Leder av ekspertgruppen, Liv Reidun Grimstvedt, prorektor Høgskulen på Vestlandet og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Åtte private høgskoler kan miste statsstøtte

En ekspertgruppe foreslår å stramme inn muligheten for å få statsstøtte for private høgskoler. Åtte høgskoler kan miste sin støtte og for de fleste utgjør statsstøtten en vesentlig del av inntektene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Kunnskapsdepartementet)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har hatt en ekspertgruppe ledet av Liv Reidun Grimstvedt, som har gått gjennom tilskuddsordningen for private høgskoler.

Grimstvedt er tidligere rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, nå prorektor på Høgskulen på Vestlandet.

Fredag 2. juni overleverte ekspertgruppen rapport til Isaksen (bildet over).

Hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å motta statstilskudd, er en krevende
problemstilling.

Torbjørn Røe Isaksen

Krever akkreditering som institusjon

Gruppen til Grimstvedt foreslår at høgskoler må være institusjonsakkreditert for å søke og få statsstøtte.

Det betyr at private høgskoler som ikke er institusjonsakkreditert, men som har akkrediterte studietilbud, ikke lenger skal motta statsstøtte for disse studietilbudene.

Dette vil ramme åtte institusjoner og disse er:

  • Barrat Due musikkinstitutt, Bergen Arkitekthøgskole, Fjellhaug internasjonale Høgskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Norges dansehøyskole, Steinerhøyskolen og Musikkteaterhøyskolen. 

Det er 11 private høgskoler i Norge som er såkalt akkreditert som høgskole og som ikke blir rammet av dette forslaget fra ekspertgruppen.

Overgangsordning på 5 år

Ekspertgruppen ønsker ingen unntak, men en overgangsordning for institusjonene på fem år. 

Bjørn Einar Halvorsen er leder av Barratt Due musikkinstitutt og dermed leder for en av de berørte institusjonene. Han skriver til Khrono at de er kjent med forslaget, men har ikke fått studert det i detalj ennå.

— Vi ønsker derfor ikke å uttale oss før vi har fått mulighet til å se nærmere på dette, skriver Halvorsen i en tekstmelding til Khrono.

Se også: Hele rapporten her

— Hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å motta statstilskudd, er en krevende problemstilling. Derfor vil jeg takke gruppen for å ha lagt ned en solid innsats i arbeidet med å gjennomgå ordningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Utgjør en stor andel av inntektene

I ekspertgruppens rapport har de sett på hvor stor del av inntektene statsstøtten innebærer for de 19 private høgskolene.

Det ble bevilget totalt om lag 1,27 milliarder kroner i statstilskudd til private institusjoner i 2016. Statstilskuddet utgjorde 42 prosent av de totale driftsinntektene for de private institusjonene, sammenlignet med 79 prosent for de statlige institusjonene, heter det i rapporten.

Handelshøyskolen BI mottok det største tilskuddet på om lag 277 millioner kroner i 2016, men dette utgjør den minste andelen av driftsinntekter, bare 18 prosent.

Stor variasjon blant de berørte

For de åtte som etter ekspertgruppens forslag ikke lenger skal motta statsstøtte er det stor variasjon på hvor avhengige de er av denne støtten.

Barrat Due musikkinstitutt har 89 prosent av inntektene sine fra staten, mens i den andre enden av skalaen finner vi Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling der statsstøtten utgjør 33 prosent.

Her er oversikten:

  • Barrat Due musikkinstitutt: 89 prosent
  • Høyskolen for Ledelse og Teologi: 77 prosent
  • Bergen Arkitekthøgskole: 74 prosent
  • Fjellhaug internasjonale Høgskole: 68 prosent
  • Norges dansehøyskole: 60 prosent
  • Steinerhøyskolen: 55 prosent
  • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling: 33 prosent
  • Musikkteaterhøyskolen *

(*Vi finner ikke tall i ekspertgruppens rapport)

Grundig gjennomgang

Røe Isaksen mener det er for tidlig å ta stilling om anbefalingene skal følges, men vil se nærmere på forslagene. 

— Dette er en grundig gjennomgang som sektoren har etterlyst lenge. Da er det også rimelig at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan vi skal følge den opp, sier statsråden. 

I sine anbefalinger til kunnskapsministeren understreker ekspertgruppen at de har lagt vekt på at kriterier for statstilskudd bør fremme kvalitetsutvikling, være objektive, transparente, forutsigbare og enkle å praktisere for Kunnskapsdepartementet.

Begrunner med kvalitet

Ekspertgruppen skriver:

«Etter å ha vurdert ulike kriterier mener ekspertgruppen at institusjonsakkreditering fremstår som det mest hensiktsmessige kriteriet for å kunne motta statstilskudd gjennom tilskuddsordningen for private høyskoler over kap. 260 post 70. Det er et objektivt kriterium, som tar hensynet til likebehandling mellom private og statlige institusjoner.» 

Ekspertgruppen skriver også at de ser at kvaliteten på studietilbudet blir vurdert i akkreditering av studietilbudet, men avslutter:

«…et krav om institusjonsakkreditering vil være et insentiv for mer faglig og administrativt solide institusjoner og derigjennom utgjøre et viktig bidrag for å styrke kvalitetsutviklingen av institusjoner.»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS