USA

Harvard-rektoren gikk av: — Ikke overraskende

Etter flere måneder med sterkt press, og en ledelse som først støttet henne, sa Harvard-rektor Claudine Gay opp med øyeblikkelig virkning. 

Avgåtte Harvard-rektor Claudine Gay under høringen i kongressen i desember som skapte mediestorm og debatt om akademisk ytringsfrihet i USA.
Publisert Oppdatert

Claudine Gay har trukket seg fra sin stilling som rektor ved Harvard University. Med det blir hennes tid i rektorsetet den korteste i Harvards historie, seks måneder og to dager. Gay var Harvards første svarte rektor. 

Anine Kierulf, som er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, skriver i en post på Facebook at denne avgangen ikke er overraskende, og kanskje kan bli viktig. Til Khrono sier hun at dette er en krise som har bygget seg opp over tid.

— Det er primært plagieringsproblematikken som vel er foranledningen for hennes avgang, men oppmerksomheten omkring hennes person og i det brede lag fikk en omdreining med denne kongresshøringen, sier Kierulf. 

Sterkt press

Anine Kierulf på debatt om ytringsfrihet i akademia.

Ifølge studentavisen The Harvard Crimson skyldes avgangen både kontroversen rundt en kongresshøring i desember og plagieringsanklager. 

Både Gay og Harvard Corporation, som er det øverste ledelsesorganet ved universitetet, har lagt ut uttalelser på nett. Sistnevnte beskriver et sterkt press mot rektoren, der hun ikke bare har fått sterk medieoppmerksomhet, men også har fått «motbydelige og i noen tilfeller rasistiske ytringer rettet mot seg i e-poster og telefonsamtaler».

— Er dette urovekkende, det presset Gay har stått i de siste månedene?

— Det er nok en eksponering av hvor voldsomt press det blir på enkeltpersoner som følge av til dels en måte politiske og samfunnsmessig samtaler har blitt polarisert på, men primært med tanke på sosiale mediers algoritmer. Det er en felles infrastruktur for samtale som får voldsom drahjelp av algoritmer styrt av følelsesmessig polarisering. Det er urovekkende helt uavhengig av hva man mener om den saken her, sier Kierulf. 

Kontrovers, konflikt og utfordringer

I uttalelsene fra Harvard og Gay står det ingen direkte referanser til verken kongresshøringer eller plagiat. Det refereres til konflikt, kontroverser og utfordringer de siste månedene. 

Gay sier hun har konferert med ledelsen, og skriver at det er best for Harvard at hun trekker seg, så universitetet kan fokusere på å navigere i det hun kaller ekstraordinære tider uten at fokuset trekkes mot enkeltpersoner.

I høringsrunden i kongressen i desember kom det sterke reaksjoner mot rektorene ved Harvard, MIT og Penn University (UPenn) fordi de ikke ville gi et ja/nei-svar på om det var brudd på deres retningslinjer å oppfordre til folkemord på jøder. Alle tre rektorene sa det var kontekstavhengig. Rektoren ved UPenn fratrådte sin stilling i etterkant av høringen.

Anine Kierulf skriver i en tekst publisert i DN og på nettsidene til Norges institusjon for menneskerettigheter

«Så grusomt det enn høres, er jo dette som det skal være: Universiteter har ingen ting med å sanksjonere studenters eller ansattes ytringer».

Universiteter skal ikke sanksjonere

— Oppmerksomheten rundt ytringsklima på universitetene i USA har vært viktig, og det kan vel bli en omdreining på en samtale som lenge har vært preget av polarisering. I forlengelsen av denne situasjonen, med krig mellom Hamas og Israel, så har man jo plutselig fått en situasjon der høyre- og venstresiden i USA bytter våpen, påpeker Kierulf.

Med dette refererer Kierulf til et bilde av USA som hun beskriver i teksten sin der venstresiden har en «woke» kansellerings- og uthengingskultur, mens høyresiden mener ingenting er lov å si lenger. «I trollspeilet har rollene skiftet: Nå er det de som ellers tar sterkt avstand fra slikt, som selv står for kanselleringer og uthengninger, og «woke» ytringer som utsettes for «ansvarlighetskulturen»», skriver Kierulf.

— Det handler vel egentlig om at venstre- og høyresiden i USA ikke er så ulike, der noen er tilhengere av mer liberale tilstander og noen av mer autoritære virkemidler på begge sider, påpeker Kierulf. 

— Det er et mulighetsrom for å få en åpnere debatt om utviklingen som har vært i ytringsklima i deler av amerikansk akademia. Om man klarer benytte det ytringsrommet er et annet spørsmål, sier Kierulf. 

Den omdiskuterte plagiaten

Det ble før jul sendt inn varsler til Harvard om mulig plagiat fra Gay, som universitetet undersøkte, og konklusjonen var at det ikke brøt noen regler. Det har på nyåret kommet et nytt, anonymt varsel som, gjengitt i Washington Free Beacon, en konservativ nyhetsside som ifølge New York Times har drevet en kampanje mot Gay de siste ukene. Varsleren beskriver over 50 tilfeller som beskrives som plagiert.

Flere av disse tilfellene er beskrevet i en artikkel fra New York Times. Av flere eksperter som CNN har spurt, er meningene delte om hvorvidt det Gay har gjort skal kalles plagiering eller ikke. Der skrives det også at en typisk undersøkelse av plagiat vil ta alt fra seks til 12 måneder, mens anklagene mot Gay ble undersøkt på få uker. 

Gays veileder, Gary King, har ikke kommentert anklagene som kom etter jul, men sa tidligere at Gay ikke har plagiert. King uttalte at hennes avhandling og alle utkast holder «de høyeste akademiske standarder». 

Studenter har reagert på måten anklagene har blitt vurdert. Blant annet skriver en anonym student en meningsartikkel, med tittelen «Jeg stemmer på plagiat-saker ved Harvard. Gay har kommet lett unna.» For studenter er å utelate sitattegn, eller å sitere kilder ufullstendig eller ikke i det hele tatt, definert som plagiat av Harvard. 

Endringslogg. Det er lagt til et avsnitt om studenters reaksjoner på plagiatanklagene mot Gay og referanser til ekspertstemmer på plagiat den 3. januar kl. 11:20. 

Powered by Labrador CMS