landsmøte

Fremmet Stavanger sin sak fra talerstolen

Arbeiderpartiets landsmøte tar ikke stilling til verken gradsforskrift eller hvor man skal ha medisinutdanning. Her skal stortingsgruppa ha siste ord.

Dag Mossige tok opp medisinutdanning i Norge generelt, og saken om legeutdanning ved Universitetet i Stavanger spesielt, fra talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Gradsforskriften

  • Gradsforskriften regulerer hvilke grader og yrkesutdanninger som kan tildeles av ulike universiteter og høgskoler, hvilke institusjoner som kan gi særlige utdanninger som gir rett til beskyttet tittel, og normert studietid for utdanningene.
  • Hensynet bak gradsforskriften er myndighetenes behov for en overordnet nasjonal styring med tilbudet av ulike utdanninger i ulike deler av landet.
  • Medisin, psykologi, teologi, master i rettsvitenskap, veterinær er eksempler på utdanninger som har til felles at de kun kan tilbys av enkelte universiteter og høgskoler bestemt av politikere. Mens UiO kan tilby teologi, kan ikke UiB gjøre det, men UiB kan tilby medisin, men det kan ikke UiS. BI på sin side kan ikke tilby master i rettsvitenskap, men det kan UiT.
  • Debatten rundt forskriften er aktualisert av at BI ønsker å tilby en master i forretningsjuss og Universitetet i Stavanger ønsker å etablere en ny medisinutdanning. UiA ønsker å tilby psykologi og rettsvitenskap og også Nord universitet snuser på juss-utdanning.
  • Skillet i sektoren går som i flere andre saker mellom de nye universitetene og høgskolene på den ene siden, og de gamle universitetene på den andre siden.

Kilde: UiA og NOU Ny lov om universiteter og høyskoler

Torsdag kveld gikk gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger, Dag Mossige, opp på talerstolen på partiets landsmøte. Tema var medisinutdanning i Norge og han ønsket å fremme saken om at Universitet i Stavanger står klare for å gå i gang med å utdanne leger.

— Det er viktig å markere hvor viktig denne saken er for Stavanger og Rogaland internt i partiet, sier Mossige til Rogalands Avis etter talen.

— De er klare i Stavanger

Mossige understrekte i sin tale at det er viktig at Norge utdanner egne leger, i Norge. I dag er det 47 prosent av legene som utdannes i utlandet, 20 prosent av legebestanden er importert, trakk han fram.

— WHO-koden sier at alle land selv må bygge opp bærekraftig helsevesen. Vi må redusere behovet for å rekruttere helsepersonell fra utlandet. Grimstad-utvalget vil ha 440 nye studieplasser i medisin i Norge. Universitet i Stavanger står klart. Deres fagfellevurderte studiemodell kan bidra til en rask opptrapping av norsk utdanningskapasitet - og et innovativt løp vil komme alle legeutdanninger til gode. De er også så rause at de kun ber om delt gradsrett. Resten har de finansiert selv, understrekte Mossige.

Ingen vedtak

Det blir ikke fremmet forslag knyttet til verken gradsforskriften generelt eller medsinutdanning spesielt. Det blir understreket at det er stortingsgruppa som skal ta stilling til gradfsorskiften og partiets synspunkter her.

Gradsforskriften er en del av styringsmeldingen som skal behandles i Stortinget før sommeren.

— Vil ha medisin også på Gjøvik

Gjøvik arbeiderparti har også synspunkter på medsinutdanning. I et forslag til landsmøte heter det fra lokallaget:

«Det skal arbeides aktivt for å legge forholdene til rette for at NTNU etablerer en desentral medisinutdanning på Campus Gjøvik. Denne type lokalisering vil bidra til at flere leger blir værende lokalt, noe som vil gagne både sykehus og kommunehelsetjeneste.»

Sentralstyrets kommentar til forslaget er at Ap er for at flere leger skal utdannes i Norge, og mer desentralisert utdanning, men ikke bare på én campus.

De mener forslaget delvis er ivaretatt av følgende setning foreslått i programmet:

«Øke antall studieplasser ved landets utdanningsinstitusjoner for profesjonsstudiet medisin». Sentralstyret legger også til at medisin er en av landets aller dyreste utdanninger, og stiller store krav til fagmiljø, infrastruktur og kompetanse, så eventuelle utvidelser av utdanningstilbudet må sees i sammenheng med investeringene på utdanningsfeltet i årene fremover.

Både sentralstyret og landsstyret oversender forslaget til redaksjonskomiteen for partiprogram.

Powered by Labrador CMS