Fusjonsrektorene lengst nord: Bodil Olsvik, Høgskolen i Harstad, Arne Erik Holdø, Høgskolen i Narvik og rektor ved UiT - Det arktiske unviersitet, Anne Husebekk.

Harstad irritert over Narvik

I dag blir premissene for fusjonen lengst nord fastlagt på tre ulike styremøter. På Høgskolen i Harstad er flere irritert fordi de mener Narvik ikke har støttet deres krav.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styrene ved Narvik, Harstad og UiT - Norges arktiske universitet hadde mandag felles styreseminar. I dag, tirsdag 27. oktober, er det klart for tre parallelle styremøter i Tromsø, og vedtak om prinsipper for fusjonen.

Noen beslutninger blir tatt, andre blir utsatt, slik som eksempelvis beslutningen om det skal legges et fakultet eller ikke til Harstad.

I første omgang blir det en enhet som har status som fakultet, men ikke heter fakultet. Så skal en ekspertgruppe utrede spørsmålet fram til 1. mai 2016, før endelig beslutning om det faglige nivået i Harstad blir tatt.

Les også: Miljøet i Harstad får midlertidig fakultet

Irritert på Narvik

Narviks kalde skulder overfor Harstad fortoner seg derfor som forunderlig.

Baard Herman Borge

— Ledelsen i Narvik har et forklaringsproblem for sin manglende støtte til campus Harstad i fusjonsprosessen, sier førsteamanuensis Baard Herman Borge – leder i Forskerforbundet, ifølge hjemmesiden til Høgskolen i Harstad.

Borge mener å se at et mønster har avtegnet seg i holdningen til ledelsen i Narvik fra dag én i forhandlingsprosessen - som han sammenfatter slik:

— Ensidig fokus på å få igjennom egne krav som gjelder campus Narvik – og full lojalitet til UiT-ledelsens avvisende holdning overfor krav om likebehandling fra campus Harstad. Hvorfor? spør Borge, og forklarer videre:

— Senest ved to viktige møter sist uke viste dette seg. Under rektorrådets møte forrige mandag ble det lagt fram en innstilling, ført i pennen av UiTs visedirektør, uten innfrielse av kravet om fakultet i Harstad.

— Et alternativt forslag fra HiH-ledelsen om fakultet også ved campus Harstad, ble nedstemt – med støtte fra Narviks representanter.

Hevder mer motstand

Borge forklarer videre ifølge hjemmesiden til Harstad:

— Deretter la HiH fram et nytt forslag, som innebar en liten justering av innstillingen. Tilføyelsen innebar at et utvalg som skal se på organiseringen av sosialfagene - som spesielt berører Harstad - oppnevnes før 1. januar, og at utvalgets mandat og sammensetning skal godkjennes av styrene. I påvente av utvalgets konklusjoner i mai, foreslo HiH at barnevernsutdanningen skulle stilles i bero – dvs. ikke legges under Finnmark-fakultetet allerede fra januar 2016, påpeker Borge.

— Men selv det ble for mye for utsendingene fra Narvik – enda forslaget ikke ville hatt konsekvenser for campus Narvik i det hele tatt. Narviks fire representanter opptrådte som en samlet blokk og stemte imot Harstads moderate endringsforslag. Det samme gjentok seg på et forhandlingsmøte torsdag.

— Burde hatt felles interesser

— Narvik og Harstad har komplementære utdanningstilbud. Det er altså i praksis ingen konkurranse mellom oss. Og for sør-Troms- og nordre Nordland-regionen skulle man tro det var i vår felles interesse å ha to likestilte og sterke campuser.

— Narviks kalde skulder overfor Harstad fortoner seg derfor som forunderlig.  Men en forklaring finnes selvfølgelig, og vi vil nå sette pris på å få den fra ledelsen ved HiN. Imens går spekulasjonene blant ansatte her i Harstad, avslutter Baard Herman Borge - leder for den største fagforeningen ved HiH. 

Misforståelse, mener Holdø

Etter styremøtene tirsdag ettermiddag spurte Khrono rektor ved Høgskolen i Narvik Arne Erik Holdø, om det har utviklet seg en økt bitterhet mellom Narvik og Harstad.

— Vi har noen styrevedtak underveis vi har fulgt opp. Jeg oppfatter vel at uenighetene som er beskrevet mellom Harstad og Narvik delvis beror på noen misforståelser. Vi i Narvik har ikke stått i opposisjon til Harstad sånn sett, sier rektor Arne Erik Holdø til Khrono.

— Klarer dere nå å se framover å jobbe samlet mot ett universitet?

— Vi har klart å samarbeide i mange år før, og klarer garantert å fortsette det gode samarbeidet framover, mener Holdø.

Direktør bekrefter frustrasjon

Avisen Fremover har brukt hele førstesiden i papiravisen mandag om frustrasjonene ved Høgskolen i Harstad og har tittelen «Mener Narvik ødelegger».

Overfor avisen bekrefter også høgskoledirektør i Harstad, Karl Erik Arnesen, frustrasjonen som har bredt seg blant de ansatte ved høgskolen. 

– Jeg har ikke så lyst å si om jeg deler frustrasjonen eller ikke, men jeg kan bekrefte at det er en undring i organisasjonen. Arnesen sier at han har valgt å se framover – ikke tilbake på det som har skjedd. 

Til samme avis sier Narvik -rektor Holdø: 

 — I en fusjonsprosess vil det alltid være frustrasjoner og utfordringer. Jeg er sikker på at Harstad vil få gode og fine muligheter som en campus.

Narvik får eget fakultet, men trenger avklaringer

I forkant av det felles styreseminaret 26. oktober og de parallelle styremøtene 27. oktober hadde Narvik styremøte den 13. oktober. Der vedtok man blant annet:

«Styret ser videre frem til konstruktive drøftinger i vårt felles styreseminar den 26. oktober, men er samtidig av den oppfatning at det umiddelbart etter dette er nødvendig med et forpliktende vedtak om fremtidig arbeidsdeling mellom det nye fakultetet i Narvik og NT-fakultetet i Tromsø. Dette er tvingende nødvendig for at samordnings- og samarbeidsprosessene skal være godt i gang før fusjonstidspunktet.

Styret forutsetter at innhold og organisasjon i det fremtidige IVT-fakultetet er på plass i god tid i løpet av inneværende år. Styret er fortsatt av den klare oppfatning at alle ingeniørutdanningene i universitetet skal inngå i det nye IVT-fakultetet som ledes fra Narvik.»

Skulle gjerne sett det permanent

Rektor ved Høgskolen i Harstad, Bodil Olsvik, sa til Khrono, da forslaget om midlertidig fakultet kom:

— Aller helst hadde vi ønsket oss at fakultetet ble etablert allerede fra 1. januar 2016, men vi har god tro på at når dette først etableres midlertidig i Harstad, at det også er slik det vil bli etter 1. mai 2016.

— Mye bra med fusjonen

— Hvordan ser dere på de andre forslagene knyttet til fusjonen?

— Når det gjelder økonomiutdanningene mener vi det er en stor styrke at dette nå samles i en handelshøyskole. Vi har også en omforent forståelse av at for sykepleieutdanningen vil den nye løsningen bli bedre alt i alt, sier Olsvik.

Hun poengterer i tillegg at det er mye ved fusjonen Harstad er godt fornøyd med.

— Vi har vært tydelige hele veien på at vi mener at det er mange bra sider ved denne fusjonen, og at den vil heve den faglige kvalitet på utdanningen og forskningen hos disse tre institusjonene, sier Olsvik.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS