Minneord om Hans-Otto Mørk

Hans-Otto Mørk (1922-2023)

Tidligere rektor ved Statens lærerhøgskole i forming Oslo (nå: Institutt for estetiske fag), Hans- Otto Mørk, fylte 100 år 3. oktober 2022. Tirsdag 27. desember 2022 tok et langt og aktivt liv slutt.

Mørk var lærerutdannet med tilleggsutdanning i forming, kunsthistorie og tysk. Han avla til slutt embetseksamen i pedagogikk. Han arbeidet noen år som lærer i grunnskolen og var senere lektor ved Oslo lærerskole og Statens lærerskole i forming Oslo (SLFO). Fra 1971 til 1976 arbeidet han i Lærerutdanningrådet. I perioden 1976-1990 var han rektor ved Statens lærerhøgskole i forming, Oslo.

Mørk var sterkt engasjert i de estetiske fagenes betydning for barn og unges utvikling og mente at lærerutdanning måtte gi både kunnskap og ferdigheter innenfor disse områdene. Han var med i flere utvalg som arbeidet med å utvikle faglærerutdanningen i forming/formingsfag og var redaktør for den første lærebokserien rettet mot denne utdanningen. Han hadde hovedansvaret for utformingen av hovedfagsstudiet i forming som kom i gang i 1976. Dette var viktig for fagområdets videre utvikling og status. I samarbeid med Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) etablerte han det første hovedfagsstudiet i Sámi duodji (samisk kunsthåndverk).

I hans rektorperiode ekspanderte studietilbudet ved SLFO sterkt. Ergoterapiutdanningen hadde sortert under Statens kvinnelige industriskole siden 1952. Denne utdanningen knyttet seg til hovedfaget i forming og utviklet hovedfag i ergoterapi. I 1978 ble utdanning i Drama etablert som et prøveprosjekt. I dag er Drama og teaterkommunikasjon et bachelorstudium. Mørk ivret for et studietilbud i billedterapi. Det ble en lang vei å gå for å overbevise departementet om utdanningens verdi, men Mørk ga aldri opp. En arbeidsgruppe ble nedsatt i 1981, og først i 1998 ble det første studentkullet tatt opp. I 2018 feiret videreutdanning i Billedterapi (60 stp) 20 år. Hans-Otto Mørk har satt dype faglige spor. Hva EST er i dag, har røtter tilbake til en visjonær, kunnskapsrik og besluttsom leder.

I det personlige samspillet med kolleger opplevde vi ham som lyttende og tålmodig. Han tok imot innspill og refleksjoner med åpenhet. Han var beskjeden i form, men når han presenterte sine synspunkter, visste vi at de var basert på solid innsikt og overveielse. Vi minnes en leder som med bestemthet, varme, humor og en hjertelig latter skapte et arbeidsmiljø som var inspirerende og la grunn for nytenkning.

Flere kolleger var til stede under bisettelsen som var preget av Griegs musikalske hyllest til norsk natur. Hans-Otto Mørks glede over vakker natur har fått uttrykk i hans bilder, bokillustrasjoner og dikt. Våren var hans hjertebarn. I september kunne han si: «Nå er det snart vår!» Og disse ordene vil vi la stå som hans siste hilsen til oss i vinterkulden.

Vi takker for et langt og godt arbeidsfellesskap.

Kolleger

Powered by Labrador CMS