revidert nasjonalbudsjett

Går for 2,3 milliarders­prosjekt i Antarktis

Regjeringen har valgt det minste alternativet for en ny Troll forskningsstasjon i Antarktis. Regningen kommer likevel på minst 2,3 milliarder kroner.

Regjeringen går inn for å bygge ny forskningsstasjon i Antarktis til en pris på over to milliarder kroner.
Publisert Oppdatert

Det er Norsk polarinstitutt som står for driften av Trollstasjonen som ligger i Dronning Maud land i Antarktis. Instituttet har påpekt at levetiden for den eksisterende stasjonen er i ferd med å gå mot slutten og at det er behov for mer moderne fasiliteter.

Minste alternativ

Statsbygg har utredet tre alternativer for nybygg og i revidert nasjonalbudsjett går regjeringen inn for det minste av disse. Regninger er likevel i første omgang beregnet til drøyt to milliarder kroner. I den første kvalitetssikringsrunden satte konsulentselskapene en kostnad på 2,3 milliarder som det mest sannsynlige.

I en pressemelding fra Klima — og miljødepartementet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide:

— Dagens forskningsstasjon er så nedslitt at rehabilitering av eksisterende bygg vil gi dyre og dårlige løsninger. Når vi nå oppgraderer stasjonen, velger vi derfor å bygge et helt nytt bygg som er godt tilrettelagt for klima- og miljøforskning. Regjeringen ønsker likevel en nøktern tilnærming til utbyggingen, og har valgt å gå videre med det minst kostnadskrevende av nybygg-alternativene. Dette har plass til 65 brukere og er mindre omfattende enn det største og dyreste alternativet, men vil gi en velfungerende forskningsstasjon og en betydelig oppgradering i forhold til dagens situasjon

Var på befaring

Barth Eide var sammen med en hel delegasjon på besøk i Antarktis i januar. Dette for å bli bedre kjent med behovet for oppgradering og de ulike konseptene. Representanter fra politisk ledelse i Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet var også med, heter det i pressemeldingen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe var ikke med til Antarktis. Men argumenterer for investeringen.

— De globale klima- og miljøutfordringene gjør det stadig viktigere at Norge er til stede og driver forskning i Antarktis. Da trenger vi en driftssikker og velfungerende forskningsstasjon. Arbeidet med å oppgradere Trollstasjonen bør komme i gang så raskt som mulig. Nå gir vi Statsbygg i oppdrag å sette i gang arbeidet med avklaringer for å forberede oppstart av forprosjekt for nye Troll, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS