Forvaltning

Gir over 100 mill. kroner til oppgradering av bygg

Kjemibygningen ved Universitetet i Oslo får et tilskudd på 39 millioner kroner. 16 andre bygg får midler til oppgraderinger.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (til h.) med rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, i forbindelse med tildelingen av 39 mill. kroner til Kjemibygget.
Publisert Oppdatert

– Vi forventer at universitetene og høyskolene bruker studentaktive undervisningsformer enda mer, men da må også lokalene, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, være mer fleksible. Disse pengene skal bidra til nettopp dette, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Regjeringen åpner pengesekken og deler ut 119,1 millioner kroner til oppgradering av universitet- og høgskolebygg. 73 millioner kroner går til utdanningsinstitusjoner som forvalter sine egne bygg, 34,9 millioner kroner går til institusjoner som leier lokaler av Statsbygg, mens de resterende 11,2 millioner kronene går til institusjoner som leier privat.

Øverst på tildelingslista er Kjemibygget ved Universitetet i Oslo (UiO).

Produserer enestående instrumenter

39 millioner kroner er bevilget til nye utdannings- og forskningslokaler for Instrumentlaboratoriet (I-Lab). Her produseres det forskningsinstrumenter som ikke finnes i noe marked. I en pressemelding viser UiO til implantater og måleutstyr til medisinske forsøk, undervannsutstyr, måleutstyr som skal fly på satellitter og raketter og deler til oppgraderingen av detektorsystemer til CERN.

— I-Lab utgjør en krumtapp i den eksperimentelle virksomheten ved Kjemisk institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi ved å levere spesialdesignete utstyrsenheter for spissforskning innen katalyse, elektrokjemi og uorganisk materialkjemi, sier dekan Solveig Kristiansen ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet i en pressemelding.

Instituttleder for Kjemisk institutt, Einar Uggerud, fremhever at kjemi er et eksperimentelt fag, der man har behov for å lage spesialinstrumenter.

— Å lage egne instrumenter som få eller ingen andre har, gir oss et konkurransefortrinn på den internasjonale forskningsarenaen. Master- og Ph.d.-studentene våre aktivt i dette arbeidet, hvilket utgjør en viktig komponent i utdannelsen deres. Det er viktig og gledelig at I-lab nå vil få tidsriktige og velegnete lokaler, sier Uggerud til Khrono.

(LES VIDERE ETTER ANNONSEN)

Bli varslet om siste nytt på mobilen!

LAST NED KHRONO-APPEN HER:
Download on the App Store
Tilgjengelig på Google Play

Avgjørende for UiOs renommé

Pengene skal blant annet gå til rehabilitering av taket, og rehabilitere nye lokaler som skal sikre nok plass til instrumenter, forskere og studenter.

Midlene forutsetter at UiO går inn med minst like mye i finansiering som KD, heter det i en pressemelding. Totalt er kostnadene beregnet til 140 millioner kroner.

— Instrumentlaboratoriet er en av UiOs viktigste strategiske forskningsinfrastruktursatsinger og har avgjørende betydning for UiOs renommé og fortrinn i konkurransen om tildeling av forskningsmidler, sier UiO-rektor Svein Stølen i en pressemelding.

Disse fikk resten av midlene

Støtte til universiteter og høyskoler som eier egne bygg

InstitusjonProsjektBeløp (Mill. kroner)
UiOKjemibygningen39
NMBUTårnbygningen20
UiBJuridisk fakultet10
UiBMat.nat. fakultet4
SUM73

Støtte til universiteter og høgskoler i lokaler eid av Statsbygg

InstitusjonProsjektBeløp (mill. kroner)
HiMoldeOppgradering øvingslab. og sportlab.5
HiVoldaOmbygging Hans Strøm- huset10
NMHBevegelsesrom4
NMHSceneprosjekt- Lindemanssalen0,4
NMHElektrofonistudio-live electronics0,5
UiAOmbygging auditorium5
UiAOmbygging av klasserom2
UiSOppgradering forelesningssaler2
UiSKognitiv Laboratorium2
UiSUndervisnings- og grupperom HG-hus2
UiSBygulvet HL-hus2
SUM34,9

Støtte til universiteter og høyskoler som leier lokaler av private

InstitusjonProsjektBeløp (mill. kroner)
KHiOTi mindre byggeprosjekter1,2
OsloMetUniversitetsbiblioteket10
Sum11,2

Powered by Labrador CMS