Ny oversikt

Her økte lønnspotten til rektor mest i 2023

Ved seks universiteter og høgskoler økte lønnspotten til rektor mer enn lønnsveksten ellers i samfunnet. Størst hopp var det på Høgskolen i Molde.

Ny rektor Elin Mordal Høgskolen i Molde
Lønnspotten til rektor ved Høgskolen i Molde hadde størst vekst fra 2022-2023. I august 2023 overtok Elin Mordal rektorstolen etter Steinar Kristoffersen.
Publisert Oppdatert

Det er fortsatt NTNU som bruker mest penger på sin rektor. I store deler av 2023 var Anne Borg rektor, før Tor Grande ble konstituert.

Fakta

Lønnsutbetalinger i årsregnskapet

  • Khrono har hentet lønnstall fra årsregnskapene til universiteter og høgskoler. Vi har valgt å forholde oss til de rene lønnsutbetalingene, og ikke medregnet andre godtgjørelser. 
  • Tallene viser ikke hva lønnsnivået til lederne er akkurat nå, men tallene viser hvor mye de forskjellige universiteter og høgskoler i løpet av året har utbetalt i lønn til de ulike lederstillingene. 
  • Lønnsregulering skjer med tilbakevirkende kraft fra 1. mai, så lønnstallene vsier hva rektor har fått utbetalt i løpet av ett år, ikke hvor høy lønna er ved utgangen av året.

Lønnsutbetalinger til rektor ved NTNU var 1,925 millioner kroner, nær 100.000 kroner mer enn i 2022, en vekst på 5 prosent. I januar 2024 fastsatte Kunnskapsdepartementet lønna til fungerende rektor ved NTNU, Tor Grande, til 1,85 millioner kroner. Det er 75.000 kroner lavere enn Anne Borgs lønn.

Khrono har hentet inn tall for lønnsutbetalinger fra årsregnskapene til universitetene og høgskolene. Vi har valgt å forholde oss til de rene lønnsutbetalingene, og ikke medregnet andre godtgjørelser. 

Mer lønnsvekst enn snittet

Utgiftene til rektorlønn ved universiteter og høgskoler lå for 15 av institusjonene rundt eller under den gjennomsnittlige lønnsveksten i 2023 på 5,6 prosent. Ved 6 av utdanningsinstitusjonene økte lønnspotten mer enn snittet.

Størst vekst i lønnspotten til rektor hadde Høgskolen i Molde med 20,6 prosent økning, mens Kunsthøgskolen i Oslo økte sine kostnader til ny ansatt rektor med 17,9 prosent sammenlignet med året før.

I Molde overtok Elin Mordal som rektor etter Steinar Kristoffersen i august 2023. Kristoffersen hadde en årslønn på rundt 950.000 kroner.

Høgskolen i Molde brukte 20 prosent mer på lønn til rektor i 2023 sammenlignet med 2022. Rektor Elin Mordal skriver til Khrono at dette nok kan forklares med at Høgskolen i Molde fra august 2023 tok utgangspunkt i maksgrensen Kunnskapsdepartementet har satt for rektorlønn til små institusjoner.

— Jeg startet i rektorstillingen ved Høgskolen i Molde 1. august, og min årslønn er nå 1,2 millioner, skriver Mordal.

Universitetet i Bergen (UiB) brukte 8,65 prosent mer på lønn til rektor i 2023, sammenlignet med 2022.

Dette mottok styrelederne, der man har ansatt rektor

Institusjon Navn 2023
NMBUHanne Refsholt317000
Høgskolen i InnlandetMaren Kyllingstad272700
Universitetet i Sørøst-NorgeTore Isaksen266643
Høgskulen på VestlandetArvid Hallén263900
Universitetet i StavangerAnne Marit Panengstuen251600
NTNURemi Eriksen243325
Høgskolen i ØstfoldBerit Kjeldstad236100
Nord universitetØyvind Fylling-Jensen234600
Norges handelshøyskoleKaren Helene Ulltveit-Moe230500
OsloMetVibecke Hverven223000
Arkitekt- og designhøgskolen i OsloLisa Cooper205100
UiT*Marianne Johnsen149000*
Kunsthøgskolen i Oslo**Idar Kreutzer105500

* UiTs styreleder fikk endel av godtgjørelsen for 2023 utbetalt i januar 2024, derfor så lavt tall her. **Idar Kreutzer tiltrådte først som styreleder 1. august 2023, da KHiO gikk fra valgt til ansatt rektor. Dette er et snaut halvårlig tall. Kilde: Årsregnskapene

Universitetsdirektør Tore Tungodden trekker fram at lønnsutvikling for rektor Margareth Hagen ikke kan leses rett ut av årsregnskapet fordi tallet for 2023 også inneholder en etterbetaling (korreksjon) som skulle vært ført på 2022. 

— Lønn for Hagen i 2022 var 1,66 millioner kroner, mens lønna i 2023 var 1.747.980 kroner som representerer et tillegg på 5,3 prosent og er det samme tillegget som alle på Akademikerne-Unio-avtalen ved UiB fikk i siste lønnsoppgjør, skriver Tungodden.

Rektorer må ned i lønn

I 2023 kom nyheten om at regjeringen vil bremse lønnsutviklingen blant de valgte rektorene. Fra 2025 er regelen at rektorene ved de store universitetene med valgt rektor, det vil si Universitetet i Bergen og Oslo, ikke kan tjene mer enn 1,6 millioner kroner.

Ved mellomstore utdanningsinstitusjoner, som per i dag bare er Universitetet i Agder, kan ikke rektor tjene mer enn 1,4 millioner kroner, og de små institusjonene, som nå er Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og Samisk høgskole, har et lønnstak for rektorer på 1,2 millioner kroner.

Lønnstallene fra 2023 viser at rektor ved Universitetet i Oslo derfor fra 2025 må ned 238.000 kroner i lønn, rektor ved Universitetet i Bergen må gå ned 191.000 kroner. rektor ved Universitetet i Agder må ned 124.000 kroner.

For institusjoner med ansatt rektor er det styret som fastsetter lønn. De siste årene har Kommunal- og distriktsdepartementet pålagt alle departementene å vise moderasjon ved lønnsjusteringer. 

Kunnskapsdepartementet opplyser til Khrono at de derfor ber sine underliggende virksomheter holde lønnsutviklingen innenfor forsvarlige rammer, og at styret viser moderasjon når de justerer toppledernes lønninger. 

Departementet sier de forventer at styrene følger føringene som kommer fra regjeringen.

Det nederste sjiktet

Blant de minste universitetet og høgskolene med valgt rektor tjener alle rektorene ved de statlige høgskolene under 1,2 millioner kroner. Dette gjelder Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Norges musikkhøgskole, Samisk høgskole og Norges idrettshøgskole.

Det er Høgskulen i Volda som bruker minst penger på sin rektor. Lønnsutgiftene til rektor i Volda blir oppgitt å være 1,075 millioner kroner i 2023.

I dag er det Odd Helge Mjellem Tonheim som er rektor i Volda. Han overtok for Johann Roppen 1. august 2023.

I 2022 var det NTNU som brukte mest penger på lønn til sin rektor. Lønnsutgiftene til rektor ved NTNU var fortsatt størst i 2023.

NTNU-rektoren var den eneste sammen med rektor ved Norges handelshøyskole, Øyvind Thøgersen, som var en del av statens lederlønnssystem i 2023.

Lønnspotten ved NMBU ligger også høyt. NMBU oppgir selv at dette er knyttet til tidligere rektor Curt Rice. Siri Fjellheim, som ble ansatt som rektor høsten 2023, har en årslønn på 1.650.000 kroner.

— Da jeg ble ansatt var jeg tydelig på at jeg ikke ønsket at NMBUs rektor skulle være lønnsledende i sektoren, sier Siri Fjellheim.

To kvinnelige styreledere best betalt 

Direktøren*, der rektor er valgt

Institusjon Navn 2023
Universitetet i OsloArne Benjaminsen1738479
NTNU*Bjørn Haugstad1539794
NMBU*Lars Atle Holm1517000
Universitetet i BergenTore Tungodden1509000
Universitetet i AgderSeunn Smith-Tønnessen1482095
Norges musikkhøgskoleKristel Jæger Skorge1333098
Norges idrettshøgskoleUnn-Hilde Grasmo-Wendler1300600
Høgskulen i VoldaAnn Kristin Emblem1283133
UiT Norges arktiske universitetJørgen Fossland1281000
Høgskolen i MoldeØyvind Sørensen1158326
Samisk høgskoleAnne-Marie Gaino1169500
Kunsthøgskolen i OsloKetil Akerø974591

*Ved NTNU og NMBU har man ansatt rektor, men også sentrale direktører i toppen. Derfor er de med i denne oversikten. Kilde: Årsregnskapene

Blant styrelederne er det Hanne Refsholt ved NMBU og Maren Kyllingstad ved Høgskolen i Innlandet som får størst godtgjørelse for sine verv. Hanne Refsholt fikk også et påslag i sin godtgjørelse på 58.000 kroner i 2023, sammenlignet med utbetalingen i 2022, en vekst på 22,4 prosent.

Lavest godtgjørelse har Lisa Cooper som styreleder ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo. Hun ligger 115.000 under NMBU-styreleder Refsholt.

Styreledere og medlemmer i styrer ved universiteter og høgskoler betales ved at de får en grunngodtgjørelse samt en sum per møte. De eksterne får en høyere sum enn de interne. Og det er forskjell på om møtene varer under og over 4 timer. Høy godtgjørelse til styreleder betyr rett og slett mange styremøter.

Her kan du se summene som gjaldt i 2022.

Direktøren går forbi rektor i 2025

Ved Universitetet i Oslo (UiO) vil situasjonen ved bytte av rektor i 2025 sannsynligvis kunne bli slik at direktøren har en god del mer i lønn enn rektor, gitt at Kunnskapsdepartementet opprettholder sin grense på 1,6 millioner kroner.

Utbetaling til lønn ved UiO i 2023 til universitetsdirektør var 1,738 millioner kroner. I dag er det Arne Benjaminsen som har den jobben.

Nest best betalt får NTNU-direktør Bjørn Haugstad ved landets største universitet, med 1.539.794 kroner i året, tett fulgt av direktør ved landets minste universitet, NMBU, Lars Atle Holm. Holms lønnskostnad registrert i årsregnskapet er 1,517 millioner kroner.

(Endringrslogg: Oppdatert med kommentar fra NMBU.rektor Siri Fjellheim. Klokken 12.25 21. mars 2024).

Rektorlønninger landet rundt

Institusjon Rektor Lønn 2023 Lønn 2022 Lønnsvekst Prosentvis Ny rektor
NTNUAnne Borg19253661829783955834,96
Universitetet i OsloSvein Stølen183782717350001028275,60
NMBUSiri Fjellheim1831000182300080000,44Ja
Universitetet i Sørøst-NorgePetter Aasen18298681776067538012,94Ja
Universitetet i BergenMargareth Hagen179100016360001550008,65
Høgskolen i ØstfoldLars-Petter Jelsness-Jørgensen173540116059881294137,46
UiT Norges arktiske universitetDag Rune Olsen173500016208331141676,58
OsloMet*Christen Krogh1733000***
Norges handelshøyskoleØystein Thøgersen17293461640954883925,11
Universitetet i StavangerKlaus Mohn164420015220001222007,43
Nord universitetHanne Solheim Hansen15798621524639552233,50
Høgskolen i InnlandetPeer Jacob Svenkerud15462731475530707434,58
Høgskulen på VestlandetGunnar Yttri15422471460000822475,33
Universitetet i AgderSunniva Whittaker15238411464109597323,92
Arkitekt- og designhøgskolen i OsloIrene Alma Lønne14979981422600753985,03
Kunsthøgskolen i OsloMarianne Skjulhaug1310396107572023467617,91Ja
Samisk høgskoleLiv Inger Somby12000001169500305002,54Ja
Høgskolen i MoldeElin Mordal119830395126324704020,62Ja
Norges musikkhøgskoleAstrid Kvalbein11699031103902660015,64
Norges idrettshøgskoleLars Tore Ronglan11234501038450850007,57
Høgskulen i VoldaOdd Helge Mjellem Tonheim10750781134957-59879-5,57Ja

*OsloMet: Rektors årslønn i 2022 var kr 1.676.255. Rektor fikk en lønnsøkning 01.05.2023, til kr 1.766.255. Det utgjør 90 000 kr, eller 5,37 prosent. Lønnstallet for rektor i årsregnskapet for 2022 for OsloMet er feil, derfor er dette ikke gjengitt her. Det har også vært tilfelle for flere universiteter og høgskoler, men tallene i denne tabellen er rettet opp. Ved Universitetet i Sørøst-Norge overtok Pia Cecilie Bing-Jonsson som rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge 1. januar 2024. Lønnstallene oppgitt her er knyttet til tidligere rektor Petter Aasen. Flere andre har også hatt rektorbytte. det gjelder: Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, samisk høgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, som attpåtil byttet fra valgt til ansatt rektor, og NMBU der Siri Fjellheim først var konstituert rektor etter Curt Rice sin avgang i mars 2023, og ble ansatt høsten 2023.

Powered by Labrador CMS