NYTT OM FOLK

Gjenvalgt som leder i Dosent­foreningen

Etter årsmøte i Dosentforeningen leder Tore Rokkan et litt mindre styre i året som kommer. 

Styremedlemmer i Dosentforeningen. F.v. Anne Carine Bonnevie Lund (NTNU), Tore Rokkan (KRUS) og Anders Graver Knudsen (OsloMet)
F.v. avtroppende styremedlem Anne Carine Bonnevie Lund (NTNU), sittende leder Tore Rokkan og avtroppende styremedlem Anders Graver Knudsen (OsloMet).
Publisert

Tore Rokkan er gjenvalgt som leder i Dosentforeningen etter årsmøte denne uken. 

— Det er veldig hyggelig med ny tillit, både for meg og for de av styret som ønsket gjenvalg. Vi har ønsket å redusere antall medlemmer i styret for å være mer operative for å løse nye utfordringer i året som kommer. Samtidig oppretter vi et kontaktutvalg for å følge arbeidet lokalt ved de institusjonene hvor vi har flest medlemmer; HVL, UiA, OsloMet, NTNU og HINN, skriver Rokkan på e-post til Khrono. 

Ny nestleder er nåværende styremedlem Dorthea Sekkingstad, førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Nytt tilskudd til styret er Katja Hakel, førstelektor Universitetet i Agder (UiA), med ansvar for kontaktutvalget. Hun er ikke helt ukjent i foreningen, men satt i interim-styret før Dosentforeningen ble stiftet. 

Øvrige valgte styremedlemmer er sekretær Marcin Fojcik, dosent (HVL), og dosent ved OsloMet Helge Høivik, ansvarlig for digitalisering.

Dosentforeningen har i dag 132 medlemmer. Det utgjør rundt 10 prosent av alle ansatte førstelektorer og dosenter (cirka 1200), i tillegg til universitets- og høyskolelektorer som er medlemmer av foreningen og i kvalifisering til førstelektor. 

Synliggjøre behovet for dosenter

— Neste år prioriterer vi medlemsoppfølging, kurs og veiledning for å bistå de som skal søke opprykk innen fristen (om den blir 1. januar eller senere) og bistå med å utvikle tydelige kriterier for økt vekt på utviklingsarbeid i profileringsdokumenter, vurderinger i sakkyndige kommisjoner og ikke minst at førstelektor- og dosentkompetanse blir brukt i FoU, forskning, utvikling, undervisning og innovasjon i UH-sektoren, forteller Rokkan. 

Dosentforeningen ble startet våren 2023 og har som mål å fremme og utvikle førstelektor-dosent-stillinger som karrierevei for ansatte i universitets- og høgskolesektoren i Norge. Både dosenter og lektorer fra universiteter og høgskoler kan bli medlem i foreningen. 

— Vi må synliggjøre at det er et behov for oss i sektoren, og bli flinkere til å dyrke fram egne talenter. Det vil også gi mer praksiserfaring inn i universitetene og høgskolene, sa Tore Rokkan til Khrono i forbindelse med oppstarten.

Powered by Labrador CMS