Forskningsdirektør og påtroppende prorektor for forskning ved HiOA, Morten Irgens, fikk hele styret og to nye forskningsinstitutter med seg etter dagens innledning.

HiOA sier ja til NIBR og SIFO

Høgskolestyret vedtok enstemmig at forskningsinstituttene NIBR og SIFO bør bli en del av Høgskolen i Oslo og Akershus. Du kan lese hele Khronos dekning av styrmøtet her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolestyret vedtok tirsdag enstemmig at forskningsinstituttene NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning) og SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) bør bli en del av Høgskolen i Oslo og Akershus fra årsskiftet.

(Forskningsdirektør og påtroppende prorektor for forskning ved HiOA, Morten Irgens, fikk hele styret med seg på å gjøre forskningsinstituttene SIFO og NIBR til en del av høgskolen.)

Styremedlem Anton Havnes, som er professor ved Senter for profesjonsstudier, hadde på forhånd varslet at han ville stemme mot, men han snudde under møtet fordi han mente at det ville vært et uheldig signal til omverdenen om ikke et så strategisk viktig vedtaket var enstemmig.

Positiv rektor

Jeg vil nesten si det så sterkt som at det ville være "tjenestefeil" å si nei til disse to forsknings-instituttene. 

Agneta Bladh

Rektor og styreleder Kari Toverud åpnet debatten og sa at hun var postitiv til at SIFO og NIBR skulle innlemmes i høgskolen, men med noen forbehold. Hun hadde også diskutert saken med påtroppende rektor Curt Rice, og syntes det var vanskelig å gå imot saken når det nye rektoratet er så positivt. 

Høgskolestyret gjorde et intensjonsvedtak i dag for å få med de to nye instituttene i budsjettarbeidet for 2016. Det nye høgskolestyret skal gjøre endelig vedtak om virksomhetsoverdragelse til høsten. 

Forskningsdirektør, og påtroppende prorektor for forskning, Morten Irgens innledet under møtet.

Han fikk blant annet kritikk fra Anton Havnes (bildet under) for at både rapporten og innledningen var for positiv og ikke stilte kritiske spørsmål. Havnes, som selv er forsker ved høgskolens Senter for profesjonsstudier (SPS),  er uenig i strategien som ligger bak vedtaket. 

Havnes er en av de få uttalte kritikerne til fusjonen. Et par andre, Tone Torgrimsby og Vidar Sannerhaugen sa under møtet at de ikke hadde bestemt seg, mens resten av de 11 styremedlemmene var positive til fusjon. Det endte likevel med at hele styret stemte for.

Tjenestefeil å si nei

Agneta Bladh sa det så sterkt som at hun mente det ville være «tjenestefeil» å si nei til disse forskningsinstituttene. 

Høgskolestyret lukket dørene under deler av debatten fordi en rapport fra PwC om fusjonen var unntatt offentlighet. Rapporten var en såkalt «due diligence»-rapport, som skulle avsløre om de to forskningsinstituttene har noen «skjeletter i skapet», som Morten Irgens formulerte det.

Da dørene ble åpnet igjen etter at PwC-rapporten var diskutert, sa Havnes at han synes at han kom til å stemme for saken. 

«Alle» fornøyde

— Så har vi fått gjort noe morsomt i dag også, sa rektor og styreleder Kari Toverud Jensen rett etter at vedtaket ble fattet. 

— Dette vil bidra til å styrke Høgskolen i Oslo og Akershus. Ikke minst vil dette tydeliggjøre vår profil og styrke vår posisjon i et institusjonslandsskap som preges av stadig sterkere konkurranse, sier hun i en pressemelding.

Det er en del formelle og sentrale forbehold, knyttet blant annet til videreføring av finansiering og aktivitetskrav fra eierdepartementene til NIBR og SIFO. Instituttene forutsettes å inngå i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved høgskolen. SVA består i dag av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning på oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Departementene positive

Forskningsrådet og de fire berørte departementene, Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementent, Kommunal- og moderniserignsdepartementet og Miljø- og klimadepartementet er også positive til virksomhetsoverdragelsen.

—Vi er fornøyde med at styret ved HiOA har kommet fram til samme konklusjon som oss, nemlig at denne virksomhetsoverdragelsen er en god ide, og at den vil bidra til å realisere alle partenes samfunnsoppdrag, mål og verdier, sier Sigrun Vågeng (bildet under), direktør ved SIFO og Hilde Lorentzen, instituttsjef ved NIBR i en pressemelding. Begge to var tilstede på dagens styremøte.

Siste høgskolestyremøtet

Tirsdag 16. juni  ble det sittende høgskolestyrets siste møte etter fire års funksjonstid.

Det er også det siste møtet der Høgskolen i Oslo og Akershus har valgt rektor som leder styret, og siste gang rektor og styreleder Kari Toverud Jensen er møteleder i høgskolestyret. Det er siste gang høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø forbereder saker til styret, for hennes stilling opphører 1.august og hun begynner i ny jobb i Trondheim. 

Kun to av dagens sittende styremedlemmer skal så langt være med en periode til; det er ansattrepresentant Anton Havnes og representanten fra Akershus fylkeskommune, Gunnar Melgaard.

HiOA venter fortsatt på at departementet skal oppnevne ny styreleder og nye eksterne styrerepresentanter. Dette skal skje før sommeren.

Prodekaner fram til 31.mars 2016

Styret vedtok ellers å opprette to nye professorater på Fakultet for samfunnsfag, oppnevnte medlemmer til klagenemnda og prolongerte virketida for dagens prodekaner fram til 31.mars 2016 i påvente av ny organisasjonsmodell, som skal behandles i styremøtet i desember. 

Ellers var det stort sett orienteringssaker: Bl.a. internrevisjonsrapport om vekst i administrativt tilsatte, den ferske omdømmeundersøkelsen og orientering fra Khronostyret om den pågående strategijobbingen. 

Les også:

Khrono dekket møtet direkte. Du kan lese vår dekning av hele møtet minutt for minutt, i vinduet under. Dagsorden finner du under vinduet for livedekningen.

Live Blog Møte i høgskolestyret 16. juni 2015

Dagsorden for styremøtet

Se også: Her finner du sakspapirene for møtet.

Vedtakssaker

 • S-sak 30-2015 Langtidsplan og budsjett 2016-2018 Føringer for plan og budsjettarbeidet 2016-2018
 • S-sak 31-2015 Virksomhetsrapportering for 1. tertial 2015
 • S-sak 32-2015 Revisjon av hovedregler om økonomiforvaltningen
 • S-sak 33-2015 Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen ved HiOA – oppfølgingsrevisjon
 • S-sak 34-2015 Kartlegging og risikovurdering av vekst i administrative stillinger - revisjonsprosjekt
 • S-sak 40-2015 e) Evaluering av Senter for velferds- og arbeidslivforskning (SVA)
 • S-sak 35-2015 Eventuell overdragelse av virksomheten ved forskningsinstituttene NIBR og SIFO til HiOA
 • S-sak 36-2015 Oppnevning av medlemmer i Klagenemda
 • S-sak 37-2015 Opprettelse av to professorstillinger ved Fakultet for samfunnsfag
 • S-sak 38-2015 Mindretallsanke ved tilsetting ved Fakultet for samfunnsfag. Unntatt offentlighet.
 • S-sak 39-2015 Prolongering av prodekanfunksjonene
 • S-sak 40-2015 Meldingssaker

Referatsaker:

 • a) Protokoll fra styremøtet 10. mars 2015
 • b) Møtebok fra sentralt IDF-møte  5., 21. og 26 mars 2015 og referat fra møte 19. mai 2015
 • c) Møtebok fra møter i fakultetsstyrene ved TKD 9. mars, LUI 13. mars, HF 17. mars og SAM 23. april og 18. mai.

Fullmaktsaker

 • d) Revidering av HiOAs valgreglement

Orienteringssaker

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS