samfunnsoppdrag

Har planer om å starte et globalt «digitalt universitet»

Rektor ved Universitetet i Oslo vil gjøre mer for å hjelpe mennesker i utsatte land med å få utdanning.

— Jeg har lenge grunnet på, og hatt noen møter om hva vi kan gjøre for utsatte mennesker i deres eget land, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.
Publisert

I Afghanistan nektes nå kvinner utdanning igjen, etter at Taliban overtok makten for halvannet år siden.

Da norsk-afghaner Ayesha Wolasmal nylig foreslo i VG at Norge bør åpne døren for noen av kvinnene som nå blir stengt ute fra afghanske universiteter, og gi dem stipend og studieplass, tok rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, ballen.

«Universitetet i Oslo vil gjerne være med. Det er jeg sikker på at alle norske universiteter og høyskoler vil,» skrev han i et innlegg.

— Det hadde vært mulig å bruke noe bistandspenger til å gi stipend til afghanske kvinner. Da må norske universiteter og høgskoler gjøre alt de kan for å ta opp slike studenter. Jeg håper virkelig Ayesha Wolasmal får norske politikere på banen, men det vil uansett kun gjelde et lite antall mennesker, sier Stølen til Khrono.

Rektoren har også begynt å tenke på en annen løsning...

Et digitalt universitet

I innlegget avslører han at Universitetet i Oslo jobber med et initiativ for «et globalt digitalt universitet som kan gi mennesker innestengt i land som Ukraina, Afghanistan, Iran og andre områder preget av konflikt og krig et tilbud i eget land».

Han ønsker at et slikt universitet utvikles som en global dugnad hvor ulike universiteter over hele verden bidrar med for eksempel en årsenhet, et bachelorprogram, et masterprogram eller annet.

«Dersom 60 universiteter koordinert av en overnasjonal organisasjon som FN eller UNESCO bidro med et program hver, kunne vi virkelig gjøre en forskjell. Det er mange og ulike praktiske utfordringer forbundet med ideen, men ideen er for god til ikke å utvikles og vurderes videre,» skriver han.

Får støtte fra Bergen

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Stølen sier at han har meldt ifra til styret i Universitets- og høgskolerådet om at dette er noe han kommer til å ta opp der, selv om han ønsker at dette først og fremst skal være et globalt initiativ.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, er også innstilt på å bidra. Hun skriver dette i en sms til Khrono:

«Situasjonen for studenter og spesielt kvinner er under sterkt press flere steder i verden, og i Afghanistan er det en ekstrem situasjon der kvinner også fratas den grunnleggende retten til utdanning. UiB ønsker derfor og selvsagt å stille seg solidarisk og vil gjerne samarbeide med andre universiteter og norske myndigheter for å bistå afghanske kvinner med igjen å få tilgang til utdanning».

Har kontaktet rektorvenner

Til Khrono utdyper han Stølen han mener med dette digitale universitetet.

— Jeg har lenge grunnet på, og hatt noen møter om hva vi kan gjøre for utsatte mennesker i deres eget land — det er ikke alltid lett å komme ut. Det må lages et system som er bærekraftig og robust, med en administrasjon. Ulike universiteter må chippe inn med noen studieplasser hver.

Det var ikke egentlig planen å gå ut med denne ideen før den var ferdigtenkt, men...

— Så dukket dette opp, og det føltes riktig å dele likevel. Det virker sånn på responsen. Vi vil gjerne ta tak i dette, og vi har noen tanker om hvordan vi kan starte. Planen er først se om det er mulig å samle rektorvenner i ulike deler av verden, og lage et policy paper på dette. Hva ønsker vi og hvordan kan vi løse dette? Jeg har mye erfaring med å jobbe med allianser og forskjellige organisasjoner rundt om.

— Vi arbeider også med å kartlegge ulike eksisterende organisasjoner; her må det tenkes langsiktig, og robusthet blir viktig. Det er mange gode initiativ rundt omkring som er helt avhengig av en eller en liten gruppe ildsjeler. Det tror jeg ikke holder.

Powered by Labrador CMS