Harald Holene(dekan ved avdeling for informasjonsteknologi) er en av utfordrene til Hans Blom i årets rektorvalg. Hans Blom, Harald Holone og Unni Hagen stiller som kandidater i rektorvalget ved HiØ. Foto: Henriette Dæhli

Harald Holone: Vil lytte bedre og være en tydeligere leder

Med meg som rektor vil studenter og ansatte oppleve en nærmere, tydeligere og mer lyttende faglig ledelse ved Høgskolen i Østfold, skriver dekan Harald Holone.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1: Hvordan vil studenter og ansatte på Høgskolen i Østfold (HiØ) merke at akkurat du blir rektor?

Med meg som rektor vil studenter og ansatte oppleve en nærmere, tydeligere og mer lyttende faglig ledelse ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Jeg er levende opptatt av å løfte frem mangfoldet i den spennende faglige aktiviteten ved høgskolen.  Både for å bedre vise frem bredden og kvaliteten i vår virksomhet til våre omgivelser, og for å skape et enda bedre grunnlag for samarbeid internt på tvers av fagområder og avdelinger. Jeg er også opptatt av at vi må ta våre omgivelser, både fra egen sektor og i samfunnet forøvrig, som sentrale ressurser i vår faglige utvikling.

Min bakgrunn er solid preget av tverrfaglig samarbeid.  Å arbeide med forskjellige mennesker og deres kompetanse og interesser for å nå felles mål er noe som engasjerer meg veldig. Jeg er av natur løsningsorientert og ser muligheter, ofte på tvers av etablerte fagtradisjoner. Dette er avgjørende for oss i et samfunn der
tverrfaglig samarbeid i økende grad preger både forskning og hverdagen i profesjonene. Vi skal utdanne kandidater til arbeidslivet, samtidig som vi skal forberede studenter på videre utdanning og akademiske karriereløp. Det er derfor avgjørende at vi bygger ned motsetninger mellom FoU og undervisning, og jobber videre med at disse to pilarene i vår virksomhet bygger på og eksisterer for hverandre.

2: Hvordan tenker dere rundt de store profesjonsutdanningene framfor de andre utdanningene på høgskolen. Skal man prioritere de store fram for de små? Hva vil dere eventuelt prioritere bort?

Tverrfaglighet bør, for å møte samfunnets behov, også i mye større grad påvirke HiØs studieportefølje og forskningsarbeid. Vår institusjons størrelse og faglige bredde legger godt til rette for at vi kan benytte det tverrfaglige potensialet til det fulle, og gjøre oss enda mer relevante som kompetansepartner både regionalt,
internasjonalt og internasjonalt.

 Jeg er levende opptatt av å løfte frem mangfoldet i den spennende faglige aktiviteten ved høgskolen.  

Harald Holone

Dette arbeidet er ikke trivielt eller enkelt, og ikke noe én person kan gjøre alene.  Å ta hver enkelt student og medarbeider på alvor, legge til rette for gode møteplasser for felles faglig utvikling og reell medvirkning i viktige prosesser er viktige premisser for dette arbeidet.  En god relasjon til og gjensidig tillit med eget administrativt støtteapparat og med våre eiere er også avgjørende for et vellykket arbeid.  Å forskuttere faglige prioriteringer vil derfor ikke bare bryte med prinsippet om reell medvirkning, men også skape et dårligere utgangspunkt for at vi i fellesskap skal se muligheter og løse utfordringer som høgskolen står ovenfor.

En troverdig, langsiktig plan for videreutvikling av HiØs faglige virksomhet er nødvendig.  Mye godt arbeid er gjort på dette området av sittende rektorat.  Jeg ønsker å videreutvikle og tydeliggjøre dette arbeidet, samt styrke forankringen av faglige prioriteringer blant ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere.

3: Er det sannsynlig at Høgskolen i Østfold står alene også om fire år? Er det i så fall en god ting eller en dårlig ting?

HiØ står idag som autonom utdanningsinstitusjon i Norge.  Dette mener jeg er en god situasjon å stå i, og det gir institusjonen gode muligheter for egenutvikling.  Samtidig stilles det strenge krav til at vi må innfri våre forpliktelser ovenfor våre eiere.  Dette innebærer at vi må være åpne for tettere samarbeid med andre institusjoner, noe som blant annet reflekteres i utviklingsavtalen mellom HiØ og KD. Jeg mener at den faglige videreutviklingen av høgskolen er like relevant for HiØ som selvstendig institusjon som den er for HiØ som attraktiv samarbeids- eller fusjonspartner.  Derfor er spørsmålet om hvorvidt vi fortsatt er egen institusjon om fire år mindre relevant enn det grunnleggende faglige kvalitetsarbeidet vi
uansett skal og må gjøre.

HiØs styre har gitt sin tilslutning til at vi utreder muligheten for å etablere egne PhD-programmer.  Dette mener jeg er svært positivt, og avgjørende for at vi i tiden fremover skal være enda mer attraktive som arbeidsplass og studiested for skarpe hoder.  Jeg holder en knapp på en tverrfaglig tilnærming også til dette arbeidet, gjerne i samarbeid med institusjoner og næringsliv i vår geografiske og faglige
nærhet.

Det er nettopp der hvor undervisning, forskning og samfunnets behov møtes at HiØ har sin primære rolle.  Gjennom genuint tverrfaglig arbeid som er tydelig forankret i egen organisasjon, og gjennom samspill med aktørene i samfunnet rundt oss skal vi styrke vår rolle som en reell kompetansepartner og en perle i det norske UH-landskapet.

Dette gjør vi best i samarbeid, med åpenhet og gjensidig tillit.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS