets kontrollkomité at det kreves to tredjedels flertall for å ta inn saker som blir løftet etter at dagsorden for møtet er satt. Dette gjelder likevel ikke saker som meldes til eventuelt.

Dette er §16 i statuttene: Mistillit mot tillitsvalgte Studentparlamentet kan med 2/3 aktivt flertall vedta mistillit mot tillitsvalgte. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studentparlamentet. Parlamentet velger en ny tillitsvalgt.

Møtet begynte mandag klokken 17. Klokken 20.30 var det fremdeles ikke fattet noe vedtak.

Ulike hatter

Bakgrunnen for forslaget er den nylig gjennomførte valgkampen ved UiB. Som Khrono har skrevet, stilte Krumsvik og Eik til valg som styrerepresentanter i universitetsstyret, mot blant andre Gard Johanson og Cora Møller Jensen, som har disse vervene i dag. I en video på Facebook fremstilte Krumsvik og Eik det som at Johanson var for ansatt rektor - noe som ikke stemmer. Videoen ble fjernet, og Krumsvik sa til Khrono at budskapet kom feil ut.

— Når man er valgt, må man være seg dobbeltrollen bevisst. Dette gjelder særlig leder, sier Venstrealliansens førstekandidat Augusta Moen Opsahl til Khrono før møtet.

— Som valgte representanter er man avhengig av tillit.

Opsahl sier at noe av bakgrunnen for mistillitsforslaget også er håndteringen av video-saken i ettertid, og at valgkamparbeidet har gått ut over vanlig arbeid i arbeidsutvalget.

— Det er blant annet møter som er blitt utsatt, sier Opsahl.

Arbeidsutvalgets fire medlemmer er studentpolitikere på heltid ett år. I tillegg til Krumsvik og Eik, sitter Martine Baarholm og Petter Morland i AU dette studieåret.

Venstrealliansen fikk 29 prosent av stemmene i studentparlamentsvalget.

Saker flere steder

At det er mistillit og bråk i studentpolitikken, er ikke noe helt nytt. Khrono har tidligere skrevet om flere saker:

I Tromsø ble det i 2018 fremmet forslag om mistillit mot daværende parlamentsleder Ida-Elise Seppola Asplund. Bakgrunnen skal ha vært dårlig lederstil.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ble det konflikt etter at høgskolene i Buskerud/Vestfold og Telemark fusjonerte. Studentparlamentet fremmet mistillit mot arbeidsutvalget - og rektor Petter Aasen kuttet både økonomisk og administrativ støtte til studentdemokratiet.

Ved OsloMet, den gang HiOA, fremmet flertallet av arbeidsutvalget mistillit mot et enkeltmedlem.

Powered by Labrador CMS