virusboom

Henter studenter for å avhjelpe i virusboom

Haukeland Universitetssjukehus har bedt studenter ved Høgskulen på Vestlandet om hjelp til å takle et utbrudd av RS-virus med mange innlagte.

Haukeland universitetssjukehus har bedt om hjelp fra HVL til å bemanne barne- og ungdomsklinikken i forbindelse med et stort utbrudd av RS-virus i Bergen.
Publisert Oppdatert

Etterspørselen etter fagpersonell til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland Universitetssjukehus er sprengt som følge av RS-virus i Bergen. Tirsdag morgen var 33 barn innlagt med det som trolig er RS-virus. Nå henvender sykehuset seg også til Høgskulen på Vestlandet (HVL) for å kunne benytte seg av studenter som kan få godkjent arbeidet som praksis, skriver Bergens Tidende.

Glade for å bidra

Avisen skriver at sykehuset også søker blant pensjonister i tillegg til at det hentes personell fra Danmark.

Fakta

Dette er RS-virus

  • Virus som forårsaker infeksjon i luftveiene. Hos større barn og voksne arter infeksjonen seg som en forkjølelse med hoste og feber.
  • Særlig hos barn under 1–2 år kan sykdommen utvikle seg til nedre luftveisinfeksjon med rask pust, forlenget, hvesende utpust, slapphet og utmattelse og problemer med å hoste opp slim. Det kan være vanskelig å skille sykdommen fra astmaanfall.
  • Utbrudd kommer hver vinter, med ulike tidspunkt og omfang.
  • Normalt varer utbruddene i 2–3 måneder, vanligvis mellom november og mai. Utbrudd kan forekomme i barneavdelinger ved sykehus. Antakelig spres viruset med større barn, ofte søsken, som selv ikke blir syke.
  • Tall fra USA har vist at 1,7 prosent av barn under 6 måneder blir innlagt på sykehus grunnet RS-virus.
  • 60–70 prosent av alle barn har i løpet av første leveår gjennomgått RS-virusinfeksjon med en topp mellom to til fem måneders alder.

Kilde: NTB /BT

— Vi mangler ni årsverk i denne perioden, og det er etter at vi allerede har fått inn en del, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen til BT.

Ved HVL er de glade for å kunne bidra i en presset situasjon.

— Vi har en god dialog med barneklinikken og åpner for at intensivsykepleie-studenter på siste året kan ta dette som en del av sin praksis for å avhjelpe, sier instituttleder Georg Førland ved Institutt for helse- og omsorgsvitenskap ved HVL til Khrono.

— Har dere også bidratt på denne måten tidligere?

— Ikke så direkte som dette. Men vi har hele tiden en god kommunikasjon med helseforetakene rundt slike situasjoner, sier Førland.

Læringsutbytte

— I hvilken grad er en slik presset situasjon god praksis?

— Vi skal sørge for størst mulig læringsutbytte for studentene og vurderer dette absolutt som et godt tilskudd til studentenes praksis, sier Førland.

— Hvor mange kan det være snakk om?

— Vi har tredve studenter på kullet, men i første omgang er det de som har erfaring med barn som er etterspurt, sier instituttlederen.

4-6 uker

Administrerende direktør Eivind Hansen sier til Bergens Tidende at han regner med at RS-sesongen vil vare i fire til seks uker.

Det er ingen av de innlagte barna som er kritisk syke, ifølge klinikkdirektør Ansgar Berg ved barne- og ungdomsklinikken ved sykehuset.

På det meste har klinikken hatt over 40 innlagte barn de siste dagene.

I oktober var det en sterk økning i antall positive RS-virusprøver i flere deler av landet.

— Den kommer uvanlig tidlig. Og det er en stor økning i antall tilfeller på kort tid, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Powered by Labrador CMS