Direktør Tore Hansen og hovedverneombud Marthe Eikum-Tang ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil ytterligere senke terskelen for å varsle. Foto: Siri Øverland Eriksen
Direktør Tore Hansen og hovedverneombud Marthe Eikum-Tang ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil ytterligere senke terskelen for å varsle. Foto: Siri Øverland Eriksen

Terskelen fortsatt for høy

#metoo. Kampanjen virker, men fortsatt er terskelen for å varsle om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet for høy, mener direktør Tore Hansen og hovedverneombud Marthe Eikum-Tang ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har svært få registrerte saker om uønsket seksuell oppmerksomhet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Det er dessverre grunn til å tro at det finnes tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet som ikke blir varslet om, eller at slike varsler ikke tas tilstrekkelig på alvor. Derfor må vi gjøre mer for å hindre at en slik adferd skjer og for at de som utsettes for uønsket oppmerksomhet skal føle trygghet for at de tas på alvor når de varsler om slike hendelser.

HiOA har gjennom flere år bygd opp gode rutiner og systemer for å håndtere uønskede hendelser. I tillegg til at vi selvsagt er underlagt både Arbeidsmiljølov og Likestillings- og diskrimineringslov, har vi egne retningslinjer for varsling og for konflikthåndtering, som også sørger for at den det blir varslet om skal få en rettferdig behandling.

Vi har også i 2017 startet opp systematisk opplæring av ledere i hvordan de kan håndtere slike hendelser, og at slike saker skal tas på alvor. Verneombud og HR-medarbeidere blir oppfordret til å ta kurs om temaet, og mange har allerede gjennomført dette.

Det er ikke bare lovbrudd som kan varsles om, du både kan og bør si fra om all adferd som oppleves som krenkende eller uønsket.

Tore Hansen og Marthe Eikum-Tang

Ved HiOA har vi en egen varslingsnemnd, med en uavhengig ekstern leder. Varslingsnemda består av leder, som er advokat, en organisasjonspsykolog og HiOA sitt hovedverneombud. Sekretær for nemda er internrevisor ved HiOA. Varslingsnemda har ansvar for å ta kontakt med varsler og avgjøre hvordan varslingen skal saksbehandles.

De tiltakene vi har på plass kan du lese mer om på nettarbeidsplassen, https://tilsatt.hioa.no/varsling og https://tilsatt.hioa.no/konflikthandtering.

Likevel må vi gjøre mer. Vi er tydelige på at vi har null-toleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet ved HiOA. Skal vi nå det målet må vi samtidig sørge for at alle som opplever slike hendelser tør å si fra om sin historie. Vi må rett og slett senke terskelen.

Det kan være mange årsaker til at terskelen oppleves som høy. Noen kan være usikre på om deres historie er tilstrekkelig alvorlig til at det er riktig å si fra. Til dem vil vi si: Hvis du er usikker er sannsynligheten stor for at dette er alvorlig nok. Det er ikke bare lovbrudd som kan varsles om, du både kan og bør si fra om all adferd som oppleves som krenkende eller uønsket. Som arbeidsgiver skal HiOA legge til rette for et arbeidsmiljø som er utviklende og hvor alle opplever seg trygge. Hvis du ikke føler deg trygg på arbeidsplassen, bør du si fra.

Vi har i våre retningslinjer som utgangspunkt at varslinger skal skje tjenestevei, altså til nærmeste leder. Årsaken til det er at vi ønsker at konflikter skal løses på lavest mulig nivå. Det kan imidlertid også være en av årsakene til at noen velger ikke å si fra. Det kan være vanskelig å snakke om dette til sin sjef. Til dere vil vi derfor si: Du kan også si fra til andre rundt deg. Til din kollega, ditt verneombud, en tillitsvalgt eller en annen person du har tillit til. Ofte er det den første samtalen som er vanskeligst. Når du får rådført deg med en annen person oppleves antakelig neste steg – å varsle – som mindre problematisk.

Vi har som sagt grunn til å tro at det finnes flere historier som ikke blir fortalt. I løpet av 2018 vil det ble gjort undersøkelser for å forsøke å avdekke omfanget av denne type adferd på HiOA. Det kan gi også gi oss flere svar på hva mer vi kan gjøre for at flere kan si fra om sine historier.

HiOA skal være en trygg og god arbeidsplass for alle, og hvor de som har noe de vil si fra om kan ha trygghet for at deres sak skal behandles på en god måte.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS