ny hverdag

Halvparten av de ansatte har avtale om hjemmekontor. Sjefen er skeptisk

IT-direktøren frykter hjemmekontor går ut over læring og arbeidsmiljø.

Det burde det være like vesentlig å ønske de ansatte tilbake i jobbfellesskapet, som å få studentene tilbake på campus, mener IT-direktør Tore Burheim ved Universitetet i Bergen. Han frykter for at hjemmekontorordninger kan gå ut over læring og arbeidsmiljø.
Publisert Oppdatert

Etter nesten to år på hjemmekontor under pandemien har halvparten av de ansatte på IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB) inngått avtaler om fast hjemmekontor 1-2 dager i uken. Avtalene er inngått med seks måneders varighet.

Men IT-direktør Tore Burheim mener hjemmekontor ikke bare er av det gode.

— På den ene siden er hjemmekontoravtaler veldig positive og gir en betydelig fleksibilitet. Samtidig så er det viktig å erkjenne at vi hele tiden lærer av hverandre gjennom å dele kunnskap og erfaringer. Mye av dette skjer uformelt og avhenger av god kommunikasjon som gjerne skjer når man er i samme rom, og gjerne treffes uformelt. Jeg er redd for at vi mister en del av dette når mange jobber på hjemmekontor, sier Burheim.

Mister sosialt lim

IT-avdelingen har i sin praktisering av avtalene besluttet å legge inn to faste dager i uken der alle normalt skal være til stede.

— Vi ønsker å ta vare på det sosiale limet som dannes når medarbeiderne har løpende kontakt på kontoret. Derfor har vi lagt litt struktur på hvilke dager folk skal kunne være hjemme og på kontoret, sier Burheim.

Han mener det må høstes mer erfaring for å finne en god struktur på ordningen.

— Så langt har det nok fungert bra. Men i det lange løpet tror jeg vi undervurderer betydningen av den sosiale læringen, sier Burheim.

Han viser til hva som er prioritert når det gjelder studentene.

— Se på hvor viktig universitetene synes det har vært å få studentene tilbake på campus. Sosial interaksjon er viktig for den læringen som skjer mellom ansatte basert på kunnskapsdeling, erfaringene vi høster og gode råd og tips. Derfor burde det være like vesentlig å ønske de ansatte tilbake i jobbfellesskapet, sier Burheim.

— Så det å kunne utføre jobben samme hvor du sitter går ikke helt hjem hos deg?

— Jeg tror iallfall vi skal ha respekt for konsekvensene en slik innstilling medfører i stor skala og på lang sikt. Jeg er redd for at vi mister betydelig læring som følge av det sosiale fellesskapet som er på kontoret. Og mangelen på sosialt lim er også en fare for arbeidsmiljøet over tid, sier Tore Burheim.

Bygger fellesskap

Avtalene om hjemmekontor ble opprettet som en mulighet for de administrativt ansatte med maks to hjemmekontordager i uken. De tre andre skal tilbringes på kontoret.

Senioringeniør Morten-Christian Bernson er en av dem som har gjort avtale om to dager hjemme ukentlig.

— Etter pandemien tenker jeg det er bra at det bare blir to dager hjemme. Avdelingen har sittet nesten 100 prosent på hjemmekontor i snart to år. Derfor trenger vi å komme tilbake kontoret og bygge opp igjen fellesskapet, sier Bernson.

Han forteller at avtalene på IT-avdelingen har fått et tillegg som innebærer at to av dagene på kontoret er faste for alle ansatte. Slik at alle kollegene er på kontoret tirsdager og onsdager.

— Etter pandemien tenker jeg det er bra at det bare blir to dager hjemme. Avdelingen har sittet nesten 100 prosent på hjemmekontor i snart to år. Derfor trenger vi å komme tilbake kontoret og bygge opp igjen fellesskapet, sier Morten-Christian Bernson, senioringeniør på IT-avdelingen ved UiB

— For min del har jeg mye konsentrasjonsarbeid der hjemmekontoret har fungert veldig godt. Men vi mister de tilfeldige møtene, en prat i gangen som går fra sosialt til noe faglig. Slike kontakter tar du ikke fra hjemmekontoret. Dette er noe vi har tapt i pandemien, sier Bernson.

Temmelig trangt

De IT-ansatte ved UiB har tilhold på tomannskontorer i midlertidige lokaler på Kalfaret i Bergen. Her skal avdelingen holde hus i ett år til, før de flytter tilbake til sine opprinnelige kontorer som i dag er under renovering. Morten-Christian Bernson deler kontor med en kollega.

— Det blir temmelig trangt her de to dagene når alle skal være til stede, sier Bernson, som likevel forstår at det settes ekstra tiltak inn for å bygge opp igjen fellesskapet etter pandemien.

Han oppfatter at ønsket om å være på kontoret i størst grad er drevet av ledelsen, men at også mange av kollegene ønsker å ha noen kontordager i uken.

— Det er mye som er lettere med hjemmekontor. Du unngår å bruke tid på arbeidsreise, for folk som har barn blir logistikken ofte enklere. Så er det også slik at konsentrasjonsarbeid gjerne blir mer effektivt. For egen del føler jeg jo at produktiviteten er høyere på hjemmekontoret enn når jeg er på min vanlige arbeidsplass.

Halvparten

IT-avdelingen hos UiB teller omtrent 120 ansatte. 57 av disse har inngått avtale om hjemmekontor 1-2 dager ukentlig.

— Tenker du at avtaler om hjemmekontor vil bli det vanlige arbeidslivet for yrkesgrupper som har anledning til dette?

— Ja, det vil jeg tro. Så varierer det nok hvilke ordninger som praktiseres i ulike miljøer. Mulighet til å inngå avtaler om hjemmekontor er nok også noe som oppleves attraktivt for medarbeiderne, sier Morten-Christian Bernson.

— Så å fjerne muligheten for hjemmekontor er ikke aktuelt?

— Tidligere var mulighetene for hjemmekontor for administrativt ansatte ved UiB svært begrenset. Men jeg tror ledelsen gjennom pandemien har fått sett at dette fungerer godt for mange. Jeg tror det ville blitt bråk dersom denne muligheten ble tatt bort igjen, sier Bernson.

Powered by Labrador CMS