høgskolen i innlandet

Har stengt ute 82 studenter i to semester etter fusk

Høgskolen i Innlandet har hatt en stor økning i tallet på fuskesaker, og har stengt ute rekordmange studenter. — Alvorlige tall, sier prorektor Stine Grønvold.

Sommer og sol og studiestart i førpandemisk tid. Fra 2020 har mange eksamener blitt gjort om til hjemmeksamen. Da har fusketallene gått til værs.

I fjor behandlet klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet (HINN) 146 saker. Det er ny rekord. Økningen er 46 prosent sammenlignet med 2020, heter det i årsmeldingen fra høgskolens klagenemnd. 105 av sakene handlet om fusk.

Årsmeldingen er en av sakene som skal diskuteres når høgskolen har styremøte onsdag 9.mars. Du kan se møtet det direkte her.

Mer fusk med hjemmeeksamen

I slutten av mai 2021 skrev Khrono at HINN så langt det året hadde utestengt 50 studenter. Dette tallet var basert på RUST - Register for utestengte studenter. Tall fra RUST er et øyeblikksbilde.

Når året kom til ende viste det seg at 82 studenter hadde blitt utestengt to semester, mens 13 studenter ble utestengt i ett semester.

«På grunn av nasjonale smittevernstiltak ble de fleste skoleeksamener under tilsyn omgjort til hjemmeeksamen også i 2021. Dette har medført en økning i antall fuskesaker. Dette fordi man under hjemmeeksamen har alle hjelpemiddel tilgjengelig, og fordi det ikke er mulig å kontrollere underveis i eksamen om studentene samarbeider der det ikke er tillatt. Det er å forvente at dette gir flere saker om plagiat og ulovlig samarbeid», heter det i saksfremstillingen.

Prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold.

Det ble fattet vedtak i 119 saker. I de 27 siste sakene hadde klagenemnda allerede fattet vedtak, og disse sakene ble derfor sendt til Felles klagenemnd. I 22 av sakene ble høgskolens vedtak opprettholdt.

Fokus på kildebruk

Stine Grønvold er prorektor for utdanning ved HINN. Hun sier at høgskolen arbeider med å forhindre fuskesaker.

— Å bli utestengt er alvorlig for den det gjelder, sier Grønvold.

— Dette er alvorlige tall. De siste årene har vi arbeidet med undervisningsopplegg og også nettressurser der studentene får opplæring i både kildebruk og i hvordan de refererer riktig. Dette er noe vi må ha kontinuerlig fokus på.

Grønvold sier at høgskolen ikke fokuserer på hva som er riktig siteringsstandard.

— Det som er viktig, er at studentene får en forståelse av når de må sitere. Vi er ikke opptatt av om komma og punktum er satt på riktig plass, sier prorektoren.

Vel 30 saker for fem år siden

I 2021 var det altså 105 fuskesaker som ble avdekket og behandlet i klagenemnda. Tallet var 69 året før. Tilbake i 2019 var tallet 50, og om man går fem-seks år tilbake i tid, var tallet noen og tredve.

— Grønvold, hva skyldes økningen man så også før pandemien?

— Det å endre eksamensformer er noe vi har arbeidet med. Vi skal ikke lenger bare ha skriftlige skoleeksamener. Noe av forklaringen på økningen i fuskesaker kan følge av større variasjon i eksamensformer.

Eksamensformer og vurderingsformer er tema på høgskolens årlige kvalitetskonferanse. Her blir det blant annet paneldebatt om vurderingsformer.

Forventer mer av de rutinerte

I saksfremstillingen heter det at hovedregelen er at det blir reagert med annullering av eksamen og utestenging i to semester når det foreligger forsettelig fusk og annullering av eksamen og utestenging i ett semester ved grovt uaktsomt fusk. I de tilfellene der det har vært fusket på arbeidskrav og ikke eksamen, har nemnda etter konkret vurdering vedtatt kortere eller ingen utestengingsperiode.

Grønvold sier at hun ikke har vært med på å behandle sakene. Men generelt sier hun at reaksjonsform henger sammen med alvorlighetsgrad. Det blir også forventet mer når det kommer til siteringsteknikk og -kompetanse når studentene er kommet lenger ut i studieløpet.

Powered by Labrador CMS