nybygg i bergen

Havet kan være problem for nytt havforskningsbygg

På Dokken i Bergen skal Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet flytte sammen i nytt prestisjebygg. Men stigning i havnivået kan være en trussel for planene.

Slik ser en skisse av det nye bygget til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen ut. Tomten ligger to meter over havnivå, noe som kan by på utfordringer med tanke på en 200-års stormflo.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dokken heter området i Bergen der de to statlige havaktørene har tenkt å flytte inn med en beliggenhet på sjøsiden, nærmest som operahuset i Sydney. Plasseringen er kjempet fram etter en dragkamp mellom Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, der sistnevnte ville har bygget på Marineholmen, hvor UiB har en rekke kontorer fra før.

Argumentasjonen for å ligge i vannkanten handler blant annet om at Havforskningsinstuttets forskningsflåte må kunne ligge til kai ved det nye hovedkontoret, slik at alle aktiviteter er samlet på ett sted.

200-års stormflo

Men nærheten til sjøen kan bli et problem.

Klimaforsker og professor Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen, stiller spørmål om ikke klimaendringer og stigning av havnivået kan bli et problem for det nye milliardbygget.

Drange presiserer overfor Fiskeribladet at han ikke er kjent med hvilke krav myndighetene stiller til nye bygg langs sjøen.

— Men jeg vet at forsikringsbransjen er ganske tydelige på at man skal bygge fornuftig, sett i lys av tilgjengelege prediksjoner. Selv hadde jeg nok ikke kjøpt meg ei leilighet i sjøkanten, sier Drange til avisen.

Hensyn til stormflo når man bygger i sjøkanten er regulert i byggteknisk forskrift TEK 17.

— En slik forskrift er et politisk vedtak, som man kan være mer eller mindre enig i. Hvilken levetid som legges til grunn for et bygg, vil påvirke hvor høyt over havet det må bygges. Så kan det diskuteres hvor lang levetid slike offentlige bygg bør ha, forttsetter Drange.

Rammer mange

I Statsbudsjettet for 2021 er det foreslått 13 millioner kroner til et forprosjekt der Bergen kommune og Statsbygg skal se på mulige løsninger for et bygg der Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet flytter sammen på Dokken.

Fiskeribladet viser til at Statens kartverk har beregnet at en 200-års stormflo i 2090 allerede vil kunne ramme 2850 bygninger, av dem 152 offentlige. Bakkeplanet på Dokken ligger i dag to meter over havnivå, og kan bli oversvømt av en 200-års stormflo.

— Det er gjort beregninger som sier at slike stormfloer vil kunne inntreffe nærmest årlig mot slutten av hundreåret, opplyser Helge Drange til Fiskeribladet.

I Bergen sier forskriften at nye bygg skal plasseres minst 210 cm over den såkalte normalnull 2000 for havnivået.

Større kunnskap

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er ikke bekymret for at selveste havet skal bli utfordringen for det nye havbygget.

— Jeg har ikke detaljkunnskapar om havnivåstigning og stormflo på Dokken. Dette er forhold som Statsbygg tar hånd om. I dag er det mye større kunnskap om stormflo og havnivåstigning sammenlignet med hva man hadde for bare 25 år siden. Derfor er jeg først og fremst bekymret for bygg som ble oppført ved sjøen for en tid tilbake, sier Rogne til Fiskeribladet.

Statsbygg, ved kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim, sier til Fiskeribladet at de er så tidlig i prosessen at det ikke er tatt stilling til hvordan stormflo og havnivå stigning skal håndteres.

Powered by Labrador CMS