Rektor ved UiA Frank Reichert på Kontaktkonferansen 2016. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ber eksterne eksperter om å granske Agder-publisering

Universitetet i Agder vil sette bort granskningen av den rekordstore publiseringen til «superforskeren» Hamid Reza Karimi til eksterne eksperter.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Universitetet i Agder (UiA) vedtok i forrige uke å be om en fornyet gjennomgang av den ekstremt store publiseringsmengden til professor Hamid Reza Karimi.

Les også: Agder-forsker blir gransket for rekordstor publisering

Nå kan saken havne på bordet hos granskningsutvalget i De nasjonale forskningsetiske komitéer.

Sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning, Torkild Vinther, opplyser at utvalget på sitt møte i neste uke vil drøfte og ta stilling til om det skal settes i verk granskning og i tilfelle på hvilken måte. Det skjer etter at utvalget har fått en henvendelse fra ledelsen ved Universitetet i Agder (UiA).

— Utvalget vil behandle saken og diskutere om det vil ta saken, om det i så fall skal kobles inn eksterne sakkyndige, for eksempel på publisering, sier Vinther.

Det er noe med den enorme mengden publiseringer som virker usannsynlig, og som jeg synes det er rart at universitets-ledelsen ikke har reagert på tidligere.

Kirsti Koch Christensen

Vi registrerer at enkelte personer mener mye om denne saken, med meningsytringer fra det rent prinsipielle til konkluderende og harselerende. 

Seunn Smith-Tønnesen

Styret tok affære

Hamid Reza Karimi var medforfatter på nærmere 150 vitenskapelige artikler i 2013 og 2014, og uten hans bidrag ville antall publiseringspoeng per faglig ansatt ved UiA i 2014 ha falt fra 0,99 til 0,91, viser beregninger som Dagens Næringsliv har gjort.

Saken kom på UiA-styrets bord både på grunn av medieoppslag, og på grunn av en bekymringsmelding fra professor Sigbjørn Sødal ved Handelshøyskolen på UiA.

Ifølge Sødals notat, som ble lagt fram for styret, sto Karimi for 19 prosent av universitets totale vitenskapelige arbeider i 2013 og 18 prosent i 2014.

Uansett ekstern granskning

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ved Universitetet i Agder opplyser til Khrono at det uansett vil bli en ekstern granskning av saken, basert på anklagene som er kommet fram.

(Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen (til høyre) og rektor Frank Reichert ved Universitet i Agder. Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

— Vi skal nå gjennomgå saken med ekstern ekspertise, og vi vil også samarbeide med Universitets- og høgskolerådet (UHR) om denne gjennomgangen. Det er også naturlig for oss å søke råd hos Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning, sier hun.

— Nå er vi i en fase der vi  jobber med prosess og mandat for gjennomgangen. Jeg er helt sikker på at vi vil lære av denne prosessen, og vi vil gjøre tilgjengelig våre erfaringer for hele sektoren, sier Smith-Tønnessen.

Det nasjonale publiseringsutvalget i UHR har allerede vedtatt å sette i gang en granskning av publiseringskanalene som Karimi har brukt. Det dreier seg om publikasjoner som gis ut av det egyptiske akademiske forlaget Hindawi.

Smith-Tønnessen mener at det er mange sider ved forskningspublisering som egner seg for en prinsipiell debatt.

— Rapporten om den norske publiseringsindikatoren som ble lagt fram i 2014 viste jo at det de siste årene nasjonalt har vært en gjennomsnittlig vekst på 90 prosent i forskningspublisering, og det er i seg selv interessant å se på hvordan denne veksten har skjedd, sier hun. 

Les også: Vekst på 90 prosent i norsk publisering av forskning

Også opp i nasjonalt publiseringsutvalg

Sekretariatsleder Vidar Røeggen i Det nasjonale publiseringsutvalget opplyser at utvalget skal diskutere Agder-forskerens rekordstore publisering på sitt møte torsdag 4. februar, men at granskningen av publiseringskanalene han har brukt allerede er vedtatt i arbeidsutvalget og undersøkelsene gjennomføres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) etter en lang sjekkliste.

— Etter våre vanlige rutiner skal publiseringskanalene som forskeren har brukt gjennomgås av NSD, som så vil legge fram dokumentasjon for utvalget, sier Røeggen.

Han opplyser at dette er vanlig praksis når det kommer bekymringsmeldinger om kvaliteten på publiseringskanalene som forskere bruker.

Tidsskriftene som Agder-forskeren har publisert i er såkalte «open access»-tidsskrifter, der man betaler for å få publisert artikler som så blir åpent tilgjengelige.

— Det finnes en del useriøse aktører innenfor denne gruppen tidsskrifter, og det er noen aktører som ødelegger for de andre, sier han.

Han opplyser at det finnes i alt cirka 200 tidsskrifter av denne typen, mens det i alt er 25.000 godkjente vitenskapelige tidsskrifter.

Flere reagerer

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus har uttalt  at denne saken gjør at han føler seg utrygg på sammenligningsgrunnlaget nå når HiOA skal søke universitetsstatus.

 — I forbindelse med universitetsakkrediteringen skal vi sammenligne oss med de nye universitetene. Det vil nå si Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Denne saken gjør at vi kan føle oss utrygge på sammenligningsgrunnlaget, sa han til Khrono nylig.

Les også: HiOA-rektor Rice bekymret over høy Agder-publisering

«Virker usannsynlig»

Professor Kirsti Koch Christensen, tidligere rektor ved Universitetet i Bergen, synes at den enormt store publiseringen til Agder-forsker Hamid Reza Karimi burde ha fått varsellampene til å lyse hos ledelsen ved Universitetet i Agder.

— Det er noe med den enorme mengden publiseringer som virker usannsynlig, og som jeg synes det er rart at universitetsledelsen ikke har reagert på tidligere, sier Kirsti Koch Christensen, som understreker at hun tar forbehold om at hun kun kjenner saken fra media.

Hun sier at det er flere ting hun reagerer på, både på om Vancouver-reglene om hva som skal til for å kvalifisere som medforfatter er overholdt, og det hun kaller «dette forunderlige forlaget» i Egypt, der Karimi har publisert.

— Jeg synes dette virker som en blanding av uheldig og usannsynlig, sier hun til Khrono.

Flere andre akademikere har ytret seg om den rekordstore Agder-publiseringen, blant dem historieprofessor Einar Lie ved Universitetet i Oslo. Han skriver på Facebook at han synes det er «veldig, veldig pinlig» at ledelsen ved Universitetet i Agder ikke reagerte da den mottok varsler om at noe var galt.

«Harselerende»

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ønsker ikke å kommentere denne typen uttalelser.

— Vi registrerer at enkelte personer mener mye om denne saken, med meningsytringer fra det rent prinsipielle til konkluderende og harselerende. Vi skal gjøre en grundig gjennomgang før vi drar konklusjoner. Våre resultater skal selvsagt være til å stole på, sier hun.

Publiseringsutvalget ved Universitetet i Agder har tidligere gått gjennom publiseringene til professor Karimi uten å finne noe galt. I sakspapirene som ble lagt fram for universitetsstyret forrige uke, skriver Smith-Tønnessen at det ikke ble funnet noe som tilsa at forskeren ikke har fulgt de allmenne regler for publisering.

I tillegg skriver hun at Fakultetet for teknologi og realfag, der Frank Reichert var dekan inntil han ble rektor 1. januar, også har gått gjennom Karimis artikler for å sjekke om det var noen dobbelttellinger, men at det ikke ble funnet noe som tydet på dette.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS