Fulbright-priser

Fulbright-pris for artikkel om kjønn og korrupsjon

Professor Francesca Refsum Jensenius er tildelt Fulbrights artikkelpris 2023. Ishita Barua fikk artikkelprisen for unge forskere.

Francesca Refsum Jensenius får Fulbrights artikkelpris for 2023.
Francesca Refsum Jensenius er tidligere Fulbrights artikkelpris for 2023.

Francesca Refsum Jensenius fikk torsdag beskjed om at hun er mottaker av Fulbrights artikkelpris for 2023. Prisen får hun for artikkelen: «Time in Office and the Changing Gender Gaps in Dishonesty: Evidence for Local Politics in India».

I artikkelen viser Jensenius og medforfattere at det ikke er noen kjønnsforskjell i holdninger til korrupsjon blant lokalpolitikere i India — et samfunn med store kjønnsforskjeller der korrupsjon er utbredt, heter det i ei pressemelding fra Fulbright Alumniforeningen Norge, som deler ut prisene.

Fulbrights artikkelen til unge forskere 2023 går til Ishita Barua. I artikkelen tar hun for seg en viktig biomedisinsk utfordring ved å ta i bruk nye teknikker ved hjelp av kunstig intelligens.

Kvinner reduserer ikke korrupsjon

Franscesca Refsum Jensenius er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Artikkelen hun får pris for, er basert på spørreundersøkelser og eksperimentelle data. Forskerne ville måle tilbøyeligheten for korrupt atferd blant relativt like grupper av erfarne og uerfarne mannlige og kvinnelige lokalpolitikere i Vest-Bengal i India.

De kom fram til at det er mindre sannsynlig at uerfarne kvinnelige politikere jukser for egen vinning sammenliknet med uerfarne menn. Blant erfarne politikere forsvinner denne kjønnsforskjellen.

I pressemeldinga framheves det at studien er usedvanlig godt utført. Det empiriske arbeidet er solid og kreativt. Analysen bidrar med kunnskap om hvordan holdninger og atferd er dynamiske, og hvordan erfaringer og sosialisering danner våre atferdsmønstre.

Videre påpekes det at studien gir liten støtte til hypotesen om at økt kvinnelig representasjon i politikken automatisk vil bidra til å redusere korrupsjon — bortsett fra på helt kort sikt.2

Forskningen er finansiert av Norges forskningsråd, Auckland University og Monash University.

«Stor teknologisk relevans»

Ishita Barua får Fulbrights artikkelpris for unge forskere for artikkelen «Real-Time Artificial Intelligence — Based Optical Diagnosis of Neoplastic Polyps during Colonoscopy».

Ishita Barua får Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2023.
Ishita Barua får Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2023.

Prisen får hun fordi artikkelen demonstrerer stor teknologisk relevans, står det i pressemeldinga fra Norges Fulbright Alumniforening. Barua og medarbeiderne gjennomførte en klinisk multisenter-studie ved Bærum sykehus, King's College Hospital i England og Showa University Northern Yokohama Hospital i Japan.

Forskerne anvendte kunstig intelligens i kreftscreening for å kartlegge graden av farlighet i forstadier til tarmkreft.

Juryen mener artikkelen er velskrevet, metodisk sterk og tar for seg en viktig biomedisinsk utfordring ved å ta i bruk nye KI-teknikker. De framhever også at internasjonalt samarbeid er fremmet og at artikkelen så langt er mye sitert.

Jensenius er tidligere Fulbright scholar og Barua Fulbright-stipendiat. Barua jobber for tida som Lead AI (kunstig intelligens) i Healthcare i Deloitte samtidig som hun fortsetter sin medisinske praksis.

Ishita Baruas artikkel er finansiert av Norges forskningsråd og Kreftforeningen.

Powered by Labrador CMS