gaveforsterkning

Frp-Steffensen er svært skuffet

Universitetsrektorer kaller regjeringen smålig, og Frp-Steffensen er svært skuffet.

Roy Steffensen (Frp) er skuffet over gavekutt fra regjeringen
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forslaget til statsbudsjett for neste år foreslår regjeringen å avvikle gaveforsterkningsordningen.

Med dette blir et statlig bidrag til langsiktig, grunnleggende forskning kuttet med 30 millioner kroner i året.

I budsjettet for inneværende år ble rammen for ordningen kuttet fra 50 millioner til 30 millioner. Avviklingen av ordningen blir ikke kompensert på noe vis.

Regjeringen får støtte til sitt kuttforslag fra Senterpartiet. Fremskrittspartiet sier de er svært skuffet over regjeringen, men har likevel selv ikke funnet plass i sitt budsjett til å foreslå at ordningen skal beholdes.

Gaver for 1,2 milliarder kroner fra 2014

I 2014 gjeninnførte Solberg-regjeringen ordningen med gaveforsterkning. Ordningen virket i første omgang fra 2006-2012.

Totalt fra 2014 til november 2019 har det blitt gitt gaver gjennom denne ordningen på nesten 1,2 milliarder kroner.

Dette har da utløst en statlige støtte på 25 prosent av gavebeløpet, til sammen nesten 300 millioner kroner i perioden 2014 til 2019.

Et viktig krav til å utløse gaveforsterkning er at beløpet du gir er over 3 millioner kroner.

Les også: Desse har gitt størst gåver til forsking ved universitet og høgskular

Frp: — Svært skuffet over regjeringen

Roy Steffensen er leder av Utdannings og forskningskomiteen på Stortinget, og også utdanningspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet (Frp).

Steffensen forteller at Frp er veldig misfornøyd med forslaget om kutt i gaveforsterkningen fra regjeringen.

Skuffet: Roy Steffensen (Frp).

— Dette har egentlig vært et av våre hjertebarn. I 2006 fremmet vi forslag om å redusere den nedre grensen slik at flere gaver skulle kvalifisere for ordningen, og vi var svært glad for at vi fikk ordningen inn igjen i 2014, forteller Steffensen til Khrono.

Han fortsetter:

— Vi er svært skuffet over at regjeringen velger å avvikle den. Vi skulle svært gjerne videreført ordningen, men har dessverre ikke funnet rom til dette heller i vårt alternative budsjett, da det har vært mange ting vi har vært nødt til å rydde opp i, som for eksempel kutt i private barnehager, at regjeringen ikke følger opp satsing på yrkesfag, bransjeprogram og studieplasser for fagskole som Stortinget har bedt om, de har redusertambisjonsnivået for studentboliger med mer.

Steffensen legger til at Frp mener det er meningsløst å fjerne denne ordningen nå, all den tid universitetene i Norge har langt mindre samarbeid med næringslivet enn i mange andre land.

— Gaveforsterkningsordningen har vært et godt bidrag til å synliggjøre og forsterke samarbeidet mellom næringsliv og akademia i Norge, skriver Steffensen i epost til Khrono.

Han legger til at det har vært et uttalt mål ikke bare fra Frp men også fra regjeringspartiene at samarbeidet mellom næringsliv og akademia skal styrkes.

— Da skjønner vi ikke hvorfor de valgte å fjerne et av de gode samarbeidsverktøyene, og jeg frykter at vi nå risikerer at mange givere ikke kommer på banen, poengterer Steffensen.

Stimulert private gaver

— Gjennom gaveforsterkingsordningen har staten stimulert private pengegaver til forskning. Ordningen har fungert godt og etter intensjonen, skriver rektorene Anne borg, Anne Husebekk, Svein Stølen og Dag Rune Olsen, i et innlegg i Khrono.

De legger til at den årlige rammen på 30 millioner er for liten, at det er «kø» for å få utbetalt gaveforsterkning, og at det samme gjaldt da rammen var på 50 millioner.

— Ordningen stimulerer giverglede hos privatpersoner, men også fra bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner som samler inn penger til forskning. Vi har vanskelig for å forstå at regjeringen ikke verdsetter innsatsen deres, understreker de fire rektorene.

Marit Arnstad (Sp), støtter gavekutt.

Senterpartiet: Støtter kuttet

Utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet (Sp), Marit Arnstad, forteller at Senterpartiet støtter dette kuttet fra regjeringen.

— Sp ønsker å fjerne denne ordninga. Vi vil heller styrke basisfinansiering og sikre gode rammer uavhengig av gaver, sier Arnstad til Khrono.

Hun legger til:

— Jeg ser rektorene sier det vil gå utover grunnforskninga, men vi legger opp i vårt alternative statsbudsjett til en omprioritering som vi mener bidrar til å styrke grunnforskningen.

KrF: Deler ikke rektorenes bekymring

Hans Fredrik Grøvan er utdanningspolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti (KrF). Han skriver til Khrono at ordningen er foreslått avviklet fordi det er vanskelig å dokumentere hvorvidt ordningen fører til gaver som ellers ikke ville gitt.

— Erfaringen så langt er at det bygger seg opp lang kø på ordningen noe som fører til at det tar lang tid før gaveforsterkningen blir utløst. Forsinkelsene og det at man ikke klarer å dokumentere at ordningen faktisk fører til gaver som ellers ikke ville blitt gitt, gjør at vi fra KrFs side mener det var et lite funksjonelt og treffsikkert tiltak, skriver Grøvan.

Han legger til:

— Jeg deler derfor ikke rektorenes bekymringer. Gaver vil fortsette å bli gitt og ved å avvikle ordningen tar man bort byråkratiseringen som resulterer i kø og gir universitetene muligheten til å organisere dette selv, skriver Grøvan.

Powered by Labrador CMS