Påtroppende rektor på Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen (stående med solbriller og hvit skjorte).

Molde lager ny plan for mulig fusjon med NTNU

Styret ved Høgskolen i Molde vedtok tidligere i juni at de skal utarbeide en ny plan for prosessen opp mot en mulig fusjon med NTNU.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy skal, ifølge lokalavisa på Høgskolen i Molde, Panorama, til høsten legge fram en plan for den videre prosessen mot NTNU. Det vedtok høgskolestyret på et møte i starten av juni, der strategi og struktursak sto på sakslista.

Styret sluttet seg til et vedtak der essensen for struktursakens del er følgende:

  • Høgskolen skal gå samlet videre.
  • NTNU ses som den mest naturlige potensielle fusjonspartneren.
  • Fagmiljøenes dialog med kolleger ved NTNU skal fortsette.
  • Høgskoledirektøren – i samarbeid med påtroppende rektor Steinar Kristoffersen – skal utarbeide en plan for den videre prosessen mot NTNU. Planen skal presenteres for styret på høstens første møte.

Takket for seg

Vi skulle ha startet denne prosessen for lenge siden

Terje Dyrseth

Rektor Hallgeir Gammelsæter, som går av for sommeren, benyttet anledningen til å takke for seg overfor styret. Til strategisaken leverte han følgende protokolltilførsel:

«Jeg stiller meg bak forslaget til vedtak ut fra at det er et ønske i deler av organisasjonen om å styrke beslutningsgrunnlaget om NTNU kan styrke Høgskolen i Molde.

Jeg har likevel vanskelig for å se hvordan NTNU kan gi Høgskolen i Molde betingelser som imøtekommer de mål vi har for aktiviteten i Molde i årene framover.»

Her er vedtaket i sin helhet:

«Det er høgskolestyrets mål at det skal være et ambisiøst miljø forutdanning, forskning og innovasjon ved høgskolen i framtiden. Et godt samarbeid med næringslivet og offentlig sektor skal vektlegges.

Høgskolestyret står ved tidligere beslutning om at høgskolen skal gå samlet videre, og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren. Styret ber om at man fortsetter dialogen som de faglige avdelingene ved Høgskolen i Molde har startet mot NTNU sitt faglige miljø. Styret ber høgskoledirektøren utarbeide en plan for den videre prosessen, i tett samarbeid med påtroppende rektor. Planen skal baseres på forslag som bes utarbeidet av avdelingsstyrene og administrasjonen. Interessene og oppgavene for de faglige avdelingene, administrasjonen og studentene skal ivaretas. Planen legges frem for styret på første møte etter rektorskiftet.

Styret har drøftet evalueringen av omorganiseringen og ser ingen grunn til å gjøre endringer nå. Det gjelder også en fortsatt inndeling i avdeling Logistikk og avdeling Økonomi og samfunnsvitenskap, slik begge avdelingsstyrene også ønsker.

Styret drøftet dagens og fremtidens studietilbud, og ber om at administrasjonen og fagavdelingene tar med seg signalene gitt i møtet inn i arbeidet med det videre studietilbudet. 
Styret mener statusen som vitenskapelig høgskole er viktig å opprettholde.

Høgskolestyret ber om at det nedsettes et utvalg bestående av faglige og administrativt ansatte og studentrepresentanter som skal vurdere dagens organisering av studielederfunksjonen. Forslaget legges frem for høgskolestyret senest sammen med budsjettbehandlingen for 2018.»

Fortsatt vitenskapelig høgskole

Debatten forut for dette vedtaket gikk i stor grad for seg på styreseminaret dagen før. Der sa for eksempel dekan Hans Fredrik Nordhaug at for at Avdeling for logistikk er viktig at Høgskolen i Molde beholder statusen som vitenskapelig høgskole.

– Det viser at vi har kvalitet som et universitet, sa Nordhaug til Panorama.

Styremedlem Terje Dyrseth konstaterte at styret har jobbet med struktursaken i årevis, men nå syns han signalene fra høgskolens avdelinger i forhold til struktursaken og NTNU er veldig positive.

– Vi skulle ha startet denne prosessen for lenge siden, sa Dyrseth.

Påtroppende rektor Steinar Kristoffersen var til stede som observatør med talerett under styremøtet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS