opptaksutvalget

Frykter svekket forsvars­vilje hvis tilleggspoeng for første­gangs­­tjeneste fjernes

Forslag om å fjerne tilleggspoeng for å gjennomføre verneplikten møter motstand. — Førstegangstjenesten kan ikke sammenlignes med mye annet som gir tilleggspoeng, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson.

Bør man få tilleggspoeng for å avtjene verneplikten? Et forslag om å fjerne poengene vekker reaksjoner. Her fra en øvelse i Sandefjord.
Publisert Oppdatert

I begynnelsen av desember foreslo det regjeringsoppnevnte opptaksutvalget å legge om hele systemet for opptak til høyere utdanning. De vil fjerne alle tilleggspoeng. Det inkluderer å fjerne de to tilleggspoengene søkere i dag får for å gjennomføre verneplikten.

— Det er ikke en ide jeg applauderer, sier Hårek Elvenes i Stortingets utenriks- og forsvarskomite

Elvenes er Høyres forsvarspolitiske talsperson på Stortinget.

Hårek Elvenes (H) sier ekstrapoeng til verneplikt kan bidra til at folk avtjener verneplikten og står lenger i verneplikten..

— Det skal bli særdeles interessant å se begrunnelsen. Det vil være kontroversielt. Det er viktig å opprettholde forsvarsviljen i samfunnet. Det har vi sett betydningen av det siste året. Det gjøres gjennom forskjellige virkemidler. Ekstrapoeng til verneplikt kan bidra til at folk avtjener verneplikten og står lenger i verneplikten. Førstegangstjenesten står i særstilling, og kan ikke sammenlignes med mye annet som gir tilleggspoeng til oppta, sier han.

Komitekollega Christian Tybring-Gjedde i Frp er også imot forslaget.

— Jeg synes vi skal sette pris på folk som vil forsvare landet sitt. Det er også en slags yrkeserfaring som burde telle positivt.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) synes man bør belønnes for å gjennomføre verneplikten..

— De som gjennomfører verneplikten bruker tid på det. De kunne valgt en helt annen vei. Man burde gi dem kred for det. Det kan skape mer motivasjon. Og hvis man fjerner tilleggspoengene, kan det hende at flere tenker at dette er uklokt å bruke tid på, sier Tybring-Gjedde.

Befalet: — Synd hvis fjernes

Leder Jens B. Jahren i fagforeningen Befalets fellesorganisasjon er heller ikke fornøyd med forslaget.

— Jeg synes det er synd hvis man fjerner tilleggspoengene for førstegangstjeneste. Det kan være det fører til at færre ønsker å gjennomføre førstegangstjeneste.

Jahren minner om at førstegangstjeneste er en plikt. Men det er få som blir tatt ut, bare rundt 14 prosent av hvert årskull. Derfor vektlegges den enkeltes motivasjon tungt.

— Disse vil også fortsette i heimevernstrukturen. Sånn sett har det vært et veldig godt virkemiddel å gi en ekstra uttelling for de som faktisk gjør dette. Å fjerne det kan svekke motivasjonen for å ta førstegangstjeneste, sier han.

Jahren understreker at han ikke kan uttale seg om det helhetlige forslaget fra opptaksutvalget, der fjerning av disse poengene bare er én liten del.

— I en særstilling

Selv om opptaksutvalget mener alle tilleggspoeng bør fjernes, dykket det ekstra dypt ned i akkurat denne problemstillingen. Det skriver i rapporten sin at dagens poeng for avtjent militær førstegangstjeneste er i en særstilling.

«Soldater i førstegangstjeneste er en del av den stående forsvarsstrukturen og av vesentlig betydning for at Forsvaret til enhver tid skal kunne utføre oppdraget med å forsvare Norge. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon forsterker viktigheten av dette», heter det i utredningen.

Men et motargument mot å la akkurat disse tilleggspoengene stå, er at de vil telle svært mye hvis alle de andre poengene fjernes.

Utvalgsleder Marianne Aasen overleverte utredningen til statsråd Ola Borten Moe 1. desember.

Tok dissens

Ett av av de 13 medlemmene i utvalget tok dissens i dette spørsmålet. Morten Wolden, som er kommunedirektør i Trondheim, mener at man fortsatt bør vurdere å gi poeng for utført førstegangstjeneste.

Dette begrunner han med at «allmenn verneplikt er fastslått i Grunnloven og er en plikt som staten pålegger den enkelte borger. Det er ikke mulig å unndra seg denne plikten, med mindre man blir vurdert av Forsvaret til ikke å være skikket for tjeneste, basert på helsetilstanden», som det står i utredningen.

Han mener allmenn verneplikt har en særstilling som ikke kan sammenlignes med selvvalgt aktivitet som skole eller arbeid.

«Allmenn verneplikt har en sterk og lang tradisjon i det norske samfunnet, og dagens spente situasjon i Europa gjør at det er viktig å sørge for å opprettholde oppslutningen rundt denne grunnlovfestede plikten», mener Wolden.

— Vanskelig å foreslå

Leder for opptaksutvalget, Marianne Aasen, sier hun syntes det var vanskelig å foreslå å fjerne akkurat disse poengene.

— Jeg er for allmenn verneplikt. Personlig synes jeg disse var de viktigste poengene å beholde, hvis man skal beholde poeng. Men utfordringen er at hvis du bare skal beholde en type poeng, så blir det urettferdig.

Hun forklarer hvordan utvalget har tenkt.

— Det er mange gode formål i de tilleggspoengene som er i dag. Men så blir det for mange i sum.

Utvalget vil fjerne alle tilleggspoengene det i dag er mulig å få. I tillegg til førstegangstjeneste er dette alderspoeng, folkehøgskolepoeng, språk- og realfagspoeng og kjønnspoeng ved noen studier. De vil også fjerne muligheten for å forbedre karakterer fra videregående skole. Dette skal bidra til at folk kommer tidligere ut i høyere utdanning.

— Slik systemet er i dag, er det riktig å ha tilleggspoeng for førstegangstjeneste. Hvis ikke kunne de som ikke er i Forsvaret brukt tiden på andre ting, som å ta opp ubegrenset med fag, gått på folkehøyskole og tatt universitetsfag, sier hun.

Men hvis alle tilleggspoengene fjernes, er det ikke det samme behovet for å kompensere.

— Og det som blir problematisk ved å bare beholde poeng for verneplikt, er at det blir en så kjempestor fordel. Da blir så stor forskjell at er dramatisk for de som ikke får lov til å gå i Forsvaret.

— Noen mener man trenger den gulroten for å få folk til å gjennomføre førstegangstjenesten?

— Man kan mene det. Vi mener at det ikke er helt dokumentert at det er det som motiverer ungdom. Og så mener vi at vi ikke skal bruke opptakssystemet for å styre ungdoms valg. Men at det bør skje ut fra andre motivasjonsfaktorer, og det gjelder også Forsvaret. Og det er mange som har lyst til å avtjene verneplikt, gå på folkehøyskole og ta språkfag.

— Tror du det blir færre som ønsker å gjennomføre førstegangstjeneste med dette?

— Det er det ingen som vet. Jeg har til gode å se dokumentasjon fra Forsvarets side på at det er det som avgjør motivasjonen til å gå i Forsvaret.

Gi penger framfor studiepoeng?

Aasen tar til orde for å motivere ungdom til førstegangstjenesten med andre midler enn tilleggspoeng.

«Økonomiske tiltak som styrket utdanningsstøtte etter gjennomført tjeneste eller opptjening av pensjonspoeng i førstegangstjenesten er eksempler på tiltak som vil treffe langt flere» står det i utredningen.

— Man får en sum penger når du slutter. Kanskje de kan få mer, sier hun.

Sp: — Skal lønne seg

Politikerne i regjeringspartiene som Khrono har kontaktet, har foreløpig ikke så mye å melde om saken.

Forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet Bengt Fasteraune sier han vil avvente høringsuttalelsene. Men han understreker at han mener det skal lønne seg å gjennomføre førstegangstjeneste.

— Jeg er opptatt av at dette blir ivaretatt på en god måte. At det skal lønne seg å gjennomføre førstegangstjeneste også i forhold til det løpet du skal velge senere, enten det er i Forsvaret eller i sivilt, sier han.

Hans partifelle, statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet, sier dette i en skriftlig kommentar:

– Det kommer til å være en stor prosess på dette framover. Rapporten til utvalget går nå ut på høring og vi håper på mange gode innspill. Om vi fjerner tilleggspoeng eller om det blir tilleggspoeng for noe, for eksempel førstegangstjeneste, er selvsagt for tidlig å si.

Talsperson for høyere utdanning i Arbeiderpartiet, Lise Selnes, sier at det ikke er sikkert forslaget er så dramatisk.

— Utvalget har nok tenkt at enten gjør man dette fullt og helt, eller så gjør man det ikke. Og hvis du gjør det fullt og helt, er nok ikke dette noe som vil ha så store konsekvenser. Da vil det å ha vært i Forsvaret noe som kan være viktig å ha på CV-en for framtidig arbeid, uavhengig av om du får poeng til videre studier, sier hun, og fortsetter:

— Men da er det ikke mulig å hente poeng til videre studier fra ulike steder. Så det er ikke sikkert det er så dramatisk. Men vi har ikke konkludert.

Powered by Labrador CMS