Av de tre fusjonspartnerne (fra høyre mot venstre), Anne Husebekk, Arne Erik Holdø og Bodil Olsvik, er det rektor i Harstad, Olsvik, som er mest bekymret. I Harstad er de redd de ikke får den faglige forankringen de så sterkt har ønsket seg.

I Harstad er de bekymret for faglig framtid

Ved Høgskolen i Harstad er de bekymret for den faglige framtiden til høgskolemiljøet når de fra nyttår skal fusjonere med Universitet i Tromsø og Høgskolen i Narvik. I Tromsø tror de på en god løsning for alle.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For ledelsen ved Høgskolen i Harstad (HiH) har det hele tiden vært svært viktig at campus Harstad må holde en høy faglig profil, og de ønsker at de får minst ett fakultet lagt til byen.

Så sent som i sitt styremøte 30. september uttalte styret:

«Det vil derfor fra styrets side understrekes at det er en selvfølge at Høgskolen i Harstad (HiH) skal tilgodesees med faglig ledelse på ett eller flere områder og som gir HiH reell faglig innflytelse, også på nivå 2, i organisasjonen. Styret er av den oppfatning at et fakultet vil være den beste løsningen for å ivareta dette.»

Tre ulike oppfatninger

Nå er ledelsen ved Høgskolen i Harstad bekymret for at de ikke får det fakultetet som de så sterkt har ønsket seg. I Narvik er de mer rolige da de har fått inn i den kongelige resolusjonen om fusjonen at de skal ha et teknologisk fakultet i Narvik.

Siste avgjørende møte mellom partene skal være 27. oktober, så vi har bare tiden og veien for å bli enige om hva slags faglig ledelse som skal legges til Harstad hvis det ikke blir et fakultet.

Bodil Olsvik

Vi er alle enige om at alle fagmiljøene skal komme styrket ut av fusjonen, og det er jeg trygg på at vi får til.

Anne Husebekk

I Tromsø sier rektor Anne Husebekk at de jobber for at alle skal komme faglig styrket ut av fusjonen, at det er naturlig med uenighet på dette tidspunkt, men at hun tror på gode løsninger.

Se også:

Bekymret for realitetene

Rektor ved Høgskolen i Harstad, Bodil Olsvik (bildet under), forteller til Khrono at de fra felles møte med de to andre fusjonspartene i juni oppfattet det slik at de har vært enige om at minst ett fakultet skal plasseres i Harstad.

— Siden Harstad både har et stort og godt miljø på vernepleie, og er det eneste av de tre som har dette, har et fakultet knyttet til vernepleie vært pekt ut som et godt alternativ, sier Olsvik.

— Men vi har nå brevvekslet med UiT og oppfatter brevene i den retning at de ikke ønsker et fakultet til Harstad likevel, og det gjør oss meget bekymret, sier Olsvik og legger til:

— Siste avgjørende møte mellom partene skal være 27. oktober, så vi har bare tiden og veien for å bli enige om hva slags faglig ledelse som skal legges til Harstad hvis det ikke blir et fakultet.

Narvik-fakultet forankret i statsråd

Ved Høgskolen i Narvik har rektor Arne Erik Holdø langt lavere skuldre enn sin kollega i Harstad.

— For vår del er det skrevet i den kongelige resolusjonen om fusjonen at det skal legges et teknologisk fakultet til Narvik som en del av det nyfusjonerte universitetet, så vi har ikke de samme bekymringene som de har i Harstad, sier Holdø (bildet under).

Han poengterer at man er midt oppe i mange faglige debatter som skal ende opp i ferdige rapporter den 9. oktober.

— Derfor kan jeg ikke kommentere dette noe mer nå, annet enn å si at vi har lest og merket oss styrevedtaket fra Harstad fra den 30. september.

Uttalelse fra HiHs styre

Vedtaket fra styremøte i Harstad 30. september trekker blant annet fram følgende formulering fra den kongelige resolusjon av 19. juni 2015 om fusjonen mellom UiT, HiN og HiH:

….«at det skal etableres styring- og ledelsesfunksjoner ved campusene i Harstad og Narvik som bidrar til faglig utvikling, styrking av den regionale rollen og som gir strategisk innflytelse i den nye organisasjonen».

Styret bemerker at fusjonsprosessen mellom de tre partene har gått fort og at det har vært krevende både organisatorisk og økonomisk.

Og skriver videre:

«Styret forutsetter at det i fusjonsarbeidet er reelle prosesser som skal lede fram til gode løsninger for campus Harstad. HiHs representanter i fusjonsgruppene må på fritt grunnlag kunne foreslå løsninger som ivaretar campus Harstad i den framtidige organisasjonen, og vi forventer at de har reell innflytelse i prosessen på lik linje med representantene fra de to andre fusjonspartene.»

Naturlig med uenighet

Rektor ved UiT - Norges arktiske universitet, Anne Husebekk (bildet under), sier til Khrono at hun mener det både er naturlig og forståelig at det oppstår uenighet på noen felt i en slik prosess som de tre partene nå går gjennom.

— Vi må forholde oss til strukturmeldingen som ligger til grunn for fusjonen der regjeringen poengterer at målet for disse prosessene er at det skal bygges faglig sterke og robuste miljøer, med god evne til ekstern finansiering, sier Husebekk og legger til:

— Vi er alle enige om at alle fagmiljøene skal komme styrket ut av fusjonen, og det er jeg trygg på at vi får til.

— Ingen beslutninger er tatt

Husebekk trekker også fram at arbeidsgruppene de har nedsatt skal legge fram sine rapporter den 9. oktober, og hvis Harstad er bekymret for at fagmiljø ikke er godt nok representert er det ikke for sent å få dem med i sluttspurten av arbeidene.

— Det er viktig for meg å understreke at vi er i en prosess og at ingen beslutninger er tatt. Det viktigste for oss er å sikre sikker drift av det nye universitet fra 1. januar 2016, men vi er ikke nødt til å lande alle andre spørsmål før den datoen, sier hun.

— Vi har merket oss bekymringen i Harstad, og selv om det ikke er uventet med uenighet i et slikt fusjonsarbeid, hadde det jo vært aller hyggeligst hvis alle parter ser at de kommer styrket ut av fusjonen, når de endelige beslutningen er tatt. Og de endelige vedtakene er ikke fattet ennå, sier Husebekk.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS