sykepleie

Helsesektoren møtes for å løse praksisproblemene

Tirsdag møter Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet universiter og høyskoler for å diskutere utfordring med praksis i helseutdanning.

Utdanningsinstitusjonene og to departementer møtes til dialogmøte for å se hvordan man kan løse praksisutfordringene i ABIOK-utdanningene.
Publisert

24. januar vedtok Stortinget å finansiere 300 nye studieplasser i sykepleie fra høsten 2022. I tillegg kommer det 200 sykepleieplasser som Kunnskapsdepartementet har pålagt universitet og høgskoler som tilbyr sykepleie å finne penger til innenfor sine budsjetter. Rekorene var samtidig klare på at det er mangelen på praksisplasser som er den største utfordringen med å utdanne nok sykepleiere.

Praksis er også utfordringen for spesialisering i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie (ABIOK).

«Det er utfordringer med gjennomføringen av praksisdelen i ABIOK-utdanningene. Dette skaper utfordringer for helse- og omsorgstjenestene og gjør det vanskelig for utdanningsinstitusjonene å realisere økninger i utdanningskapasiteten.» heter det i et brev fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

I brevet har de invitert utdanningsinstitusjoner og helseforetak til dialogmøte. Tirsdag møtes de digitalt for å diskutere utfordringene for ABIOK-utdanningene, årsakene og hvordan man kan løse praksisproblematikken.

Viser til forslag fra Oslo universitetssykehus

I invitasjonen til dialogmøte fra departementet viser de til et innlegg i Dagens Medisin fra 27. august 2021 signert fire ledere fra Oslo universitetssykehus (OUS), som tar opp hvordan det er mulig å få økt utdanningskapasiteten for intensivsykepleiere.

Innlegget fra OUS-lederne Erlend Smeland, Hilde Myhren, Susanne Flølo og Mons Sjøberg viser til at de kan doble tilbudet på praksisplasser dersom utdanningsinstitusjonene bruker hele skoleåret og plasserer praksisperiodene uavhengig av hverandre.

«Flaskehalsen for å utdanne flere intensivsykepleiere, er mangelen på praksisplasser. Det haster med å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte intensivsykepleiere.», skriver de i innlegget.

Forslaget deres er at noen institusjoner tar opp studenter i januar og en annen i august. Dette forslaget ba de to involverte departementene om å se nærmere på. Det fører altså nå til tirsdagens møte mellom departementene og utdanningsinstitusjonene.

«Dersom utdanningsinstitusjonene tar opp studenter hvert halvannet år og samarbeider om å plassere praksisperiodene, kan hver av dem disponere alle 90 praksisplassene på ulik tid av året. Med dagens ordning må de dele på disse 90 praksisplassene.» skriver OUS-lederne.

Vil utdanne flere

Koronakommisjonens rapport som ble lagt frem 26. april pekte på at det må utdannes flere intensivsykepleiere.

Det har blitt trukket frem tidligere også, men utfordring med praksisplasser har vært et gjentakende problem. Noe Alfhild Dihe, studielesser og professor ved OsloMet, blant annet meldte et intervju med Khrono i 2021.

— Vi jobber tett opp mot sykehusene i området for å se på muligheter for å utdanne flere intensivsykepleiere og spesielt gjelder det OUS og Ahus som har flest praksisplasser. Det er flere områder som er utfordrende, blant annet praksisplasser og utdanningsstillinger, sa hun da.

Nye nasjonale retningslinjer for ABIOK-utdanningene sier at det ikke lenger forskriftsfestet krav om yrkeserfaring før opptak til utdanningene. Det er det institusjonene som selv bestemmer.

«Det vil derfor kunne være noen institusjoner som ikke vil kreve praksis før opptak til ABIOK-utdanningene. Representanter for tjenestene har overfor departementene uttrykt usikkerhet om dette vil kunne ha konsekvenser for gjennomføringen av praksis.» skriver departementet i invitasjonen de har sendt ut.

De understreker videre at dette er et eksempel på at godt samarbeid mellom sektorene er en forutsetning for å klare å utdanne nok ABIOK-sykepleiere til å svare på dagens og framtidenes behov i tjenestene.

OsloMet, Oslo universitetssykehus, Helse Midt-Norge, NTNU og departementene vil holde innledning under det to timer lange møtet på tirsdag.

Powered by Labrador CMS