Rune Keisuke Kosaka er en av tre som vil lede Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus det neste året.

Åtte stiller til ledelsen av studentene på HiOA

Rune Keisuke Kosaka er tredje lederkandidat og én av åtte kandidater til fire plasser i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(En oppdatert versjon av saken finner du her)

Til våren er det valg til arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Fire studenter skal velges og ta ett års permisjon fra studiene for å arbeide på fulltid for høgskolens studenter.

Det er Studentparlamentet som skal velge dem på valgmøtet lørdag 29. april. Lone Wanderås Fossum, Tore Remi Christensen og Rune Keisuke Kosaka ønsker å lede parlamentet, mens tre studenter ønsker å bli nestleder.

I tillegg stiller Julie Iversen som læringsmiljøansvarlig og Karoline Wergeland Kaldråstøyl til fagpolitisk ansvarlig.

Henry Mutebe meldte i tillegg sitt kandidatur som nestleder allerede da han, som den første internasjonale student noensinne, ble valgt til Studentparlamentet før jul.

Jeg mener man har gjort mye riktig med parlamentet på HiOA, men jeg ønsker nok å skape mer en identitet i parlamentet, i tillegg til å bygge student-identitet på høgskolen også.

Rune Keisuke Kosaka

Jeg vil lede parlamentet inn i en spennende periode, med blant annet universitets-
søknaden, og da sørge for at parlamentet har en klar og tydelig 
stemme utad.

Tore Remi Christensen

Parlamentet må bli enda mer tydelige for den enkelte student på høgskolen.

Lone Wanderås Fossum

  Tredjemann - andre mann

  Rune Keisuke Kosaka (27), bachelorstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap på tredjeåret, er tredjemann til å melde seg til ledervervet.

  Han sitter på tredjeåret i Studentparlamentet og Velferdstinget, andreåret i klagenemnda og FoU-utvalget ved HiOA, har vært studentrådsleder og både leder og nestleder i Studentenes fakultetsråd på Fakultet for samfunnsvitenskap.

  — Hvorfor vil du lede Studentparlamentet det neste året?

  — Det er et vanskelig spørsmål. Jeg gikk mange runder med meg selv og med andre. Jeg ønsker å bidra til å gjøre parlamentet så godt som mulig. Det er en spennende periode med universitetssatsning og Strategi 2024, sier han og legger til:

  — Strategien blir riktignok vedtatt før det nye arbeidsutvalget tiltrer, men jeg tror den vil bli revidert kontinuerlig og være mulig å påvirke fremover også.

  Vil bygge identitet

  Om han har noen kampsak er igjen et litt vanskelig spørsmål:

  — Studentpolitikken beveger seg tidvis i etapper og det er vanskelig å si hva man får til. Men Strategi 2024 tror jeg er viktig, og det å arbeide med den opp mot ledelsen. Jeg vil jobbe mer aktivt med naturlige samarbeidspartnere som Velferdstinget, andre studentdemokratier, men også særinteresseorganisasjoner som Pedagogstudentene, Norsk Sykepleierforbund Student, og så videre. Jeg tror det er viktig å samarbeide mer med dem for å favne bredden i studentene bedre, svarer Kosaka.

  Ønsker du å endre organisasjonen på noen måte?

  — Det er ikke opp til én enkelt person. Jeg mener man har gjort mye riktig med parlamentet på HiOA, men jeg ønsker nok å skape mer en identitet i parlamentet, i tillegg til å bygge studentidentitet på høgskolen også. HiOA-identiteten har falt litt utenfor, sier han, og fortsetter:

  — Det er ikke bare vår oppgave, men jeg tror vi kan legge mer til rette for økt studentaktivitet. I nye Pilestredet 52 vil det være viktig at man tenker helhetlig for å skape et best mulig tilbud for studenter og organisasjoner som ønsker å skape aktivitet for sine medstudenter, sier han.

  Hjertesak i læringsmiljø

  Julie Iversen (22) går andreåret på barnevern og vil bli læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget til Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus.

  Hun har sittet i studentrådsstyret ØAS hvor hun nå er nestleder, sitter i Læringsmiljøutvalget, er styremedlem på SVA (Senter for velferds- og arbeidslivsforskning), og sitter i både parlamentet og Velferdstinget på andreåret. Hun har i tillegg partipolitisk bakgrunn fra Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF).

  — Hvorfor læringsmiljøansvarlig på fulltid?

  — Det er mange grunner til det. Jeg er veldig glad i høgskolen og har lyst til å gjøre det jeg kan for at våre studenter skal ha en fin studiehverdag. Læringsmiljø er mitt hjertebarn og jeg er opptatt av mange områder av læringsmiljøpolitikken. Jeg tenker at jeg er veldig kompetent til å arbeide med dette, og at det vil være en veldig god erfaring, svarer Iversen.

  Vil se en voksende foreningskultur

  Hva som er den viktigste saken på læringsmiljøfeltet er en vanskelig øvelse:

  — Det er vanskelig å velge, sier hun og tenker:

  — I det kommende året vil det være veldig viktig for meg å arbeide med foreningsvirksomheten. Mitt mål er å se en voksende foreningskultur på HiOA, sier hun og legger til:

  — Vi holder på å utarbeide et velferdspolitisk dokument i Studentparlamentet. Sittende læringsmiljøansvarlig, Einar Belck-Olsen, vil ikke rekke å iverksette det så det ønsker jeg å arbeide med.

  — Er det noe du ønsker å legge til?

  — Jo, at jeg har universitetsbakgrunn. Jeg har gått på språk og interkulturell kommunikasjon på Universitetet i Bergen. Jeg tror det er en verdifull erfaring nå som vi skal bli universitet. Og min partipolitiske bakgrunn er viktig både siden det er valgår, men også i å vite hvordan man snakker med politikere, sier hun.

  Vil oppskalere til fulltid

  Hanna Schjerva Eide (24) tar økonomi og administrasjon på tredjeåret og vil bli nestleder i arbeidsutvalget.

  (Foto: Yina Chan/HiOA)

  Eide nestledet Studentenes fakultetsråd ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) i fjor, og er nå leder. Hun var i tillegg vara i høgskolestyret, utdanningsutvalget og FoU-utvalget forrige studieår.

  Hun vil bli nestleder for å fortsette arbeid hun allerede er i gang med:

  — Jeg har jobbet veldig mye med studentdemokratiet nå, og jobbet hardt for å styrke det og nå ut til alle studentene. Jeg ønsker å fortsette med det og er ganske sikker på at jeg kan gjøre en god jobb. Jeg vil fortsette prosjekter jeg allerede har begynt på, og tror jeg kunne fått til mye dersom jeg hadde jobbet på fulltid, sier hun og legger til:

  — Og så tror jeg det vil være utrolig lærerikt og en fin opplevelse.

  — Hvilke prosjekter er det du er i gang med?

  — Jeg er med i et par prosjektgrupper på SAM om digitale læringsmidler, og om studiestart.

  Har tro på førsteåret

  Hun tror et godt førsteår har utrolig mye å si for engasjementet, trivselen og gjennomføringen til studentene, og at man vil forbedre og oppnå mye med et større fokus på førsteåret.

  — Jeg tror man kan få til mye på tilhørighet og omdømme blant egne studenter. Jeg vil vise studentene hvor mye bra som skjer, og hvordan de kan engasjere seg, sier hun.

  Stikkordet for Eides kampsak er «engasjement».

  — Jeg vet at de to arbeidsutvalgene som har jobbet så lenge jeg har vært på HiOA har fått til mye, og jeg ønsker å fortsette deres arbeid. Kanskje kan vi bringe inn begrepet «the first year experience» mer, og bruke engasjementet for det til å formidle til alle studentene hva studentdemokratiet driver med, sier hun, og legger til:

  — Jeg gleder meg til valgprosessen, og jeg synes det er veldig bra at så mange har stilt allerede. Det er bra at så mange engasjerer seg.

  Førsteåring fra Forsvaret

  Bjørn Harald Garborg (25) går førsteåret på sykepleien og vil også bli nestleder.

  (Foto: Yina Chan/HiOA)

  Den eneste studentpolitiske erfaringen Garborg har er som parlamentsmedlem nå.

  — Jeg vet jeg er fersk, men jeg har erfaring fra arbeidslivet. Jeg har vært tillitsvalgt i Forsvaret i flere år og er ikke redd for å ta opp saker med overordnede, på vegne av meg selv eller andre, sier han og fortsetter:

  — Jeg satser på at jeg har egenskapene for å gjøre jobben.

  Han har tidligere vært både troppstillitsvalgt og basetillitsvalgt i førstegangstjenesten, og vært tillitsvalgt på Luftforsvarets Befalskole.

  — Hvorfor vil du bli nestleder?

  — Fordi jeg i løpet av min korte periode i parlamentet føler at jeg har utviklet et spennende engasjement, og en stor interesse for studentpolitikk. Jeg ser hvor viktig det er og hvor stor innflytelse man har på studentenes hverdag. Jeg vil være med på å utvikle studentenes hverdag videre, sier Garborg.

  Et mer synlig parlament

  — Hva vil være den viktigste saken som nestleder det neste året?

  — Akkurat i år, som nestleder, må det være å øke studentenes oppmerksomhet rundt stortingsvalget. Da tenker jeg, dersom jeg blir valgt, å starte et prosjekt for å øke studentenes valgdeltakelse.

  — Hva vil du at parlamentet skal sitte igjen med etter et år med deg som nestleder?

  — Det at Studentparlamentet er mer synlig blant studentene, og er et parlament som er åpent og transparent - jeg tror det er viktig for å engasjere studentene i politikk og studentaktiviteter generelt. Jeg vil bidra til å gjøre parlamentet mer synlig for Ola Student.

  Åtte kandidater

  Hittil har det meldt seg kandidater til følgende verv:

   Under følger kandidatene som meldte seg først.

   — Det er for dårlig engasjement på grasrota

   Lærerstudent Tore Remi Christensen tar kampen mot Lone Wanderås Fossum om å få lede Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

   Han tar utdanning i grunnskolelærer 5.-10. trinn på 3.-året, har vært nestleder i Studentenes fakultetsråd på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og har sittet som eksternansvarlig og frivilligansvarlig på Samfunnet Bislet. Christensen har også erfaring fra partipolitikken som kommunestyrerepresentant i Sande kommune for Arbeiderpartiet.

   Hvorfor vil du bli leder for Studentparlamentet?

   — Fordi jeg tenker at jeg har en filosofi som vil passe godt inn i et arbeidsutvalget. Jeg har en rekke lederegenskaper som jeg har lyst til å få testet ordentlig, svarer han.

   — Testet?

   — Det er jo en stresstest å lede Studentparlamentet, sier han, og legger til:

   — Men jeg har et glødende engasjement for studentpolitikken også. Jeg er veldig opptatt av internasjonalisering, studentinvolvering og kommunikasjon mellom de ulike leddene i studentdemokratiet. Og så vil parlamentet få en glad og jovial leder, da, sier han og ler godt.

   Vil jobbe for bedre kommunikasjon

   Han mener det «definitivt» trengs en forbedring av kommunikasjonen i studentdemokratiet på HiOA:

   — Det er for dårlig engasjement på grasrota. Her må det legges bedre til rette for mer engasjement, og få opp eksempelvis deltakelsen i valget til Studentparlamentet.

   Men det organisatoriske er jo noe som typisk har ligget til nestleder?

   — Jeg tenker at som leder er det viktig å ha klare tanker rundt det likevel. Som leder skal du motivere de andre ansvarsområdene i et arbeidsutvalg. Nestleder har hatt ansvar for oppfølging av studentdemokratiet, og jeg vil motivere nestleder til å jobbe på andre måter for å nå hele studentdemokratiet, svarer han.

   Hva er viktigst for deg som leder?

   — Jeg vil lede parlamentet inn i en spennende periode, med blant annet universitetssøknaden, og da sørge for at parlamentet har en klar og tydelig stemme utad.

   Christensen kaller seg selv en «prinsippfast pragmatiker»:

   — Jeg er alltid ute etter gode løsninger for fellesskapet, sier han og legger til at han samtidig ikke er redd for konfrontasjoner.

   — Utrolig morsomt å jobbe for studentene

   Den andre kandidaten til ledervervet er Lone Wanderås Fossum (22). Hun går tredjeåret på bachelor i bibliotek og informasjonsvitenskap.

   Hun har erfaring som parlamentsmedlem, er vara i høgskolestyret og har vært leder for studentrådet ved instituttet sitt.

   — Det er flere grunner til at jeg stiller, men først og fremst er det fordi jeg synes det er svært spennende å jobbe for studentene opp mot ledelsen ved HiOA at jeg vil gjøre det et år på heltid. Jeg vil utvikle meg, og jeg mener jeg er den rette til å gjøre denne jobben, sier hun.

   Fossum vurderte å stille i fjor også, men ville ha med seg et år til med erfaring fra andre verv:

   — Nå føler jeg meg klar, sier hun.

   Skal ikke merke overgangen til universitet

   Hun mener det er viktig at parlamentet på studentenes vegne nå følger opp kvalitetsmeldingen.

   — Siden universitetssøknaden er levert går jeg ut i fra at vi kommer til å bli universitet. Det er viktig at studentene ikke merker denne overgangen i hverdagen, og at vi som studentrepresentanter er tydelige på dette.

   Lone Wanderås Fossum sier at hun ikke kan si noe om hvordan hun vil arbeide annerledes enn sittende arbeidsutvalg med det politiske, men er klar på hva hun mener er viktig for HiOA-parlamentet framover:

   — Parlamentet må bli enda mer tydelig for den enkelte student på høgskolen. Det er mange som ikke vet hvem vi er, og hva vi driver med, så vi er ikke gode nok på å få vanlige studenter til å relatere seg til studentpolitikken - jeg tror dette er viktig å endre.

   Hun mener at dagens parlamentet er veldig sterkt, og flinke til å debattere saker.

   — Det er interessant å se hvordan vi får sakene ut til studentene, dette mener jeg vi bør se nærmere på og vurdere hva vi kan gjøre dette bedre.

   Vil engasjere som nestleder

   Pia Marie Næss Johansen (25) vil bli nestleder i parlamentet.

   — Nestledervervet gir en god mulighet til å få studenter til å engasjere seg i demokratiet, som jo er hovedjobben til nestleder. Jeg har jobbet mye på estetiske fag med å få opp engasjementet, og lykkes i år med å få flere inn i parlamentet. Jeg vil ta med meg denne erfaringen videre, sier hun og legger til:

   — Og så er det veldig interessant å jobbe på fulltid med studentpolitikk. Det har vært lite tid til dette ved siden av studiene, så det å jobbe med det i hundre prosent hadde vært kjempemorsomt.

   Johansen tar faglærerutdanning i design, kunst og håndverk. Hun startet som tillitsvalgt i første klasse, har sittet i kulturutvalget, ett år som vara i Studentparlamentet og nå som fast representant, og har snart et år bak seg som leder av studentrådet for estetiske fag.

   Studiekvaliteten viktigst

   — En annen viktig sak for meg er studiekvalitet, som kanskje overlapper litt med fagpolitisk ansvarlig. Men jeg vil arbeide for bedre kvalitet i praksis.

   Hun forteller at som tillitsvalgt er kvaliteten i praksis noe hun har fått mange tilbakemeldinger om.

   — Noen steder er det muligheter for forbedring. Jeg forstår at det er mangel på gode praksisplasser, men dette kan ikke gå på bekostning av kvaliteten, sier hun.

   Hun synes også det er interessant å følge utviklingen i arbeidet med campus Lillestrøm, et annet av sittende nestleders ansvarsområder.

   — Og hva mener du i den saken?

   — Jeg vil ikke gå ut med noen direkte mening om det enda, før jeg har satt meg ordentlig inn i saken. Det er uansett ikke min mening som skal gjelde her - man skal jo som medlem av arbeidsutvalget representere parlamentet sine meninger, avslutter hun.

   Det har ikke lykkes Khrono å nå Mutebe, som ifølge Facebook ser ut til å være utenlands.

   Velkommen til vårt kommentarfelt
   Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

   Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
   Powered by Labrador CMS