Havforskarar meiner ein ikkje treng gigantanlegg

Ocean Space Center i Trondheim skaper debatt før det er bygd. — Ikkje sakleg grunn for anlegget, meiner to pensjonerte havforskarar.

Kaare Gisvold og Odd Faltinsen engasjerer seg mot planane om eit stort Ocean Space Center på Tyholt i Trondheim.
Kaare Gisvold og Odd Faltinsen engasjerer seg mot planane om eit stort Ocean Space Center på Tyholt i Trondheim.

På Tyholt i Trondheim skal NTNU bygga Ocean Space Center. 7,9 milliardar skal staten betala for det som skal verta eit stort og avansert anlegg for både forsking og undervisning innan havforsking.

Men fleire pensjonerte havforskarar meiner at anlegget vert for stort, og at det er fagleg utdatert. Det skriv NRK.

Fakta

Ocean Space Center

  • Skal byggast på Tyholt i Trondheim
  • 49 000 kvadratmeter
  • Statbygg skal bygga, NTNU skal eiga og Sintef skal leiga frå NTNU
  • Skal mellom anna innehalda store basseng til testing av skip
  • Det største nybygget vert 280 meter langt og 18 meter høgt

Kaare Gisvold er tidlegare direktør og styreleiar i Marintek, som no er ein del av Sintef. Odd Faltinsen er professor emeritus i marin teknologi.

— Me meiner det ikkje er sakleg behov for anlegget. Marknaden dei påstår finst, meiner me er tvilsam. Dei rettar seg mot skip og skipsbygging. Det er rett og slett ikkje framtidsretta, seier Gisvold til NRK.

Basseng til fire milliardar

Ocean Space Centre skal etter planen plasserast på tomta der Sintef Ocean og NTNU sitt Institutt for marinteknikk held til i dag. Men det nye senteret vil verta 10 000 kvadratmeter større enn dagens anlegg, heiter det på senteret sine nettsider. I tillegg til våte og tørre laboratorium skal anlegget innehalda både kontor, møtelokale og undervisningsrom. Endeleg vedtak om bygging må fattast i Stortinget, noko som kan skje til hausten.

Etter planen skal anlegget innehalda eit sjøgangsbasseng som skal nyttast til å testa skip. Bassenget skal kosta omlag halvparten av dei nær åtte milliardane.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Marknaden for skip er sterkt avgrensa, seier Faltinsen til NRK.

Det store anlegget, med eit samla volum på ein million kubikkmeter, har vore omstridd. Naboar har engasjert seg, noko Universitetsavisa har skrive om ved fleire høve. Nyleg vart ein digital underskriftskampanje avslutta. Over tusen personar skreiv under på at sjøgangsbassenget bør flyttast til ein annan stad, skreiv Universitetsavisa.

No har politikarane i bygningsrådet i Trondheim kommune bestemt seg for å utsetja handsaming av reguleringsplanen.

NRK skriv at det våren 2017 kom ei utgreiing som konkluderte med at ein nytt senter ikkje var samfunnsøkonomisk lønsamt. Året etter la Sintef og NTNU fram endringar. Konklusjonen var at dette ville vera lønsamt.

Slik skal etter planen det nye senteret verta. Reguleringsplanen er ikkje endeleg vedteken.
Slik skal etter planen det nye senteret verta. Reguleringsplanen er ikkje endeleg vedteken.

Treng nytt basseng

I dag er det havlaboratorium på Tyholt. Men dette er gamalt og har manglar, seier Vegar Johnsen, administrerande direktør i Sintef Ocean til NRK. Han seier at ein ikkje har sjøgangsbasseng, og at havbassenget er utslite.

– Havindustri vil vera ein nøkkel til det nye arbeidslivet me alle treng for at velferdssystemet skal vera bra. Me har ikkje sjanse med dagens fasilitetar, seier Johnsen.

Powered by Labrador CMS