knudsen-saken

«Har verken stilt meg eller UiB i et fordelaktig lys»

Avgåtte UiB-rektor Dag Rune Olsen har stolpetro på at den forestående granskingen ikke vil gi ham problemer i sin nye jobb ved UiT. Men han er forberedt på kritikk.

Ingen tvil. Dag Rune Olsen sier han vurderte det som best å fratre som UiB-rektor, slik at det ikke kunne reises spørsmål om interessekonflikter etter han ble tilsatt som ny rektor for UiT Norges arktiske universitet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Han besluttet å trekke seg som rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) for å unngå interessekonflikter. Og hevder hardnakket at avgangen ikke har noe med den styrevedtatte granskingen av Knudsen-saken, der han selv og hans egen håndtering er hovedtema.

— Dersom det overhodet kan reises tvil om at det kan foreligge interessekonflikter vil dette være krevende. Det vil jeg for enhver pris unngå, derfor har jeg valgt å tre til side, sier eks- UiB-rektor, Dag Rune Olsen.

Det er prorektor Margareth Hagen som overtar rektor-roret ved UiB. Nå gir Olsen et større intervju om avgangen til Khrono.

Avhengig av tillit

Olsen viser til at andre valg også kan reise spørsmål.

Jeg håper på å få lov til å bli dømt ut i fra hva jeg kan greie å oppnå på vegne av UiT.

Dag Rune Olsen, avtroppende UiB-rektor og påtroppende UiT-rektor

— Det kan godt tenkes at man kunne regulere arbeidsoppgavene og på den måten organisere seg bort fra denne typen konflikter. Men det er heller ikke sikkert at dette gir den tilliten som man er avhengig av, sier Dag Rune Olsen.

— Hva kan du jobbe med hos UiB som ikke skaper interessekonflikter?

— Det blir helt og holdent opp til universitetsledelsen. Robert Rastad er fersk i jobben fra i dag. Og jeg tenker at en del av arbeidet vil være å bistå han i en innføring av de pågående prosessene på UiB, slik at han som direktør får en litt mer flying start.

Rekruttering

— Du skal jobbe inntil 20 prosent stilling ved UiT Norges arktiske universitet. Hva blir arbeidsoppgavene der?

— Det er direktøren ved UiT som bestemmer dette. Jeg mener det er et styrevedtak som sier noe om disse oppgavene. Og det innebærer rekruttering av resten av rektoratet og stedfortreder og dekanene som skal inn i ledergruppen og omlegging til enhetlig ledelse som det i hovedsak skal arbeides med.

— Dersom det allerede ved kontraktsinngåelsen var vedtatt og gjort avtale med UiT om en inntil 20 prosent stilling fra årsskiftet, hvorfor gjorde du det ikke klart allerede da at du ville tre til side når UiT-stillingen startet?

— Jeg må ærlig innrømme at jeg er usikker på om det sto noe i avtalen om dette. Men jeg fikk spørsmål på intervjuet. Jeg sa da at det kan være aktuelt. Jeg har diskutert med meg selv og den pressemeldingen vi sendte ut er klarert med styreleder i Tromsø. Fra jeg takket ja til stillingen har jeg så vurdert dette og kommet til at det ville være lurest å fratre ved Universitetet i Bergen.

— Jeg er forberedt på kritikk, og ting som sikkert er gjort på en mindre bra måte, sier Dag Rune Olsen som likevel tror granskingen vil endre bildet av den såkalte Knudsen-saken.

Forberedt på kritikk

— Hvilken innvirkning har den vedtatte eksterne granskingen hatt på din avgjørelse om å tre til side?

— Som jeg har sagt tidligere så ville det være en dårlig beslutning den jeg har falt ned på, dersom jeg forventet at granskingen ville påvirke min mulighet til å tre inn i stillingen som rektor ved UiT. Da ville det vært enklere for meg å sitte ut åremålet som rektor ved UiB. Det betyr at den besluttede granskingen ikke har påvirket min avgjørelse om å tre til side.

— Fra dine medieuttalelser synes det som du vet at det ikke vil komme sterk kritikk av deg som følge av granskingen. Hvordan kan du trekke en slik konklusjon på forhånd?

— Jeg kan ikke trekke en slik konklusjon på forhånd, men det er min vurdering av selve saken. For eksempel skrev Khrono først på sine sider at «rektor Olsen hadde tilbudt Knudsen en kontrakt på 20 mill». Dette ble raskt korrigert. Men for det første hadde jeg ikke tilbudt noe, i tillegg til at jeg hadde satt foten ned for den delen av salgssummen som handlet om en suksessfaktor som gjorde at summen kom opp i 18,5 millioner.

Fakta

Knudsen-saken ved Universitetet i Bergen

 • I perioden januar til oktober 2020 har tidligere regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland og rektor Dag Rune Olsen ved UiB jobbet for å få til en avtale der Knudsens selskap Praktikk AS skulle etablere en arbeidslivsportal
 • Planen var at UiB skulle overta selskapet inkludert teknologien, og at Tom Knudsen skulle fortsette som daglig leder i Praktikk AS til han gikk av med pensjon.
 • Avtalen kunne gitt Knudsen oppimot 20 millioner kroner.
 • Avtaleforslaget ble underkjent både av UiBs økonomiavdeling og direktør, senere også av Kunnskapsdepartementet.
 • Da overtakelsesplanene måtte skrinlegges, fikk Tom Knudsen i stedet et engasjement på et halvt år ved UiB, der han hever over 1,1 millioner i lønn
 • UiB har i ettertid betalt 540.000 kroner eksl.mva for å dekke medgåtte utgifter i Tom Knudsens og Dag Rune Olsens forsøk på å starte selskapet Praktikk AS, som etter planen skulle drive arbeidlivsportalen i UiB-regi med Tom Knudsen som daglig leder.
 • Samtidig har UiB valgt å gå videre med arbeidslivportalarbeidet i egen regi og har finansiert et forprosjekt i Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, som allerede har en nasjonal arbeidslivsportal.
 • Den nasjonale arbeidslivsportalen ble til etter intitiativ fra OsloMet som i samarbeid med Unit har brukt to år på å utvikle den, og portalen ble formelt overlevert til Unit i juni 2020.
 • Tom Knudsen er er nå tilknyttet SLATE, et globalt senter for læringsanalyse ved Universitetet i Bergen. Der skal UiB ifølge direktør Kjell Bernstrøm undersøke om Knudsens portalidé er relevant for UiBs arbeidslivsportal-prosjekt som etter planen nå skal inngå i Units videreutvikling av sin portal.
 • Universitetsstyret ble for første gang orientert om saken i et ekstraordinært styremøte 23.desember 2020. Mye er fortsatt uklart.
 • Styret vedtok å sette i gang en ekstern gransking av saken.

— Disse realitetene vil granskingen avdekke. Det er sikkert ting som er gjort på en mindre bra måte. Og at det kan komme kritikk er jeg naturligvis forberedt på. Men en del av de springende punktene som styret er opptatt av, er det mulig å fremstille faktuelt på en måte som gir et annet inntrykk enn det som har stått i mediene.

Ikke fordelaktig

Dag Rune Olsen poengterer også at det er Tom Knudsens advokat som har utformet avtaleforslaget som UiB skulle ta stilling til og ikke Olsen og Knudsen sammen.

— Det er heller ikke slik at vi har sagt til politikere, verken jeg eller Knudsen, at LO og NHO har gitt sin tilsutning til at vi etablerer et selskap.Det ville være meningsløst. Men vi har sagt at vi har fått støtte fra representanter for NHO og LO når det gjelder selve prosjektet som er knyttet til mer og bedre praksis for disiplinstudenter også opp mot privat sektor, sier Olsen.

— Hvordan føler du den såkalte Knudsen-saken har påvirket ditt og UiBs omdømme?

— Det er klart at oppslagene verken har stilt meg eller UiB i et fordelaktig lys. Det går ut over omdømmet, selv om jeg mener en del av overskriftene ikke har ytt saken rettferdighet. Det vil den eksterne gjennomgangen eventuelt gi en annen konklusjon på. Overskriftene får jeg ikke gjort noe med.

Skifte. Margareth Hagen overtar rektorjobben ved Universitetet i Bergen etter at Dag Rune Olsen valgte å trekke seg fra klokken 12 mandag.

Burdet koblet på økonomi

— I ettertid, hva ville du gjort annerledes når det gjelder håndteringen av Tom Knudsen, hans selskaper og avtaleforslag?

— Vi koblet på forsknings- og innovasjonsavdelingen vår for å få en utredning av juridiske forhold og verdisetting av et eventuelt selskap. Jeg burde nok koblet på økonomidelen vår og forretningsadvokaten til UiB på et tidliger tidspunkt.

— I hvilken grad føler du at de andre styremedlemmene ved UiB har tillit til deg?

— Det må du nesten spørre styret om. Jeg har ingen indikasjon på at de ikke har den nødvendige tilliten til meg. Styremedlem Bjørn Østbø, som ville ha en ekstern gjennomgang, har også sagt i media at han fortsatt har tillit til meg som rektor.

— Hva tenker du om at det stilles spørsmål ved ansettelsen av eks-NHO-direktør Tom Knudsen i et høyt lønnet engasjement ved UiB, når det ikke ble noe av den opprinnelige avtalen?

— Tilsettingen av Knudsen må sees på som en annen måte å sikre seg det samarbeidet som vi har vært på jakt etter og ønsket om å utvikle hans idé. Dette handlet om en matche-funksjon mellom studenter i disiplinfagene og spesielt arbeidsgivere i privat sektor.

Rent tyveri

— I hvilken grad vurderte du at UiBs behov og arbeid med en arbeidslivsportal rettet mot disiplinutdanningene, burde vært gjenstand for en anbudskonkurranse?

— Det er klart at vi kunne tatt med oss Tom Knudsens idé og lyst ut en anbudskonkurranse. Men det ville være for et tyveri å regne. Ved å engasjere ham videre tok vi vare på respekten for opphavsretten til ideen, og fikk samtidig hans kunnskap inn i vårt prosjekt, sier Dag Rune Olsen.

— Dette betyr at du regnet Tom Knudsens idé som helt unik?

— Ideen om en arbeidslivsportal er ikke ny. Men dette handlet om måten å matche studenter og virksomheter som har praksisplasser. I den eksisterende arbeidslivportalen handler det i stor grad om håndtering og administrasjon av praksisavtaler. Knudsens idé tilførte verdi på selve matchingen. Også bruk av kunstig intelligens for å øke kvaliteten på søket og måten studenter kan finne praksisplasser. Jeg oppfattet dette som en unik idé, sier Dag Rune Olsen.

Dømmes for hva jeg gjør

— Hva vil du si til dine kommende medarbeider ved UiT Norges arktiske universitet?

— Jeg har stor respekt for UiT Norges arktiske universitet med deres solide faglighet, store integritet og et veldig viktig samfunnsoppdrag både nasjonalt og regionalt. Jeg ser fram til å være med og bidra til å utvikle institusjonen sammen med alle de flinke folkene som jobber der, studentene og lokalmiljøene som jeg vet støtter godt oppunder institusjonen.

— Og med tanke på saken der UiB nå har vedtatt gransking også av din rolle?

— Jeg håper på å få lov til å bli dømt ut i fra hva jeg kan greie å oppnå på vegne av UiT og at det er dette som legges til grunn når jeg skal vurderes som rektor.

— Hva med din rolle som leder i Universitets- og høgskolerådet?

— I dag (mandag) har vi hatt et styremøte der det er besluttet at rektor Anne Husebekk ved UiT overtar som leder i UHR. Jeg er i øyeblikket verken rektor, prorektor eller direktør, og kan med det ikke være en del av UHR-styret.

— I praksis, hvor skal du være rent fysisk fremover?

— For det meste blir jeg jobbende ved UiB. Men det blir nok noen turer til Tromsø etter hvert. Jeg har så vidt begynt å se på boligmarkedet der også.

— Noe du vil tilføye?

— Jeg gleder meg til å ta fatt i Tromsø like mye som jeg gleder meg over å ha ledet en flott institusjon i Bergen i syv og et halvt år. Svært samfunnsviktige begge to.

Powered by Labrador CMS