Høgskolen sliter med å nå målene som skal til for å kunne bli universitet. Bildet er fra et tidligere styremøte. Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen (på enden) og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø (t.v.). Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ligger bak mange av målene sine

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal behandle bekymringsfulle måltall i sitt møte tirsdag. I tillegg står tilsetting av ny forskningsdirektør på dagsorden.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Khrono vil dekke høgskolestyremøtet direkte fra kl 12.30 tirsdag 11.mars.

Høgskolen sliter med å nå målene sine, viser papirer som er sendt ut til styremøtet 11.mars. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har satt seg en rekke ambisiøse målsetninger i sin Strategi 2020, «Ny viten, ny praksis». Veien for å nå flere av målene er lang - enkelte ting går rett og slett feil vei og høgskoledirektøren er bekymret,  går det fram av sakspapirene i saken Rapport og planer 2013-2014, som høgskolestyret behandler tirsdag 11.mars.

For få førstestillinger

Et av de mest problematiske punktene er andelen førstestillinger ved fakultetene, det vil si professorer, dosenter, førsteamanuenser eller førstelektorer. Andelen har gått ned fra 48,3 prosent 2012 til 47,5 prosent i 2013, ikke så stor nedgang i seg selv, men det går feil vei i forhold til målet og tallet er en viktig del av ambisjonene for å bli universitet. Målet for 2013 var 50 prosent førstestillinger.

«Dessverre og svært overraskende» står det om nedgangen i Rapport og planer 2013-2014, som er undertegnet høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø.

Sier de må snu trenden

«Det er svært viktig at trenden med lavere andel førstestillinger snus. Kunnskapsdepartementet er også tydelig i sin styringsdialog med HiOA at det forventes at høgskolen har en høyere andel førstekompetanse,» skriver høgskoledirektøren i styredokumentet.

Ett av tiltakene som høgskolen har satt i verk i et forsøk på å snu trenden er økt internasjonal rekruttering. I løpet av fjoråret har HR-avdelingen økt sin kompetanse på dette området og veiledet flere av høgskolens miljøer som ønsker å rekruttere internasjonalt.

At ikke arbeidet ga resultater i 2013, bekymrer høgskoledirektøren sterkt. 

«Dette er bekymringsfullt med tanke på høgskolens kvalitetsutvikling, kompetanseprofil, muligheter for økt publisering og for universitetssatsingen» skriver hun om nedgangen i andel førstestillinger.

Som Khrono tidligere har skrevet var det allerede etter andre tertial ifjor klart at det gikk feil vei og at andelen med førstekompetanse gikk ned. Allerede på det tidspunktet var andele kommet ned i 2013 på 47,5 prosent.

Publiserer for lite

Høgskolen greide heller ikke å nå målet sitt om økt vitenskapelig publisering i 2013. Målet for 2013 var 0,5 publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt, mens prognosen for 2013 er på 0,39. Det er bare 0,1 poeng mer enn i 2012. Fjorårets tall er riktignok ikke endelig, og høgskolen venter på et endelig tall fra forskningsdatabasen Cristin.

Ifølge Rapport og planer har HiOA gjennomført en rekke tiltak for å styrke fagmiljøene, men målet for vitenskapelig publisering ble likevel ikke nådd og resultatene var bare marginalt bedre enn året før. I rapporten blir det understreket at vitenskapelig arbeid er langsiktig og at effektene i form av økt publisering først kommer etter lang tid.

I 2014 og 2015 venter høgskolen økt publisering som følge at satsingen på doktorgradsprogrammer, forskningsgrupper og at forskningsinstituttene AFI og NOVA er blitt en del av høgskolen.

For lite effektive

I 2013 gikk også antall studiepoeng per student ned. Khrono har presentert tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som viser nedgang på dette området for HiOA fra 2012 til 2013. Målet for 2013 var på 52 poeng, mens resultatet ble 50,8.

Dette betyr at HiOA får omlag 20 millioner kroner mindre enn beregnet i resultatbasert finansiering fra Kunnskapsdepartementet til studieåret 2015.

Forklaringen er at det er lav gjennomføringsprosent på en del master- og bachelorprogrammer og høy strykprosent i en del emner. Ifølge rapporten har HiOA satt i verk mange tiltak i 2013 for å få opp produksjonen av studiepoeng.

Blant annet mer systematisk oppfølging av studenter, organisering i mindre grupper, og ekstra hjelp med matematikk og realfag for teknologistudenter.

Ikke nok doktorer

I 2013 ble det avlagt fem doktorgrader på HiOA, mens 18 HiOA-ansatte avla doktorgrader ved andre institusjoner, det vil si 23 i alt. Målet for 2013 var 39 doktorgrader.

Som det står i Rapport og planer er resultatet klart svakere enn målsetningen, men ifølge dokumentet er realitetene mer positive enn tallene viser. Forklaringen på dette er at ytterligere ni doktorgradskandidater leverte avhandling ifjor og venter på innstilling eller disputas, men inkludert disse ligger man likevel sju etter målet på 39.

«Videre er det for tidlig å se resultatene fra satsingen på robuste doktorgradsprogrammer. Denne satsingen forventes å ha stor effekt fra 2016/17 og utover», står det.

For mange midlertidig ansatte

Et annet punkt der målet ikke ble nådd i fjor er andelen midlertidig ansatte. Ifjor økte andelen totalt fra 12, 1 prosent i 2012 til 12,6 prosent i fjor, det vil si at den er for høy og økende  i forhold til målet for 2013 på 12 prosent. For faglig ansatte økte andelen fra 13,5 prosent i 2012 til 14,8 prosent ifjor.

Ny forskningsdirektør

I tillegg til saken Rapport og planer 2013-2014  skal også styret tilsette ny forskningsdirektør, etter at den forrige, Christen Krogh, sluttet 15,januar for å begynne i ny stilling i Forskningsrådet. Som Khrono tidligere har omtalt var det 44 søkere til stillingen som var lyst ut både nasjonalt og internasjonalt. Bare ni søkere kom fra den nasjonale utlysningen og 35 fra den internasjonale. Tilsammen var hele 17 av navnene på søkerlista unntatt offentlighet. Men tirsdag står altså tilsetting av ny forskningsdirektør på styrets dagsorden. Ansettelsen vil bli foretatt bak lukkede dører, noe som er helt vanlig i tilsettingssaker.

Adgangsbegrensning og regnskap

Utover sakene som er nevnt over står det sak om adgangsbegrensing. Khrono har tidligere omtalt sak om adgangsbegrensning og oppfølging av arbeidet med å spisse studieporteføljen. Det jobbes med flere forslag for å skjerpe arbeidet med masterstudiene på høgskolen. Regnskapet og økonomirapport fra 2013 skal også behandles. Regnskapstallene viser fortsatt underforbruk av penger på høgskolen.

Khrono vil dekke høgskolestyremøtet direkte fra kl 12.30 tirsdag 11.mars på Cover it live-link som tidligere møter.

Dagsorden og sakspapirer til styremøtet finner du, ved å klikke på den blå linken her. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS