Nesna

Gir 60 millioner kroner til Nord sin satsing på Nesna

Nord universitet får 60 millioner kroner av regjeringen for å dekke ekstrakostnadene ved å reetablere studietilbudet på Nesna.

Det var jubelscener da den nye regjeringen i fjor høst kunngjorde at utdanningstilbudet på Nesna skulle gjenoppstå.
Publisert

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Jubelen sto i taket på Nesna da Hurdalsplattformen ble lagt fram i fjor høst. Den nye regjeringen skulle reetablere en fullverdig høgskole på Nesna.

Gleden skulle derimot vise seg å være kortvarig.

I desember kunngjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at han hadde bedt Nord universitet videreføre lærerutdanningen på Nesna og skrinla lovnaden om en egen institusjon.

Anklager om løftebrudd satt løst, men skuffelsen på Nesna var ikke uten spor av optimisme.

I Stortingets spørretime antydet Borten Moe at Nesna kan bli et nasjonalt senter for distriktsbasert lærerutdanning. Nå følger det også penger med med satsingen.

Skal styrke staben

– Dette gir Nord universitet både et godt økonomisk grunnlag for satsingen på Nesna, og et godt grunnlag for å skape et attraktivt utdanningstilbud allerede fra høsten. På lengre sikt jobber vi også med å utvide til andre tilbud for at Helgeland og regionen skal får bedre tilgang til den kompetansen som trengs, sier Borten Moe i pressemeldingen.

De 60 millionene skal blant annet dekke husleie, annen infrastruktur og ekstrakostnader til personell.

«Universitetet legger opp til at hovedregelen skal være at utdanningene som tilbys på Nesna, skal dekkes av faglig ansatte med Nesna som arbeidssted», står det i pressemeldingen.

– Vi er fornøyde med at regjeringen gir sin tilslutning til de planer Nord universitet har presentert for reetableringen av barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene på Nesna. Vi har levert et nøkternt kostnadsoverslag som blant annet er basert på at vi skal styrke den faglige staben på Nesna med cirka 20 vitenskapelige stillinger i tillegg til flere administrative stillinger, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet i pressemeldingen.

Studentsamskipnaden Studentinord får også fire millioner ekstra for å tilby et godt velferdstilbud på Nesna.

Nesna-konferanse

Dette er også bakgrunnen for en nasjonale konferansen som går i dag.

«Gjennom denne konferansen vil både behovene for et nasjonalt senter for utdanning og forskning og begrunnelse for hvorfor et slikt senter bør etableres på Nesna, bli belyst», står det i en pressemelding sendt ut om konferansen.

Konferansen har fått tittelen «Med periferien i sentrum: Nasjonalt senter for utdanning og forsking i distriktsperspektiv på Nesna» og går av stabelen på Campus Nesna mellom klokken 12 og 16.

Konferansen kan følges både digital og fysisk. Dette er de som taler:

12.00: Hanne Davidsen (Ap) ordfører i Nesna kommune.

12.10: Hege Bae Nyholdt (R), leder av Utdannings- og forskningskomiteen.

12.20: Peder Haug, professor emeritus i pedagogikk, Høgskulen i Volda.

12.35: Marthe Øijord, Ungdommens distriktspanel Nordland.

12.45: Anette Fosse, Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

13.00: Pause.

13.15: Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret- kompetansesenter for distriktsutvikling.

13. 30: Svend Leif Einvik, oppvekst og kultursjef Rødøy kommune.

13.45: Anne Mette Rosø og Karin Stoll, tillitsvalgte ved Nord, Campus Nesna.

14.00: Karianne Bøkestad (Sp), fylkesordfører.

14.15: Pause.

14. 30: Elise Håkull Klungtveit, leder for Pedagogstudentene.

14.40: Harald Lie, nestleder for Lokalsamfunnsforeningen.

14.50: Eldbjørg Larsen (Ap), leder for utdanningsutvalget i Helgeland regionråd.

15.00: Gunnar Aarstein, nestleder for Landslaget for nærmiljøskolen.

15.10: Kjersti Hoff, Leder i Bonde- og småbrukarlaget.

15.20: Ivan Haugland (Ap), ordfører i Leirfjord kommune.

15.40: Arna Meisfjord, tidligere rektor ved Høgskolen i Nesna.

Powered by Labrador CMS