høgskulen på vestlandet

Har troen på at de får levert universitetssøknad i år

Flere saker på torsdagens styremøte ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) handler om «universitetsprosjektet».

— Vi vil ikke bare ha førstekompetanse og toppkompetanse. Vi trenger også kompetanse fra næringslivet og offentlig sektor for å gi studentene det de trenger, sier Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking, ved Høgskulen på Vestlandet. Målet er likevel å øke andelen ansatte med førstekompetanse det neste halvåret.
Publisert Oppdatert

Den siste planen som gjelder er å levere universitetssøknaden ved utgangen av 2023.

— Det tar den tiden det tar. Det er ikke sånn at vi har et absolutt tidspunkt for dette. Vi sender søknaden når vi er klare for det, sier prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten til Khrono.

HVLs styremøte er torsdag 2. februar og varer fra kl. 09.00 til 16.00. Det kan følges digitalt her (webinar ID: 630 6876 9425, Webinar passcode: 666726), og her er dagsorden og sakspapirer.

I forslag til årsrapport 2022, som er tema på blir universitetsambisjonen og det å øke førstestillingskompetanse definert som noen av de viktigste prioriteringene for 2023.

Også «kontinuerlig strategisk utvikling»,«studentrekruttering og gjennomstrømming» blir nevnt her.

I tillegg er «Universitetsprosjektet — status og veien videre» en egen sak på dagsordenen. Her kommer det en orientering fra arbeidsgruppen som jobber med dette. De mener det er viktigst å ha fokus på dette det kommende halvåret:

 • Fagmiljø
 • Stabil forskerutdanning
 • Høy internasjonal kvalitet

Ønsker kompetansemix

I tilbakemeldingen fra etatsstyringen påpekte Kunnskapsdepartementet i 2022 at de faglig ansatte ved HVL i snitt publiserer mindre enn gjennomsnittet for universitetene, selv om det har vært en økning fra 0,69 til o,73 publikasjonspoeng per faglig ansatt fra 2020 til 2021.

Det er nå satt konkrete kompetansemål for 2023, for å sikre universitetsakkreditering.

Målet er å ha totalt 62 prosent førstekompetanse i løpet av 2023. Men prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, sier til Khrono at HVL er opptatt av å ha en god kompetansemiks.

— HVL jobber mot en relevant sammensetning av fagmiljøene som bygger opp under virksomheten, både innen forskning og utdanning. Vi vil ikke bare ha førstekompetanse og toppkompetanse. Vi trenger også kompetanse fra næringslivet og offentlig sektor, sier hun.

— Dere skal øke førstekompetansen deres det kommende halvåret ifølge denne planen. Hvordan vil dere jobbe med det?

— Dette er et langsiktig arbeid, slike prosesser tar tid. Dette arbeidet har pågått i institusjonen over mange år. Dette henger også sammen med andre prosesser som akkreditering av utdanning, doktorgradsutdanning og økt forskningsaktivitet og produksjon.

Jobber med å øke vitenskapelig publisering

Fonnes Flaten forteller at de utvikler HVL stein for stein.

— Dette er og har vært et langsiktig prosjekt for institusjonen. Vi utvikler kvalitet, både i utdanning og forskning, samtidig som vi har utviklet organisasjonen vår videre, sier hun.

HVL har en egen arbeidsgruppe som jobber med universitetsprosjektet; og prosjektleder Dag Stenvoll skriver på sin ansattprofil at store deler av hans tid går med til å snakke med ansatte på alle studiestedene og i forskjellige funksjoner.

«Så er det disse kravene til universitetsakkreditering, da, som vi dessverre må forholde oss til og jobbe med for å sikre oss at søknaden, når den sendes i 2023, blir godkjent. Og det blir den,» skriver han.

I sakspapirene om universitetsprosjektet kommer det fram at:

 • På institusjonsnivå er trendene oppadgående når det gjelder kvalitetsindikatorer for forskning, som vitenskapelig publisering og eksternfinansiering fra EU.
 • På fakultetene jobbes det med å øke både vitenskapelig publisering og eksternfinansiering, og det er forskjeller mellom fakulteter og institutter.
 • Prosjektledelsen har fra november 2022 til februar 2023 gjennomført allmøter på campusene under overskriften «Kva slags universitet skal vi vere?»
 • Det neste halvåret kommer det til å bli flere møter/diskusjoner i fora for ansatte og studenter.
 • Arbeidsgruppen jobber videre med søknadsteksten, og innhenter ved behov dokumentasjon og innspill fra organisasjonen. Et fullstendig søknadsutkast skal være klart før sommeren 2023.

Dette er sakene de skal diskutere

Andre saker som skal opp på styremøtet, er internrevisjon for gjennomføring for 2-årige masterprogrammer, tildelingsbrev og budsjett.

Vedtakssaker:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte
 • Endring av forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Internrevisjon hausten 2022 - Gjennomføring på toårige masterprogram (§3-master-studier), 120 studiepoeng
 • Oppfølging av ekstern evaluering av den samarbeidende internrevisjonen ved UiS, UiA, Nord og HVL
 • Årsrapport 2022 (KAP. I - styrets fråsegn) - Høgskulen på Vestlandet

Orienteringssaker:

 • Tildelingsbrev 2023 - Høgskulen på Vestlandet
 • Orientering om lokale forhandlingar
 • Opplevd kvalitet i utdanningar ved HVL - Analyse av overordna tilfredsheit i studentundersøkingar
 • Universitetsprosjektet - status og veien videre vinter
 • Oppfølging av styresak - Budsjett for 2023

Referatsaker:

 • Orienteringar frå rektor - styremøte 1/2023
 • Referatsaker - styremøte 1/23
Powered by Labrador CMS