Publisering

Høgskole fortviler: Eks-stipendiat fortsetter å publisere i deres navn

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ber forlag trekke tilbake artikler eller endre tilknytning for eks-stipendiat som fortsetter å publisere som HVL-ansatt. To artikler er trukket, men nye dukker opp.

Portrett av Pål Ellingsen
Pål Ellingsen ved Høgskulen på Vestlandet har henvendt seg til flere forlag. — Vi vil ikke assosieres med disse artiklene, sier han.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Det er gått nær ett år siden en stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) sluttet etter eget ønske.

Siden den gang har storforlaget Springer Nature trukket tilbake en artikkel med vedkommende som medforfatter. De mistenkte at det kan stå en såkalt «paper mill» bak. En representant for forlaget omtalte det som «sannsynlig» overfor Khrono.

«Paper mill» brukes om «artikkelfabrikker», også omtalt som «papirmøller», som produserer falske forskningsartikler.

Ved HVL fortviler de. Til tross for at det er snart ett år siden stipendiaten sluttet, dukker det stadig opp nye artikler med vedkommende som medforfatter, der det hevdes at han er tilknyttet HVL.

— Vi vil ikke assosieres med disse artiklene, sier assisterende instituttleder Pål Ellingsen ved HVL til Khrono.

Men hva kan de gjøre? Ellingsen forteller at de har tatt kontakt med vedkommende og gitt klar beskjed om at han ikke kan publisere i deres navn. Men de får ikke noe svar.

Hyppig publisering

Artikkelen som ble trukket av Springer Nature er langt fra den eneste som er publisert med den tidligere HVL-stipendiaten som medforfatter. I høst kunne Khrono avdekke en usedvanlig hyppig publisering fra stipendiaten, som var ansatt ved høgskolen fra februar 2021, etter tidligere utdanning i India, og skal ha sluttet etter eget ønske våren 2022.

I løpet av et drøyt år var han medforfatter på over 30 artikler, der det ble oppgitt at han var stipendiat ved HVL. Noen av dem — som nevnte tilbaketrukkede artikkel — ble publisert mens han fortsatt var ansatt ved høgskulen, andre er publisert etter dette.

HVL har ikke nøyd seg med å kontakte den tidligere stipendiaten selv, de har også kontaktet utgiverne bak de artiklene som er publisert etter at han sluttet ved høgskolen. De har opplyst at arbeidene ikke er produsert i samarbeid med eller under veiledning av noen av de vitenskapelige ansatte på HVL, og at de derfor ikke kan garantere det faglige innholdet eller integriteten til publiseringsprosessen. De har bedt om at artiklene trekkes eller at forfatterens tilhørighet endres, slik at de ikke kan assosieres med HVL.

Noen utgivere har etterkommet ønsket.

For rundt tre uker siden ble en artikkel trukket tilbake etter at HVL henvendte seg til utgiveren, River Publishers. I begrunnelsen for tilbaketrekkingen heter det at en gransking blant annet avdekket feilaktig institusjonstilknytning, i tillegg til «kompromittert redaksjonell håndtering og fagfelleprosess», samt «upassende eller irrelevante referanser».

Trakk en, publiserte en ny

Så langt alt vel.

Problemet for HVL er at historien ikke stanser her. Etter at opplysningen om tilbaketrekkingen sto på trykk, dukket det i neste nummer av samme tidsskrift opp en ny artikkel med samme person som medforfatter. Også her presenteres vedkommende med at han for øyeblikket tar en doktorgrad ved HVL.

Når Khrono kontakter forlaget om dette, får vi tilsendt brevet fra Ellingsen ved HVL, der han advarer om at vedkommende ikke har vært ved høgskolen siden 1. april 2022, at han ikke har noen tilknytning til dem og ikke gjorde ferdig noen grad mens han var der. De ber altså om at den trekkes eller at tilhørigheten endres «for å beskytte institusjonens vitenskapelige rykte».

Nicki Dennis, som er utgiver for anvendt forskning i forlaget, skriver til Khrono at de skrev til både eks-stipendiaten og de andre forfatterne, men at de ikke fikk svar, til tross for gjentatte henvendelser. De ga dem en siste frist for å svare, og da de ikke fikk svar, hadde de ikke noe annet valg enn å trekke artikkelen, skriver hun.

Samtidig fant de eks-stipendiatens navn i databasen til Retraction Watch, som kartlegger tilbaketrekking av artikler. Der fant de også flere av forfatterne av den samme artikkelen de nå gransket, i saker der artikler var trukket av etiske bekymringer rundt fagfelleprosessen.

I en sak var det mistanker om «fagfelleringer» av redaktører og fagfeller som manipulerer fagfelleprosessen.

Vitenskapelige utgivere har «en tøff tid med såkalte 'paper farms' som etableres for å oversvømme tidsskrift med artikler og sørge for falske fagfellevurderinger», skriver Dennis og legger til at de jobber hardt for ikke å bli ofre for dette.

Når det gjelder den nye artikkelen, som nettopp er blitt publisert, takker hun for å ha blitt gjort oppmerksom på den. Systemene deres gjør at de «ofte ikke får se alle medforfatterne før artikkelen er godkjent», skriver Dennis og forteller at hun nå vil kontakte alle medforfatterne og gå inn i systemet for å se på fagfelleprosessen.

Flere artikler

Forlaget er ikke det eneste som nylig har publisert en artikkel med vedkommende som medforfatter. I februar dukket det også opp en artikkel signert den tidligere stipendiaten i et tidsskrift som gis ut av forlagsgiganten Elsevier. Også her oppgis HVL som institusjon, stipendiatens tidligere e-postadresse hos høgskolen oppgis som kontaktadresse.

Ellingsen forteller at de også har vært i kontakt med Elsevier, men der var ikke viljen til å endre noe like stor.

— De svarte at publisert er publisert, sier han.

De skal samtidig ha oppgitt at de ville publisere et notat til artikkelen. Når Khrono går inn på artikkelen ligger det ikke et slikt notat der. Det står fortsatt at vedkommende for øyeblikket tar en doktorgrad ved HVL. Elsevier har så langt ikke svart på Khronos henvendelse om artikkelen.

Andre forlag HVL har kontaktet, har svart at de vil se det an og ha dialog med forfatterne før de gjør noe. Ellingsen sier inntrykket fra kontakten med forlagene er at de er tilbakeholdne med å endre noe i teksten, slik at det enten må trekkes eller stå som det gjør.

Fjerner artikler fra norsk informasjonssystem

Dette er ikke de eneste artiklene som har dukket opp i det siste. Så sent som 1. mars ble det publisert en annen artikkel med eks-stipendiaten som medforfatter, i et annet tidsskrift.

Så lenge arbeidene er laget uten at noen andre faglige på HVL har vært involvert, så kan vi ikke garantere for kvaliteten

Pål Ellingsen, HVL

Ellingsen legger ikke skjul på at det er fortvilende for høgskolen at det stadig dukker opp nye artikler.

Han mener saken åpner nye perspektiver rundt publisering.

— En blir jo hjelpeløs. Vi har gitt tydelig beskjed til ham om at han ikke kan bruke tilhørighet til oss, men vi har ikke maktmidler å sette inn når han fortsetter. Det er litt tankevekkende.

Ellingsen understreker at de ikke har grunnlag for å si noe om kvaliteten på artiklene.

— Det er vanskelig å vurdere både kvaliteten på alle arbeidene og eventuelt etikken rundt tillagingen, men vår vurdering er at så lenge arbeidene er laget uten at noen andre faglige på HVL har vært involvert, så kan vi ikke garantere for kvaliteten, og vi ønsker ikke å bli assosiert med disse.

Han forteller at de har tatt grep på hjemmebane. Biblioteket ved høgskolen har slettet publikasjoner med stipendiaten som medforfatter i det nasjonale informasjonssystemet Cristin, som skal samle og tilgjengeliggjøre informasjon om norsk forskning. Det ligger fortsatt flere publikasjoner der fra 2021. Ellingsen opplyser at de ikke får fjernet arbeider som allerede er rapportert inn og har gitt uttelling i form av publiseringspoeng til HVL. Men HVL kan fjerne forfattertilhørighet på publikasjonene, slik at forfatter blir stående uten tilhørighet til en institusjon, opplyser han.

Khrono har kontaktet den tidligere stipendiaten både på e-post og et telefonnummer i India, som vi fikk oppgitt da vi var i kontakt med vedkommende i høst. Vi har ikke fått svar.

Powered by Labrador CMS