Jeg synes rett og slett det er en spennende utfordring, sier prorektor i Bergen, Anne Lise Fimreite, som kan komme til å overta posisjonen som styreleder i Khrono etter medieprofessor Arne Krumsvik. Foto: Ida Bergstrøm

Fimreite kan bli ny styreleder i Khrono

Prorektor ved Universitetet i Bergen, Anne Lise Fimreite, er foreslått som ny styreleder Khrono. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser etter flere eiere til avisen, både i utdanningssektoren og mediebransjen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nettavisen Khrono, som i dag er 100 prosent eid av Høgskolen i Oslo og Akershus, runder fire år i april neste år. I papirene til høgskolestyret, som skal møtes førstkommende tirsdag, foreslår rektor Curt Rice både en rekke nye styremedlemmer til avisens styre, og nye vedtekter som gir eksterne, og ikke interne representanter fra høgskolen, flertall i Khronos styre.

Han gir også det nye styret marsjordre til å finne flere eiere og samarbeidspartnere til avisen.

I tillegg til prorektor ved Universitetet i Bergen, Anne Lise Fimreite (bildet), er Rune Røsten, investeringsdirektør i Schibsted Vekst, og Irene Halvorsen, redaktør i Nationen, foreslått som nye styremedlemmer. Det samme er Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet.

De to interne styremedlemmene blir lederen for Studentparlamentet ved høgskolen, Sunniva Braaten, og leder ved journalistutdanningen på høgskolen, professor Steen Steensen.

Vi er interessert i en dialog med andre aktører om utviklingen av Khrono.

Curt Rice

Ser både til sektoren og mediebransjen

Rektor ved HiOA, Curt Rice, forklarer den store andelen eksterne styrerepresentanter ved å vise til justeringen av Khronos mandat fra i fjor. Da vedtok  høgskolens styre en ny formålsparagraf om at Khrono skal være en nasjonal og riksdekkende sektoravis.

I tillegg til å dekke høgskolens virksomhet, skal avisen også «dekke universitets- og høgskolesektorens virksomhet og relaterte temaer lokalt, nasjonalt og internasjonalt».

— Khrono har et mer nasjonalt blikk på sektoren, og vi vil ha den nye sammensetningen i styret for å støtte opp om mandatet, gi bredere legitimitet nasjonalt, og også gi redaksjonen flere ressurser å spille på i arbeidet med å ta en tydeligere nasjonal posisjon, sier Rice.

— Hvilket signal vil du sende med dette?

— Vi ønsker å signalisere at vi støtter Khronos ambisjoner om å være en nasjonal nyhetsavis for høyere utdanningssektor, og at vi som eier er opptatt av å legge til rette for det. I tillegg vil vi vise at vi er interessert i en dialog med andre aktører om utviklingen av Khrono, svarer han og legger til at han sikter både mot universitets- og høgskolesektoren, og mediebransjen.

Krumsvik ut og Fimreite inn

Det viktigste forslaget til endring av vedtektene er at avisen nå skal ha ekstern styreleder. I tillegg vil de eksterne styremedlemmene være i flertall. Bare to i styret er foreslått fra Høgskolen i Oslo og Akershus, en av dem er den til enhver tid sittende lederen for Studentparlamentet.

De siste to årene har medieprofessor ved HiOA, Arne Krumsvik, vært styreleder, og to år før det var det Birgitte Kjos Fonn, førsteamanuensis ved journalistutdanningen ved høgskolen.

Krumsvik, som fra nyttår blir instituttleder på medievitenskap ved Universitetet i Oslo, har ikke ønsket å sitte en ny toårsperiode som styreleder.

Fimreite: Spennende utfordring

I saken til høgskolestyret foreslår nå rektor Curt Rice at ny styreleder skal være Anne Lise Fimreite, prorektor ved Universitetet i Bergen. Hun er statsviter med en lang akademisk karriere, og har engasjert seg i forskningspolitikk i Norge blant annet gjennom Norges Forskningsråd.

Fimreite sitter også som medlem i styret i forskningsdatabasen Cristin, der Curt Rice er styreleder fram til årsskiftet. Universitetet i Bergen har også en egen avis, På Høyden, som i dag samarbeider med Khrono blant annet om stoffutveksling og felles faglig utvikling. 

— Hvorfor ønsker du å lede Khronostyret?

— Jeg synes rett og slett det er en spennende utfordring, sier Anne Lise Fimreite til Khrono.

Hun ønsker ikke å svare på spørsmål om hvilke ambisjoner hun har for nettavisen Khrono framover, før sammensetningen av det nye styret er vedtatt.

Vektlagt bred geografisk spredning

I styrepapirene fra rektor Curt Rice heter det videre at «Khrono har de siste årene utviklet seg fra å først å fremst være en nettavis for Høgskolen i Oslo og Akershus til å bli en avis for hele universitets- og høgskolesektoren og er i tråd med de endringene i formålsparagrafen som ble vedtatt av høgskolestyret i november 2015. Rektor ser dette som en positiv utvikling, og mener denne nye situasjonen også bør gjenspeiles i Khronos styre».

Les hele styresaken her.

«I utvelgelsen av kandidater er det særskilt vektlagt en bredere geografisk spredning enn i dag», heter det i papirene. Videre ser rektor behov for en større vekt på internasjonalisering og innhold på engelsk, rettet både mot internasjonale studenter og tilsatte i sektoren med utenlandsk bakgrunn.

Ifølge styrepapirene er det også et behov for kompetanse om digital utvikling, utviklingen i mediebransjen, samt kompetanse som bidrar til å utvikle Khrono videre - både faglig og som en betydningsfull sektoravis.

I skrivende stund nærmer Khrono seg ny årsrekord i antall brukere og antall sidevisninger har passert 2,1 millioner. 

Samarbeid med andre

Rice forteller at når det nye styret kommer i gang vil han snakke med dem om hans forventninger og be dem ha fokus på samarbeid med andre i utviklingen av Khrono videre:

— Mine forventninger er at styret jobber tett med redaksjonen i utviklingen av en handlingsplan for å implementere strategien om en nasjonal posisjon, sier han.

(Foto: Nicklas Knudsen)

Rektoren, som representerer Khronos eier, det vil si styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier at det er mange spørsmål som reises i forbindelse med denne ambisjonen, og blant dem budsjett og ressurser:

— Det vil gi et bedre grunnlag for mitt arbeid med Khronos budsjett, og det kan hende at det nye styret også har tanker om hvordan man kan få mer ressurser til Khrono. Jeg satser på at de har det, sier Rice.

— Så du er interessert i å se utover Høgskolen i Oslo og Akershus for finansiering av Khrono?

— Ja. Man kan forestille seg flere måter å gjøre det på, og det vil jeg be styret jobbe med. 

På tirsdagens høgskolestyremøte, der nytt Khronostyre skal oppnevnes, skal også Khronos budsjettrammer for 2017 vedtas. Avisens ledelse har bedt om 750.000 kroner til en ny stilling i 2017, samt en engangsbevilgning til redesign og oppgradering av den tekniske plattformen til avisen. 

I styrets forslag til budsjett foreslår rektor Curt Rice å øke Khronos budsjett for 2017 med 300.000 kroner.

Forslaget til nytt styre:

Rektor foreslår følgende styremedlemmer, under forutsetning av at endring i Khronos formålsparagraf blir vedtatt:

Styreleder: Anne Lise Fimreite, prorektor ved Universitetet i Bergen, der hun også er professor i administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Som eksternt valgte styremedlemmer foreslås:

  • Irene Halvorsen: Sjefredaktør i Nationen. Hun er tidligere samfunnsredaktør i Dagsavisen og en svært erfaren journalist og kommentator i samfunnsdebatten.
  • Asbjørn Ivar Bartnes: Kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Han kjenner universitets- og høgskolesektoren godt, og har også sittet i styret for forskning.no
  • Rune Røsten: Røsten er investeringsdirektør i Schibsted Vekst. Han har blant annet bakgrunn som leder for VGs Nettby, nettsjef i Dagbladet og utviklingssjef i Scandinavia Online. Røsten kjenner den digitale utviklingen i medienorge svært godt. 

Som internt valgte styremedlemmer foreslås:

  • Steen Steensen: Steensen er instituttleder på Institutt for journalistikk og mediefag på HiOA. Han har blant annet vært engasjert i etableringen av Khrono og sittet i redaksjonsrådet. Steen Steensen er også redaktør av Norsk medietidsskrift.
  • Leder av Studentparlamentet ved HiOA, velges av Studentparlamentet.

Som eksterne varamedlemmer foreslås, i prioritert rekkefølge:

  • Kari Kjenndalen: Kjenndalen har lang erfaring fra Universitets- og høyskolesektoren, blant annet som tidligere forskningsdirektør ved HiOA, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, generalsekretær i Forskerforbundet og styreleder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun sitter også nå i styret til den nyopprettede Høgskolen på Vestlandet.
  • Anne Christel Johnsgaard: Anne Christel Johnsgaard er HR-direktør ved Høgskolen i Hedmark. Hun er tidligere direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon ved HiOA, har vært stabsleder for rektor Curt Rice fram til i sommer, og var sentral da høgskolen i 2012 vedtok å etablere en egen uavhengig nettavis redigert etter redaktørplakaten.

Som interne varamedlemmer foreslås:

  • Morten Reksten: Han leder Medieseksjonen ved Læringssenter og bibliotek på HiOA. Han har sittet i det avtroppende styret i Khrono og er dermed med å ivaretar kontinuitet i styrearbeidet.
  • Nestleder i Studentparlamentet ved HiOA, velges av Studentparlamentet.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS