Landsmøte fremskrittspartiet

Frp vil ha flere studieplasser til helseutdanningene og øke lønnen til stipendiater

Fremskrittspartiet (Frp) foreslår å lage en opptrappingsplan for å sikre flere sykepleiere og helsearbeidere i Norge de neste årene. Det vedtok partiet på helgens landsmøte.

Frp-leder Sylvi Listhaug under helgens landsmøte.
Frp-leder Sylvi Listhaug under helgens landsmøte.
Publisert Oppdatert

Behovet for å rekruttere flere sykepleiere og helsearbeidere i Norge er allerede stort, og vil bli enda større i årene som kommer.

Ifølge Frps landsmøte skal forslaget deres inneholde en plan om et utdannings- og lønnsløft, og andre tiltak som samlet kan sikre nok kompetente hender i helse- og omsorgstjenestene.

— Kompetent helsepersonell er grunnmuren i helse- og omsorgstjenesten, og er en forutsetning for at den norske befolkningen kan tilbys helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, skriver Fremskrittspartiet i en pressemelding.

Desentralisert helse- og omsorgsutdanning

Per nå er det behov for 6000 flere sykepleiere. Dersom dagens utvikling får fortsette, kan Norge komme til å mangle 30.000 sykepleiere om ti år.

Frp vil ha et betydelig løft i helseutdanningene og ønsker at studieplassene trappes opp i årene som kommer.

Partiet ønsker en desentralisert helse- og omsorgsutdanning, slik at studiene blir attraktive, og slik at det blir enklere å ta etter- og videreutdanning, kommer det frem i vedtaket fra landsmøtet i helgen.

Fakta

Frps treårige opptrappingsplan for sykepleiere og helsefagarbeidere

  • Løfte lønnsnivået til sykepleiere og helsefagarbeidere, som sikrer at vi beholder og rekrutterer nødvendig personell.
  • Økning i antall studieplasser for helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.
  • Lovfestet plikt for kommunene å ta imot sykepleiere og helsefagarbeidere i praksis, slik det er i spesialisthelsetjenesten
  • Sykehus og kommuner pålegges å følge opp Riksrevisjonens rapporter om bemannings- og kompetanseutfordringer og utarbeide en strategiske plan for å løse dette på kort og lang sikt.
  • Gjennomgå og forbedre ressursbruk og oppgavefordeling i helse- og omsorgstjenestene og foreslå ansvarsendringer mellom profesjonene der det er formålstjenlig.

Det skal også jobbes for høyere lønn til både sykepleiere og andre helsefagarbeidere.

Lønnen til sykepleiere og helsefagarbeidere bør økes fordi de fortjener det. Men også fordi høyere lønn vil kunne bidra til økt rekruttering og at flere velger å bli i yrket, mener partiet.

Økt lønn til stipendiater

Av andre utdanningsrelaterte element som ble lagt frem på helgens Frp-landsmøte er partiets ønske om å øke lønnen til stipendiater.

— Vi har vært bekymret for utviklingen der flere og flere som avlegger doktorgrader i Norge er utenlandske, sa Frps utdanningspolitiske talsperson Roy Steffensen til Forskerforum fredag.

«Norge må videreutvikles som kunnskapsnasjon. For å nå det målet må vi ha et tilbud innenfor høyere utdanning som er konkurransedyktig internasjonalt. I tillegg må vi gjøre det attraktivt for de rette kandidatene i Norge å søke på ph.d. studier.»

Det sto det i Frps innstilling til program for 2021-2025, som altså ble lagt frem for landsmøtet i helgen.

— Vil Frp øke lønnen for stipendiater? spurte Forskerforum Steffensen før helgen.

— Det er det vi har tenkt på, at lønn og stipend må økes, uten at vi har noen konkrete forslag. Vi har ikke tallfestet det heller. Vi har det inne, men vi har ikke foreslått det i dette programmet, svarte Steffensen.

Powered by Labrador CMS