koronatiltak

Hjemmekontor og mer digital undervisning. Eksamener blir utsatt

Mer digital undervisning, men ikke stengte campus, ifølge regjeringens nye koronatiltak. Alle ansatte som kan ha hjemmekontor skal ha det.

Statsminister Jonas Gahr Støre, helseminister Ingvild Kjerkol og fagmyndighetene holder pressekonferanse om nye koronatiltak mandag kveld..
Publisert Oppdatert

Regjeringen ber universiteter, høyskoler og fagskoler så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper, mer digital undervisning og digital eksamen.

Det er blant tiltakene som statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte på en pressekonferanse om koronasituasjonen mandag 13. desember klokken 20.00.

Anbefalingen om mer bruk av digital undervisning som kom i forrige uke, blir nå et krav.

Tiltakene trer i kraft natt til onsdag og vil vurderes på nytt etter fire uker.

Campus stenges ikke

Universiteter og høgskoler hadde håpet på fysisk undervisning, og vil ha studentene tilbake til campus i januar.

Campus stenges ikke, presiserte kunnskapsminister Tonje Brenna, som også deltok på pressekonferansen mandag. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk eller ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene, bør prioriteres for fysisk undervisning, heter det i regjeringens tiltak.

— Universiteter og høyskoler må ha god dialog med sine studenter, slik at studentene vet når de skal møte opp etter jul, presiserer kunnskapsministeren.

Ola Borten Moe avholder møte med rektorene ved universiteter og høgskoler tirsdag morgen.

Studentene: — Vi har blitt lytta til

Tuva Todnem Lund er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

— Vi opplever at vi har blitt lyttet til, og er glad ferdighetstrening fortsatt kan gjennomføres, og at campusene ikke stenges, sier Lund til Khrono i en første kommentar. Hun legger til:

— Nå er det viktig at institusjonene er gode på å gi ut informasjon i så god tid som mulig, og at vi har så mye forutsigbarhet som vi kan.

Lund understreker at NSO er bekymra for den psykiske helsen til studentene.

— En ny nedstenging nå oppleves tøft for mange. Det blir viktig at institusjonene og samskipnadene fortsetter å ha fokus på dette, sier Lund.

NTNU: Utsetter flere skoleeksamener

I en epost fra NTNU heter det at de nye reglene fra regjeringen får store konsekvenser for NTNU. De skriver at alle eksamener går som planlagt tirsdag 14. desember, men så:

— Alle skriftlige skoleeksamener som avholdes 15. desember utsettes til over nyttår, med mulig unntak for nasjonal deleksamen for sykepleiere. Vi vil så snart som mulig sende ut info om hva som vil skje med skriftlig skoleeksamen som skal avholdes fra og med 16. desember.

Universitetet skriver at noen av eksamenene vil bli endret til hjemmeeksamen med samme eksamensdato som planlagt, mens andre blir utsatt til over nyttår. Eksamener som ikke er skriftlig skoleeksamen, er i utgangspunktet ikke berørt, og hjemmeeksamen går som planlagt.

Alle andre eksamener (muntlig, praktisk osv.) går som planlagt, med mindre du får annen beskjed fra faglærer. Dette gjelder hele resten av eksamensperioden.

Utsatt eksamen vil tidligst bli avholdt 14. januar. Ny dato for din eksamen får du i starten av januar.Det kommer mer info om andre tiltak som påvirker NTNU så snart som mulig.

Hjemmekontor for alle som kan

Et av tiltakene er hjemmekontor for alle som kan ha det. Dette gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Og det blir nasjonal skjenkestopp.

Alle tiltakene som ble presentert mandag gjelder i fire uker.

Vaksinetiltak

På pressekonferansen sa Støre at regjeringen har som mål at alle over 45 år skal få en tredje oppfriskningsdose innen midten av januar. Forsvaret skal bistå kommunene med vaksineringen og apotekene skal også hjelpe til som en nasjonal ordning. Intervallet mellom andre og tredje vaksinedose skal kortes ned til fire og en halv måned.

Regjeringen strammer inn på reglene om hvor mange som kan være på arrangementer, men helseminister Kjerkol sa at regjeringen vil skjerme barn og unge mest mulig.

Glad for fortsatt åpne universitet

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen er glad for at regjeringen ikke stenger universitetene. I en e-post til Khrono mandag kveld skriver han:

— Jeg er glad for at universitetet fortsatt kan være åpent. Dette får lite følger for UiO. Vi følger allerede i stor grad det som ligger i de nye tiltakene og anbefalingene fra Regjeringen.

På sine hjemmesider skriver UiO at eksamensperioden er snart over og nesten alle eksamener er digitale. Noen svært få er fysiske og de avholdes fysisk i tråd med smittevernregler i Silurveien, med minst en meters avstand.

Vil gjøre justeringer, starter i kveld

Rektor Lars Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold sier at de allerede har gitt klare anbefalinger om hjemmekontor til de som kan.

— I de nye tiltakene strammes dette til. Vi er nå tilbake til at hjemmekontor er hovedregel. Noen av våre ansatte vil nok oppleve dette som en ny nedstengning, og det er vel i prinsippet også det, sier han.

— Det at vi står på terskelen til jul og normal lavaktivitetsperiode kan potensielt gjøre denne beskjeden noe lettere å bære enn det ellers ville være, sier han videre.

Jelsness-Jørgensen viser til at endringene knyttet til digital undervisning er noe strammere formulert enn sist, hvilket vil kreve noen justeringer frem mot jul.

— Vi må også planlegge for en hovedvekt av digital undervisning etter nyttår. Mest krevende vil arbeidet med eksamen være. Vi ser oss, som følge av de nye regler, nødt til å foreta en gjennomgang av eksamener frem mot jul og vurdere i hvilke tilfeller vi kan justere til digitale løsninger, sier han og forteller at han møter sitt kriseteam og alle dekaner mandag kveld og vil starte arbeidet dette medfører umiddelbart.

Bekymret for studentene

I Tromsø har universitetet allerede allerede planlagt med digital hjemmeeksamen i stor grad, og rektor Dag Rune Olsen skriver til Khrono at de skal greie å gjennomføre eksamen som planlagt.

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen

— Vi er glade for at campus fortsatt holdes åpent og at studenter som er avhengig av ferdighetstrening, laboratorie- og feltarbeid skal prioriteres for fysisk undervisning. For de ansatte medfører dagens vedtak hjemmekontor som hovedregel, skriver han videre.

Han mener at tiltakene regjeringen nå innfører er som forventet, sett i lys av den raske økningen i smitte og at det fortsatt er uavklart hvilken sykdomsbyrde omikron representerer.

Mandagens tiltak varer til midten av januar, noe som betyr digital undervisning når semesteret starter i januar, skriver Olsen.

— Min hovedbekymring er i første rekke knyttet til studentene kår og undervisningen deres, dersom dagens tiltak ikke får kontroll med smittespredningen og vårsemesteret i stor grad blir digitalt.

— Vi skal ha møte med samskipnaden i morgen og vil da ta opp hvordan vi sammen kan ivareta studenten psyko-sosialt dersom tiltak vedvarer eller forsterkes inn i vårsemesteret, avslutter han.

UiA: — Vi var forberedt

Sunniva Whitaker er rektor ved Universitetet i Agder (UiA). Hun forteller at de ved UiA legger om fra skoleeksamen til hjemmeeksamen f.o.m. onsdag der det er faglig forsvarlig.

— Noen eksamener vil måtte gjennomføres som skoleeksamener. Det dreier seg blant annet om eksamen innenfor praktisk estetiske fag, forteller Whittaker.

Hun legger til at UiA allerede i forrige uke vedtok at de første to ukene i vårsemesteret skulle være hovedsakelig digital. Dagens tiltak kom altså ikke helt uventet.

— Gitt smittesituasjonen er det forståelig at disse tiltakene innføres, mener Whittaker.

Hun forteller at de ved UiA i hele høst arbeidet med å legge godt til rette for at studentene skal ta i bruk campus.

— Dette er viktig for studentenes læringsmiljø og det sosiale miljøet. Det å gå tilbake til digital undervisning vil nok oppleves som en nedtur for både studenter og forelesere. Vi håper at det ikke vil føre til økt frafall i vårsemesteret, understreker Whittaker.

Powered by Labrador CMS