krisepakka

Frp-Steffensen reagerer på Ap-kritikken mot krisepakka

Leder av utdanningskomiteen Roy Steffensen (Frp) mener kritikken fra Arbeiderpartiet mot krisepakka for studenter er bak mål.

Roy Steffensen, mener Arbeidepratiet kritiserer på autopilot og er uansvarlige i sin kritikk av krisepakka for studentene som ble lagt fram fredag.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Ap og Torstein Tvedt Solberg i særdeleshet ser ut til å ha lagt seg på en linje hvor man kritiserer på autopilot, og mer høylytt jo nærmere valgdagen vi kommer, sier Roy Steffensen (Frp).

Steffensen er leder av utdanningskomiteen på Stortinget. Steffensen er oppgitt over kritikken Arbeiderpartiet (Ap) kommer med mot krisepakka som regjeringen la fram fredag.

Fakta

1,1 milliarder i krisepakke for studenter

Dette er de viktigste punktene:

  • Studenter kan søke ekstralån på 26.000 hvorav stipendandelen vil være 40 prosent. Regjeringen har valgt å åpne for at studenter som kan dokumentere tapt inntekt i perioden 16.juni 2020 til 15.juni 2021 vil kunne søke tilleggslånet, noe som vil gi en forventet bedring også for utenlandsstudenter. Med et anslag på 30 prosent av studentene vil stipendandelen totalt koste 779 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår derfor 140 mill. kroner våren 2021 til å oppskalere fleksible utdanningstilbud som særlig er tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, og ledige og permitterte. Bevilgningen inkluderer eventuelle utgifter til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.
  • Regjeringen foreslår en midlertidig ordning med støtte til at fagskoler, høyskoler og universiteter kan lønne studenter for å gi faglig oppfølging av andre studenter. Oppfølging av noen studentgrupper kan prioriteres, eksempelvis første- og andreårsstudenter eller studenter på spesielt krevende utdanninger med frafallsfare. Regjeringen foreslår å bevilge 150 mill. kroner til tiltaket, hvorav 124 mill. kroner til statlige universiteter og høyskoler.
  • Det er i 2021 bevilget 10 mill. kroner til oppfølging av studentene under koronapandemien, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Innst. 12 S (2020–2021). Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 78,5 mill. kroner.

Kilde: Kunnskapsdepartementet og regjeringen

— I denne saken er vi «allierte» med Ap, Sp og SV og har sikret én milliard til studentene, etter krav fra Frp i VG for to uker siden, understreker Steffensen.

Kritikken fra Arbeiderpartiet

Regjeringen la fram sin krisepakke for studenter fredag. Denne innebærer en ordning med lån og stipendandel av dette på 40 prosent, til en kostnad av 779 millioner.

140 millioner går til fleksible utdanninger, en midlertidig ordning med studentstillinger har en prislapp av 150 millioner og bevilgninger til studentsosiale aktiviteter koster totalt 78,5 millioner kroner.

Arbeiderpartiet var raskt ute og kritiserte krisepakken, og at de ønsker seg forbedringer når Stortinget skal behandle krisepakken.

— Regjeringen har lagt fram at de kalkulerer med at hoveddelen av krisepakken bare vil treffe ca. 30 prosent av studentene. Dette understreker og beviser at ordningen er for snever. Nå håper vi å få med Stortinget på å utvide ordningen, sier Solberg.

Arbeiderpartiet trekker fram at det ikke var uten grunn at opposisjonen utelot kravet om at den ekstra støtten skulle gå til studenter som kan dokumentere inntektsbortfall.

— Regjeringen har i denne krisepakken glemt førsteårstudentene. Hva med de studentene som aldri kom så langt at de fikk søkt seg en jobb? Eventuelt aldri fikk en jobb, spør Solberg.

— Var strålende fornøyd for 10 dager siden

Roy Steffensen trekker fram det han mener kritikken fra Ap er paradoksal.

— Ap var strålende fornøyd ned en krisepakke på én milliard vil studentene for bare ti dager siden. De har sågar skrevet flere leserbrev om hvor fornøyd de er med gjennomslaget. Ikke med ett ord skriver de at de ønsker mer enn én milliard. De skriver tvert i mot at de ønsker at denne ordningen skal treffe bredere, med mer stipend, ta hensyn til utenlandske studenter og også førsteårsstudenter, trekker Steffensen fram.

Fredag la Henrik Asheim fram en pakke for studentene på 1,1 milliard.

— Altså mer enn hva Stortinget ba om, i tillegg til at den treffer bredere, har økt stipend, tar hensyn til utenlandske studenter og har penger til nye deltidsstillinger som kan hjelpe førsteårsstudenter, understreker Steffensen og han poengterer så:

— Da er plutselig alt galt. Dette er for lite, det treffer for få, og stipendandelen burde være høyere og det er også galt at det er lån.

Og da spør Steffensen: Hva er egentlig alternativet til Ap?

Steffensen trekker frem at løsningen som er lagt fram innebærer at studenter som kan dokumentere inntekstbortfall kan få lån på inntil 26.000 der 10.400 blir omgjort til stipend.

Regjeringen har kalkulert med at ordningen treffer rundt 30 prosent av studentene og kostnadene ved ordningen er kalkulert til snaue 800 millioner kroner,

— Hvis Ap mener det er galt at de skal få lån, og at det samtidig skal gjelde flere så betyr jo det at hver student som får en del av krisepakken få langt mindre hver seg, peker Steffensen på.

— Bygger falske forhåpninger

— Vi må faktisk forholde oss til realitetene her. Jeg mener Henrik Asheim har levert et godt utgangspunkt for å forhandle, basert på hva Stortinget ba om, og jeg synes det er svært problematisk og uheldig at Torstein Tvedt Solberg nå bygger opp falske forventninger til studentene om hva som er mulig å få til i forhandlinger på Stortinget, understreker Steffensen.

Steffensen legger til at det kan godt være at 7,5 år i opposisjon har gjort at Ap har glemt hva det vil si å være ansvarlig.

— Men for oss som i denne saken er «alliansepartnere» med Ap er det ganske uryddig at han per definisjon kritiserer sitt eget og vårt gjennomslag kun 10 dager etter at han har feiret med gladsaker i media og leserbrev, kommenterer Steffensen og legger til:

— Hvis Torstein og Ap mente at én milliard ikke var nok for en uke siden, men at det burde være fire milliarder, burde de sagt det da. Det gjorde de ikke, tvert imot har de forsøkt å ta æren for milliarden og har fremstått som strålende fornøyd med å overkjøre regjeringen.

Steffensen understreker at stortingsflertallet bestående av Ap, Sp, SV og Frp pekte ut en retning for ca 10 dager siden.

— Jeg tror de fleste vil måtte erkjenne at statsråden i det store og det hele har innfridd. Ja, det er fortsatt muligheter for å endre og justere på studentpakken, og det er Frp innstilt på å gjøre, men vi er ikke interessert i å snakke ned vårt eget gjennomslag om 1 milliard til studentene for så å bli med på populistiske utspill om «mer, mer, mer».

Steffensen avslutter:

— Hvis Ap har lyst til å ha troverdighet som en forutsigbar avtalepartner bør de legge bort kritikk på autopilot, og heller forholde seg til realitetene og de vedtak de selv har bedt om, og ikke gjøre alt til et politisk spill og en overbudskonkurranse.

Powered by Labrador CMS