nokut

Godkjenner kvalitetsarbeidet på Høgskulen på Vestlandet

Torsdag 17. desember godkjente Nokut det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), i tråd med den sakkyndige komiteens anbefaling.

Nokut gir ros til høgskolen på Vestlandet, her representert med rektor Berit Rokne.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da Nokut førte periodisk tilsyn ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i fjor, var konklusjonen at høgskolen hadde enkelte mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet.

Fakta

Om tilsynene

  • Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet er et periodisk tilsyn som gjennomføres ved alle landets høyskoler og universiteter.
  • Tilsynet er delt inn i ni prosjekter som løper fra 2018 til 2024.
  • En viktig målsetning med tilsynene er å bidra til utvikling gjennom utveksling av erfaringer.
  • Derfor arrangerer NOKUT oppfølgingsseminarer etter at tilsynene er avsluttet, og oppfordrer institusjonene i hvert prosjekt til å kommunisere med hverandre.

Komiteen pekte da på at rammeverket for kvalitetsarbeidet må tydeliggjøre at de har ordninger som sikrer systematisk kontroll med at alle studietilbud tilfredsstiller krav i forskriftene. HVL har fått tid til å rette opp i manglene, og komiteen har vurdert dokumentasjon på oppretting fra høyskolen. Nå er alle krav i lov og forskrifter oppfylt, og det systematiske kvalitetsarbeidet godkjent, heter det i en pressemelding fra Nokut.

— At HVL nå får godkjent kvalitetsarbeidet, viser at høgskolen har tatt tak i utfordringene vi har påpekt tidligere, det kommer også frem i tilsynsrapporten. Vi håper at HVL fortsetter det gode arbeidet og utvikler kvalitetssystemet videre, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje, ifølge pressemeldingen.

Vil kontrollere og stimulere

Norske utdanningsinstitusjoner har selv ansvaret for kvaliteten på studietilbudene og det systematiske kvalitetsarbeidet. Institusjonene er pålagt å ha et system for kvalitetssikring og en strategi for å sikre og utvikle utdanningskvaliteten. Nokuts tilsyn kontrollerer at det systematiske kvalitetsarbeidet oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter.

— Høgskolene og universitetene har vide fullmakter og stor grad av faglig autonomi, og det innebærer mye ansvar. Vi fører tilsyn med kvalitetsarbeidet for å sikre at dette ansvaret følges opp på en god måte, sier Vinje i pressemeldingen.

Hun legger til:

— Slik er NOKUT med på å sikre at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i utdanningen. I tillegg vil vi at tilsynene skal stimulere institusjonene til å videreutvikle kvalitetsarbeidet sitt. Derfor følger vi alltid opp institusjonene etter at tilsynsperioden er avsluttet, forklarer Vinje.

Powered by Labrador CMS