Forskningsevaluering

Går inn i europeisk allianse for nytt evalueringsregime

Universitets- og høgskolerådet signerer en avtale for nedbygging av tellekanter. Tidligere har Forskninsgrådet signert samme avtale.

UHR signerer europeiske avtale, men understreker at det ikke er bindende for medlemmene. Her fra representantskapsmøte i UHR i mai.
UHR signerer europeiske avtale, men understreker at det ikke er bindende for medlemmene. Her fra representantskapsmøte i UHR i mai.

Brussel (Khrono): Universitets- og høgskolerådet (UHR) har bestemt seg for å signere en europeisk avtale for reform av regimet for evaluering av forskning og forskere.

Det skjer samtidig som norske universiteter fortsatt vurderer hvorvidt de skal signere på avtalen.

«Det er viktig å understreke at UHRs tilslutning til avtalen ikke er bindende for UHRs medlemmer. Det er helt opp til medlemsinstitusjonene om de selv vil signere avtalen», heter det i en melding fra UHR.

Tellekanter skal telle mindre

Avtalen de nå signerer — «Agreement on reforming research assessment» — ble offentliggjort i juli etter flere måneder med forhandlinger mellom tunge forskningsaktører og EU-kommisjonen. Bak avtalen står blant andre European University Association (EUA), der en rekke norske institusjoner er medlemmer, og Science Europe, der blant andre Norges Forskningsråd er medlem.

Avtalen omfatter flere prinsipper for et nytt regime for hva det skal legges vekt på ved blant annet ansettelser og finansiering av forskning. Det skal først og fremst legges vekt på kvalitative vurderinger, bruke av bibliometriske indikatorer — såkalte tellekanter — skal begrenses. Antallet publiseringer, prestisjen til tidsskriftene og siteringer skal telle mindre.

— Dagens evalueringssystem har etablert en «publiser eller forsvinn»-kultur, der forskere kjemper om å sikre seg publiseringer i tidsskrifter de anser som prestisjefylte. Til gjengjeld bygger tidsskriftene forskernes omdømme, som ofte er viktig for karriereutvikling i akademia og for å sikre seg nye stipender, sa Jean-Eric Paquet, daværende generaldirektør for forskning og innovasjon i EU-kommisjonen, til Khrono om arbeidet tidligere i år.

De som signerer den endelige avtalen forplikter seg til å lage en handlingsplan for hvordan de skal følge opp avtalen innen utgangen av 2023, eller ett år etter at de har signert.

Diskusjonen ved norske institusjoner

Ved å signere avtalen går UHR også inn i en allianse som skal følge opp avtalen, som har fått navnet Coaltion for Advancing Research Assessment (CoARA).

Formelt ble det åpnet for signaturer i slutten av september. En kartlegging Khrono gjorde nylig viste at flere universiteter vurderte om de skulle signere og dermed slutte seg til alliansen. Noen er mer sikre på at vil gå inn enn andre, mens OsloMet slo fast at de «kommer til å bli med», var beskjeden fra Universitetet i Bergen at de stiller seg spørrende og forslaget «er riktig medisin for å rette opp i ulempene ved nåværende praksis».


Hvor mange, om noen, norske universiteter og høgskoler som eventuelt har signert etter at det offisielt ble åpnet for det, er ikke kjent. En representant for CoARA skriver i en melding til Khrono at de for øyeblikket «mottar et høyt antall signaturer» og at listen over de som har signert vil bli oppdatert fortløpende.

Blant 51 aktører som signert før det offisielt ble åpnet for å signere finner vi flere universiteter, organisasjoner som CERN og flere nasjonale forskningsråd, deriblant Norges Forskningsråd, som gikk inn i alliansen i slutten av august.

— Vi skal ha større bredde. Det er ikke en ny tanke at man skal bre ut fra et stramt fokus på tellekanter, som vi må kunne si det har vært. Det er ikke det eneste som har vært vektlagt hos Forskningsrådet før heller, men vi skal i større grad vektlegge ting det ikke er lagt så mye vekt på i dag. Det blir mindre kvantitet, mer kvalitet, sier Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit til Khrono den gang.

Bygger norsk nettverk

Som Khrono har skrevet om tidligere bygges det også et nettverk av norske institusjoner, kalt NOR-CAM-nettverket, som skal få en sentral rolle i å følge opp den europeiske avtalen, for de som signerer. 26 norske institusjoner har sluttet seg til. Ifølge UHR skal nettverket møtes første gang i starten av november.

Powered by Labrador CMS