universitetsambsjoner

Har fått 70 innspill til navn på det nye universitetet

— Det er nok ulike meninger fortsatt, men vi opplever ikke sterk motstand, sier prosjektleder ved Høgskulen på Vestlandet, Gro Anita Fonnes Flaten. Høgskolen håper å bli universitet i 2023.

Prorektor for forskning ved Høgskulen på Vestlandet, Gro Anita Fonnes Flaten, orienterte HVL-styret om status på arbeidet mot å bli et universitet.
Publisert

Onsdag var det duket for styremøte ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Styremøtet var en del av en to dager lang samling for HVL-styret.

Torsdag skal det avholdes et eget styreseminar om universitetsambisjonene. Seminaret er lukket for pressen, men status for arbeidet mot en universitetssøknad var på agendaen allerede onsdag.

Nærmere bestemt var universitetsambisjonene oppe som en orienteringssak, ettersom HVL-styret har bedt om halvårlige oppdateringer på hva som er status med arbeidet.

Styret fulgte nøye med under orienteringen fra Gro Anita Fonnes Flaten.

Søknad sendes om et drøyt år?

For Høgskulen på Vestlandet har planen lenge vært at universitetssøknaden skal sendes til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i slutten av 2022 eller tidlig i 2023. Målet har alltid vært – og er fremdeles – at høgskolen skal bli universitet i 2023.

Under orienteringen onsdag fremkom det at det kvantitative kravet til tilstrekkelig antall kandidater (minst 15 på 3 år journ. anm.) på de to eldste programmene, Danning og didaktiske praksiser og Datateknologi, ligger an til å kunne innfris i slutten av 2022, og at universitetssøknaden dermed kan sendes da.

— Status etter sommeren 2021 viser at andelen førstekompetanse i HVLs fagmiljøer er omtrent på nivå med sammenlignbare fagmiljøer ved universitetene, orienterte prosjektleder for universitetssøknaden, prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, under styremøtet onsdag.

Det ble ellers informert om at det på de ulike fakultetene jobbes med å øke både vitenskapelig publisering og eksternfinansiering, og særlig ble punktet som heter «høy internasjonal kvalitet» viet en del oppmerksomhet.

Hallén fikk styret til å le

Integrering og identitetsbygging er også blant det som det jobbes mye med i kulissene, og denne uken reiser Flaten og resten av prosjektgruppen rundt på HVLs campuser for å avholde allmøter.

Onsdag hadde gruppen vært på Stord, og Flaten fortalte om et stort engasjement rundt universitetsambisjonene.

— Nå har vi akkurat begynt å jobbe med navnet, og dette er selvsagt noe veldig mange er opptatt av, sa Flaten, før styreleder Hallén skjøt inn:

— På Stord var vel forslaget at universitetet skal hete «Universitetet på Stord»?

Spørsmålet fikk hele høgskolestyret til å humre godt.

Styreleder ved Høgskulen på Vestlandet, Arvid Hallén, under onsdagens styremøte.

Flaten fortsatte:

— Vi har allerede fått inn 70 ulike innspill når det gjelder universitetsnavn. Det vitner om et sterkt engasjement.

— Prosjektgruppens opplevelse nå er at universitetsprosjektet begynner å bli mer integrert nå. Vi har jo snakket om dette noen år nå, og vi merker oss at moment som det tidligere kanskje ble satt spørsmålstegn ved, nå er blitt en mer naturlig del av det hele.

— Det er nok ulike meninger fortsatt, men vi opplever ikke sterk motstand. Tvert om, er de aller fleste svært positive til prosjektet, fortalte Flaten.

Rektor Gunnar Yttri tilføyde at det er viktig at hele HVL-familien kjenner eierskap til prosjektet.

— Det viktigste arbeidet for oss som styre er å sikre at dette bli et prosjekt som styrker kvaliteten.

Flaten fortalte videre at styret skal involveres mer i tiden fremover.

Mer diskusjon torsdag

Torsdag skal det som nevnt snakkes og diskuteres mer om universitetsambisjonene og status i arbeidet mot en søknad.

— Vi kommer nok til å litt mer i dybden på morgendagens styreseminar, presiserte styreleder Arvid Hallén etter orienteringen fra Flaten.

Selv om møtet er lukket, sier Gunnar Yttri til Khrono at HVL ikke har noen intensjon om å holde noe skjult fra offentligheten, og legger til at han gjerne svarer på spørsmål fra pressen i etterkant av seminaret.

Powered by Labrador CMS