Øremerkingen som forsvant!

Fem ledere av forskningsgrupper på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid spør prorektor Morten Irgens om de øremerkede stipenidatstillingene fra Stortinget til fagområdet sykepleie.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved årsskiftet skrev prorektor Morten Irgens i sin blogg; i 2016 er 3 stillinger øremerket til sykepleie.Vi som forsker innenfor sykepleie ved HIOA lurer på hvor de tre rekrutteringsstillingene som var øremerket av departementet ble av?

Ved tildeling av stipendiater fra departementet for 2016 fikk ikke forskningsgruppene ved Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid tildelt en eneste stipendiatstilling. Prosessen for fordeling av stipendiatstillingene har allerede blitt kritisert i tidligere innlegg i Khrono.

Vi ønsker ikke å kommentere selve prosessen, men må stille spørsmål ved hvor de øremerkede stillingene ble av. Morten Irgens har åpenbart en forståelse av hva øremerking av stillinger er som ikke deles av departementet, ei heller av fagmiljøet innenfor sykepleie. Vi har i hele prosessen forsøkt å stille spørsmål ved hvordan øremerkingen av stillingene til sykepleie skulle ivaretas.

Vi har fått ulike svar fra vår ledelse som igjen har hentet sin informasjon sentralt. Vi har derfor vært avventende og trodd at dette ble ivaretatt av høgskolens ledelse (prorektor for forskning). Nå ser det imidlertid ut til at disse stillingene bare har forsvunnet. Når prorektor Morten Irgens blir konfrontert med dette tåkelegger han saken og forsøker å forklare det med forskuttering og stillinger som allerede er gitt til Fakultet for helsefag mm.

Prorektor hevder i Khrono at det er HiOA’s praksis at fakultetene og programmene selv har et ansvar for at øremerking blir ivaretatt. Den øverste faglige og administrative ledelse har vel da et ansvar for at midlene til øremerking blir overført til det aktuelle fakultet? Prorektor hevder videre at hvis ingen av de 9 stillingene som gikk til Fakultet for helsefag i stipendiattildelingen gikk til sykepleie, skal fakultetet bruke av de to stillingene de har fått til egen disposisjon for å sikre at øremerkingen ivaretas.

Dette er ukjent for fakultetet som allerede har lyst disse stillingene ut. Vi har følgende spørsmål: Mener prorektor for forskning at det er øremerking til fagområde sykepleie når utlysningen av disse to stillingene går til alle på Fakultet for helsefag? Vår forståelse er en annen. Når et miljø/institutt får øremerket rekrutteringsstillinger fra departementet, er det kun dette miljøet som skal ha muligheten til å søke på de aktuelle stillingene.  

I et intervju med prorektor i Khrono den 24. februar stilles følgende spørsmål: Men selv om helsevitenskap velger å bruke disse to ‘frie’ stillingene på sykepleie, mangler det fremdeles en i forhold til øremerkingen? Prorektor har endret syn fra 24. januar, der han skriver at hvis det fortsatt er øremerkingsmanko, skal føringene møtes i den neste utlysningsrunden. Nå svarer han at han ikke aksepterer denne logikken (at det mangler en stilling i forhold til øremerkingen), og hevder at disse stillingene har vært forskuttert, og at en del av de 40 stipendiatstillingene finansiert fra departementet har gått til sykepleie.

Vi forstår ikke denne argumentasjonen. Disse tre rekrutteringsstillingene til sykepleie var øremerket i budsjettet for 2016. Hvordan kan ‘tenkte’ øremerkede stillinger forskutteres når en ikke vet hvilke miljøer som vil bli tildelt slike stillinger? Det har ikke vært gitt informasjon om at rekrutteringsstillingene vi tidligere har søkt på har hatt noen form for øremerking. Derfor er det vanskelig å forstå utsagnet om at disse stillingene har vært forskuttert.

Kunnskapsdepartementet har øremerket PhD-stillinger til sykepleie i 2016 fordi fagfeltet skal styrkes. Vi ber derfor om at de tre stillingene som var øremerket, blir tildelt fagfeltet sykepleie – og at fagfeltet sykepleie samtidig konkurrerer på lik linje på «frie» stillinger.

Skrevet av forskningsgruppeledere ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid: Professor Ellen Blix, førsteamanuensis Bjørg Christiansen, professor Sølvi Helseth, professor Dagfinn Nåden og professor Sidsel Tveiten.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS