Høgskolens styre og ledergruppe gjør seg klar til to timers strategidiskusjon på Høgskolen i Oslo og Akershus, rett før styremøtet torsdag.

Styret vedtok slankeplan

Styret ved HiOA vedtok rektors plan for slanking av administrasjonen torsdag. Lærerdekaner ble sendt hjem med «straffelekse».

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Du finner feeden for direkterapporteringen mot slutten av artikkelen).

Flere store saker sto på dagsorden da høgskolens styre møttes torsdag 9.mars: Kvalitetsrapport, årsrapport og -regnskap, effektivisering og nedbemanning i administrasjonen, samt en plan for hvordan styret bedre skal komme i inngrep for å ha et skarpere fokus på høgskolens lærerutdanning.

Vedtok slankemål

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har altfor mange administrativt ansatte i forhold til faglige. Hvis man snur på det, er det for få faglige. Dagens tall er 1,79 faglige per administrative årsverk, mens målet som Curt Rice og fungerende organisasjons- og virksomhetsdirektør Tore Hansen, ba styret sette er 2,3. Målet er at høgskolen skal nå dette innen utgangen av 2019. 

Styret sluttet seg til Rice’ forslag til slanking av den administrative staben, mot én stemme, Bjørn Smestads. Han foreslo heller å kutte administrasjonen til et nivå på størrelse med  «landsgjennomsnittet». Rektor Rice påpekte at et slikt kutt ville bety en større nedbemanning enn om man satte målet om 2,3 faglige per administrative årsverk. Tore Hansen pekte også på at landsgjennomsnittet i 2019 kan være høyere enn 2,3, da andre universiteter og høgskoler også skal gjennom slankekurer. 

«Ta et jafs»

Flere stilte også spørsmål ved om kuttene var store nok. Torger Ødegaard f.eks. anbefalte «å ta et skikkelig jafs» når man først holdt på, istedet for å holde det gående med kutt over lang tid. 

På møtet ble det også delt ut et referat fra informasjon, drøfting og forhandlingsmøte (IDF), med fagforeningene på høgskolen 2.mars. Ifølge referatet ba disse samlet rektor om å trekke saken fra styrebehandling, da de mente at beregninger som var gjort ikke var grundige nok. Men styret sluttet seg altså til rektors forslag.

158 årsverk

Tallet 2,3 har konsulentselskapet Rambøll kommet fram til ved å sammenligne HiOA med sju universiteter og høgskoler. HiOA er dårligst i klassen med sine 1,79. Snittet av de sju blir 2,31 og det er dette Rambøll har foreslått at HiOA bør legge seg på.

For å komme dit har konsulentene beregnet at HiOA må kutte 22 prosent i administrasjonen, noe som p.t. tilsvarer 158 årsverk.

Khrono har tidligere omtalt flere av sakene som ble behandlet på torsdagens styremøte, blant annet effektiviseringskravene til administrasjonen: 

Les også:

Lærerdekaner fikk straffelekse

På sitt forrige møte ba styret om å bli bedre orientert om høgskolens lærerutdanninger, som Kunnskapsdepartementet har bedt om bør være høyt på dagsorden til styret. Under strategidebatten på starten av dagen kom det fram at fler mente at både lærerutdanningene og sykepleierutdanningen har et omdømmeproblem og måtte spisses og løftes for å bli best. 

Dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og dekan Egil Trømborg ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) som driver lærerutdanning i kunst og håndtverk blant annet viste til gode resultater på utdanningene. 

Dekan Hanevik påpekte at på alle parametre i studiebarometeret så var LUI det fakultetet som skåret best av alle på fakultetene på HiOA. 

Ny gjennomgang i juni

Men styret var ikke fornøyde med presentasjonene, og professor Anton Havnes, støttet opp av Torger Ødegaard, mente at de hadde bommet på oppgaven. Styret vedtok dermed en revidert plan og bestilling som blant annet gikk ut på at de skulle komme tilbake i junimøtet med en mer selvkritisk og problematiserende gjennomgang av utfordringer for utdanningene. 

Les også: Rice senker kompetansekrav og lyser ut toppstilling på nytt

Ansatte direktør

I lukket møte mot slutten av dagen ansatte også styret ny organisasjons- og virksomhetsdirektør. Tor Hansen, som har fungert i stillingen i vel et år, ble ansatt. 

Les også: Hansen blir en av to toppdirektører på HiOA

Dagsorden finner du under vinduet for direkterapportering. (Khrono gjør oppmerksom på at direkterapporteringen fra styremøtet ikke er på stenografisk nivå, men basert på fortløpende journalistiske vurderinger underveis i styremøtet).

Live Blog Høgskolestyremøte HiOA 9. mars 2017

Innkalling og dagsorden

Vedtakssaker

Innkalling og dagsorden

Unntatt offentligheten iht.
Kvalitetsrapport for HiOA 2015-2016
Plan for effektivisering og omstilling av administrative tjenester
Årsrapport 2016
Årsregnskap og økonomisk status 2016
Forslag til plan for videre arbeid med HiOAs lærerutdanninger

HiOAs handlingsplan for mangfold 2017-19

 

Orienteringssaker

Forberedelse til styreleders ledersamtale med rektor

Protokoll Høgskolestyret 07.02.2017
Møtebok og referat fra IDF-møtet 2. mars 2017
Rektors orienteringer
Høring Strategi 2024
Samlefil styremøtet 09.03.2017
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS