Nordtrønderne vil fusjonere fra 2016

Høgskolerektor Steinar Nebb i Nord-Trøndelag ønsker å skru opp tempoet i fusjonsforhandlingene og bli universitet fra 2016.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har tidligere sagt at de vurderer fusjon med Universitetet i Nordland fra 1.1.2017, men i styrepapirene som rektor Steinar Nebb har lagt ut til møtet i neste uke kommer det fram at han har ombestemt seg, og innstiller overfor styret at de skal fusjonere fra 1.1.2016. 

Et nytt Universitetet i Midt-Norge, skriver Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) når de omtaler fusjonsarbeidet rettet mot Universitetet i Nordland (UiN).

Kunnskapsdepartementet og statssekretær Bjørn Haugstad har tidligere i juni prøvd å pushe på tempoet til Nebb og HiNT, og det har han altså lykkes med, og de har endret innstilling til styremøtet 25.juni.

Fusjonen mellom Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland ble vedtatt av regjeringen i statsråd i dag, og nå ønsker altså HiNT å melde seg på.

— Fordeler med raskt tempo

 ...fordelene med en hurtig forhandlingsprosess og et tidlig fusjonstidspunkt (01.01.2016) har langt flere fordeler enn ulemper. 

Fra styrepapirene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag

I styrepapirene poengtere HiNT-ledelsen at etter at Meld. St. 18 (2014-2015) ble behandlet i Stortinget 11. juni, ser man at den fremtidige UH-sektoren i løpet av kort tid vil bestå av flere universiteter enn høgskoler.

Les også: Stortinget ber statsråd Isaksen om bedre løsninger på finansiering

«Mye tyder på at de statlige høgskolenes tid er over, og at vi får en mer konsentrert sektor med langt færre aktører (10 universitet)», heter det i papirene.

Rektor på HiNT, Steinar Nebb (bildet over), forteller at høgskolen nøye har vurdert fordeler og ulempe med en rask kontra en litt tregere fusjonsprosess.

— Alt avhenger uansett av at vi er flinke i forhandlingene, understreker Nebb, men legger til:

— Vi har kommet fram til at det er flere fordeler enn ulemper ved å kjøre en litt raskere prosess.

Forskutterer HiNT-samarbeid

Med dagens fusjosnvedtak i statsråd fulgte det også midler til fusjonsarbeidet i 2015. Universitet i Nordland får 7,5 millioner mer i fusjonsmidler enn de andre universitetene. De andre får 11 millioner, mens UiN og Nesna 18,5 millioner kroner. 

I fusjonsbrevet departementet har sendt UiN og Nesna heter det blant annet:

«Departementet vil tildele 18,5 mill. kroner til arbeidet med sammenslåingen i 2015. Departementet legger til grunn at det er særlige omstillingsbehov for virksomheten på Nesna, og at det kan blir aktuelt at Høgskolen i Nord-Trøndelag også ønsker å være med på sammenslåingen. Departementet kommer tilbake til dette. » 

Universitetet Midt-Norge

I styrepapirene for HiNT heter det at for HiNT fremstår UiN som et meget godt alternativ dersom en fusjon bygger på intensjonen om å etablere et nytt universitet i Midt-Norge, og det poengteres:

«Slik situasjonen vurderes i dag, basert på dialog med ledelsen ved UiN og mellom fagmiljø ved begge institusjoner, vil fordelene med en hurtig forhandlingsprosess og et tidlig fusjonstidspunkt (01.01.2016) ha langt flere fordeler enn ulemper. Det anses også riktig at det sittende styret beslutter fusjon allerede i møtet 25. juni 2015. »

Et av argumentene som trekkes fram for rask fusjon er at et slikt vedtak vil utløse tilgang til fusjonsstøtte, i størrelsesorden 11 millioner kroner, allerede fra høsten 2015.

Rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland er veldig fornøyd med de nye signalene fra HiNT. 

— Jeg er sikker på at vi kan få til mange spennende ting sammen. Vi har mange likhetstrekk og ser store muligheter i samarbeidet. Næringssatsing, pluss en satsing på de typiske profesjonsutdanningene, er der vi kommer til å være, sier Pedersen, som selv går av som rektor ved årsskiftet.

I disse dager lyses den nye rektorstillingen ut.  

Parallelt løp med NTNU

Parallelt med UiN-samarbeidet har HiNT også utarbeidet forslag til en intensjonsavtale NTNU om lærerutdanningen og masterprogram.

— Denne avtalen vil bare bli aktualisert hvis styret går for fortsatt alenegang, sier Nebb.

I utkast til intensjonsavtalen står det blant annet:

«I denne avtalen bekreftes det at NTNU og HiNT har til hensikt å samarbeide om femårig master grunnskolelærerutdanning fra 2017. Det legges opp til at studenter som blir tatt opp på 5-årig grunnskolelærerutdanning i HiNT kan fullføre masterutdanning uten bytte av studiested. Rammeplanutvalget for masterutdanningen avlegger sin innstilling i november 2015. Den vil legge føringer for oppbygging og innhold i den nye lærerutdanningen. Konkrete avtaler om felles mastergrader kan framforhandles først når rammeplanene er utarbeidet og vedtatt.»

Nebb understreker at de fremdeles jobber med teksten og at et nytt forslag til tekst vil foreligge før styremøtet neste torsdag.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS