Det forrige styret fattet et gyldig vedtak om nedlegging av fakultetsstyrene, konkluderer en jussekspert, selv om vedtaket ikke står i noen protokoll og saksbehandingen inneholdt en rekke feil.
Det forrige styret fattet et gyldig vedtak om nedlegging av fakultetsstyrene, konkluderer en jussekspert, selv om vedtaket ikke står i noen protokoll og saksbehandingen inneholdt en rekke feil.

Gyldig nedlegging av fakultetsstyrer på HiOA

Det ble begått en rekke feil i saksbehandlingen da Høgskolen i Oslo og Akershus la ned fakultetsstyrer og opprettet fakultetsråd. Vedtaket er likevel ikke ugyldig, mener jussekspert.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mye gikk galt da det forrige styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skulle vedta overgang fra ordning med fakultetsstyrer til fakultetsråd.

Ordningen trådte i kraft fra og med høsten 2015, samtidig med at ny ledermodell med ansatt, og ikke valgt, ledelse ble innført. 

Ikke noe vedtak?

Men både enkelte styremedlemmer og IDF-møtet (Informasjon, drøfting og forhandlingsmøtet mellom fagforeninger og ledelse) mente at beslutningen i høgskolestyret ikke var gjort riktig.

Enkelte mente sågar at det ikke var gjort noe formelt vedtak om å erstatte fakultetsstyrene med fakultetsråd i det hele tatt. De nye fakultetsrådene ledes av dekanen er kun et rådgivende organ, mens de gamle fakultetsstyrene hadde større myndighet, en myndighet som nå er overlatt til dekanen alene.   

...det er mest nærliggende at høgskolestyret ga sin tilslutning til nedlegging av fakultets-styrene.

Thomas Braut Svendsen

Møtte kritikk

Flere, blant annet journalistprofessor Elisabeth Eide og Erik Døving protesterte mot innføring av fakultetsråd og det de mente var en svekkelse av høgskoledemokratiet. 

Les også: 

Nåværende rektor Curt Rice, arvet klagene og saken fra den forrige ledelsen ved høgskolen der høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø var saksbehandler.

Rice sendte saken over til høgskolen internrevisjon og ba om en vurdering av grunnlaget for innføring av fakultetsråd. Internrevisjonen ga oppdraget videre til advokatfirmaet SBDL (Storeng, Beck og Due Lund).

En rekke feil og mangler

Nå har advokat Thomas Braut Svendsen levert sine konklusjoner, og en snart ett år gammel uenighet har fått en juridisk konklusjon i advokat Svendsens vurdering av saken. I den 42 sider lange vurderingen påpeker han en rekke feil ved saksbehandlingen:

Utredningsplikten er ikke oppfylt, det mangler protokoll av vedtaket, han påpeker feil og mangelfulle premisser knyttet til fakultetsstyrenes organisatoriske rolle og oppgaver og mangelfulle premisser av hjemmelsgrunnlaget for beslutningen blant annet.

Advokaten mener også at saken skulle vært forhandlet, og ikke bare drøftet, med fagforeningene. 

Men alle feilene til tross, advokat Svendsens konklusjon er at «det er mest nærliggende at høgskolestyret ga sin tilslutning til nedlegging av fakultetsstyrene». I oppsummeringen sin legger han til at høgskolestyrets oppfatning og tolkning av styrevedtaket også tillegges vekt. Han mener derfor at dagens høgskolestyre uttrykkelig bør ta stilling til saken.  (Jfr. rapporten pkt. 6.8 side 29).

Se også: Hele utredningen fra advokat Svendsen        

Feil om fakultetsstyrene

Etter høgskolestyrets behandling, eller manglende behandling av saken. oppsto det også en diskusjon om den organisatoriske rollen til fakultetsrådene i forhold til fakultetsstyrene. Ifølge advokat Svendsen er det i styrepapirene fra høgskoledirektøren lagt til grunn at fakultetsstyrene i realiteten er råd.

Men juristen mener dette er feil og viser til høgskolestyrets eget vedtatte mandat for fakultetsstyrene der det slås fast at de har formell vedtakskompetanse. «Sammendraget inneholder med dette feil faktiske premisser (…)» heter det i rapporten fra SBDL-advokaten. 

Til styret i mai

Nåværende rektor, Curt Rice (bildet under), vil legge rapporten fram for høgskolestyret i deres møte i begynnelsen av mai. 

— Hva har du tenkt å gjøre med saken? 

— Jeg skal først og fremst diskutere den på IDF-møte med de ansattes organisasjoner 7.april og få råd fram dem om hva de mener jeg burde gjøre med dette. I etterkant av det så bestemmer jeg hvordan saken skal behandles i styret, sier rektor Rice til Khrono.

Han peker også på at juristen mener det er fattet et lovlig vedtak om å legge ned fakultetsstyrene.

— Den eksterne vurderingen har to hovedinnsigelser, det ene er at det skriftlige vedtaket fra styremøtet ikke inkluderer alt som faktisk ble vedtatt. Og den andre er at saken burde vært forhandlet med de ansattes organisasjoner, sier Rice. 

 — Både juristen og internrevisor Tore Dæhlin mener at dagens høgskolestyre bør ta stilling til om det støtter konklusjonene i SBDLs rapport?

— Rapporten bli sendt ut til høgskolestyrets møte i mai, sier Rice. 

Rice tar ikke stilling til råd eller styre

— Hva med deg? Vil du ha fakultetsråd eller fakultetsstyrer? 

—  Den aktuelle saken handler ikke om vi skal ha råd eller styre, så akkurat nå forholder jeg meg ikke til det. Det er slått fast at en overgang er vedtatt, og jeg forholder meg til det. Jeg ønsker å behandle rapporten på en demokratisk måte, da er det viktig å ta den opp i IDF-møtet (Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet Red.mrk.) og i styret, sier HiOA-rektor Curt Rice.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS