museum

Har stengt kulturhistorisk museum i Bergen på ubestemt tid

De kulturhistoriske utstillingene ved Universitetsmuseet i Bergen har vært nødt til å stenge gjennom sommeren på grunn av for dårlig sikkerhet.

Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen gjør nå en gjennomgang av dette bygget for å påse at det sikkerhetsmessige er i orden.
Publisert Oppdatert

De kulturhistoriske utstillingene ved Universitetsmuseet i Bergen, på folkemunne kalt Kulturhistorisk museum, har vært stengt siden 13. mai — midt i høysesongen.

Museumsdirektør Kari Loe Hjelle sier at det er fordi tilstanden til bygget ved Haakon Sheteligs plass 10 er dårlig.

Museumsdirektør Kari Loe Hjelle ved UiB

— Det var ønskelig med en gjennomgang av sikkerhetsrutiner og brannsikkerhet. Når vi først stengte, var det greit å ha en ordentlig prosess, sier Hjelle til Khrono.

— Vi håpet å få på plass en gjennomgang og vurdering raskt, men slik har det ikke blitt. Eiendomsavdelingen ville bruke to ulike firmaer, og plutselig var det sommerferie. Nå foreligger to vurderinger, og det jobbes for fullt med å finne løsninger. Det er trist at tilstanden på bygget er såpass dårlig at vi har vært nødt til å stenge, sier hun.

— Etter hvert vil bygget trenge en totalrenovering

— Det er vel litt upraktisk å gjøre dette midt i høysesongen for museumsbesøk?

— Ja, men dessverre så vi at sikkerhet og brannberedskap ikke var god nok til å få så mange folk inn i bygget. Da kunne vi ikke ta noen risiko på det.

Hjelle viser til at det er mange verdifulle gjenstander i samlingen.

— Det er viktig å ivareta sikkerhet både for folk og gjenstander. Men jeg syns jo det er veldig synd at de kulturhistoriske utstillingene ikke er åpne for publikum i sommer, sier hun.

Museumdirektøren sier hun på lengre sikt håper at museet kan få større bevilgninger.

— Bygget trenger en totalrenovering.

Generelt gode på brannsikkerhet

Tore Reigstad, overingeniør i universitetets eiendomsavdeling sier at kulturhistorisk museum er stengt inntil videre blant annet for å gjennomføre brannsikring med tanke på rømningsveier.

— Hvordan kom dere til at stenging var det riktige å gjøre?

— Det handler om personsikkerhet med tanke på evakuering, røykspredning og slikt. Det var nødvendig å ta en fot i bakken.

— Hvor god er brannsikkerheten ved Universitetet i Bergen sine bygninger egentlig? Det er jo mange gamle bygg.

— Generelt har det blitt veldig, veldig bra på UiB. De fleste byggene av eldre årgang er solgt. Så har vi pusset opp mange bygg, som muséplass 3, og nye bygg har kommet til. Jeg vil påstå at vi generelt ligger ganske høyt over gjennomsnittet når det gjelder brannsikkerhet på byggene våre, sier han.

Powered by Labrador CMS