ntnu

Har skjerpet sikkerheten på en rekke områder

NTNU ser ikke behov for ytterligere gjennomgang av egne sikkerhetsrutiner.

Prorektor for forskning og formidling ved NTNU, Tor Grande.

Khrono skrev i romjula at etterretningsekspert mener NTNU har gjort betydelig feil i en sak som handler om bakgrunnen og kontaktnettet til en innvekslingsstudent fra Kina.

Fakta

Nye regler for eksportkontroll

  • Utenriksdepartementet (UD) vil endre eksportregelverket for å skjerpe kontrollen med kunnskapsoverføring ved universiteter og forskningsinstitusjoner.
  • Det legges opp til en lisensieringspraksis «der aktører som skal overføre kunnskap om lisenspliktige varer og teknologier, samt annen kunnskap som kan anvendes til militær bruk til utenlandske borgere», må søke Utenriksdepartementet om tillatelse før informasjonsdelingen finner sted.
  • Det kommer fram i stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell som ble lagt fram 11.juni 2021.
  • Kort sagt staten ønsker siste ord om internasjonalt forskningssamarbeid.
  • Forslag til ny forskrift var på høring med frist sommeren 2022, og har høstet sterk kritikk fra mange universiteter og høgskoler.
  • Det er forventet at forskriften foreligger de første ukene i januar.

Kilde: regjeringen.no

— NTNU bør gå gjennom rutinene sine, og se hva som er gjort feil i denne saken, sa Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, til Dagbladet.

Har skjerpet sikkerheten

På spørsmål om NTNU vil se på sine rutiner, svarer prorektor Tor Grande at NTNU forholder seg til de til enhver tid gjeldende lover og forskrift om eksportkontroll.

— Generelt har vi skjerpet sikkerheten på en rekke områder de siste årene. Dette er høyt prioritert hos oss, sier han til Khrono.

— Den kinesiske studenten som Dagbladet skriver om, forlot NTNU for 3,5 år siden og resultatene av oppholdet hos oss ble publisert i et åpent vitenskapelig tidsskrift, etter avtale med Equinor.

Grande sier at artiklene ligger tilgjengelig for alle på nettet og har ingen åpenbar militær nytte.

— Dette er et eksempel på internasjonal kunnskapsdeling gjennom studentutveksling og forskningssamarbeid, med sampublisering. Dette er vanlige måter å forske og publisere på i akademia verden over, påpeker Grande.

Både forsvar og sivil

Samtidig sier Grande at NTNU registrerer at Dagbladet er opptatt av at studenten og hans hovedveileder kommer fra National University of Defense Technology (NUDT) som har koblinger til den kinesiske hæren.

— Men dette universitetet driver også med sivil forskning og utdanner kandidater til næringslivet. Slik sett skiller ikke NUDT seg vesentlig fra andre kinesiske universiteter, svarer Grande.

— Vi venter på nye eksportkontrollregler. NTNU har vært skeptiske til disse, men viser denne saken at nye regler likevel er på sin plass?

— I en verden som er i stadig endring, tar vi sikkerhetsutfordringene på stort alvor og ser behovet for et tydelig regelverk. Så mener NTNU at forslaget til ny og utvidet eksportkontrollforskrift medfører noen utfordringer, som vi pekte på i vårt høringssvar.

— Mener NTNU at Dagbladet blåser opp denne saken?

— Dagbladet må stå for sine egne redaksjonelle vurderinger. Men etter at avisa det siste halvåret har publisert i alt fem artikler om denne kinesiske innvekslingsstudenten, så er vi fristet til å mene at hans opphold ved NTNU nå bør være godt belyst, svarer Grande.

Ikke svar

Khrono har vært i kontakt med Utenriksdepartementet både i romjulen og 2.januar og spurt om når den nye eksportkontrollforskriften skal tre i kraft. Svaret fra departementet er at de som kan svare på dette, fremdeles har ferie.

Powered by Labrador CMS