Vektlegger instituttenes betydning

Vi skal styrke HiOAs posisjon som det fremste, norske lærested for arbeidsrelevant utdanning og forskning, skriver Unn Målfrid H. Rolandsen, kandidat til høgskolestyret.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I mai stiller jeg til valg som representant for de teknisk-administrativt tilsatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg støtter opp om strategi 2020 og vil i tillegg at vi skal ta NIFUs anbefalinger på alvor:

Vi skal styrke HiOAs posisjon som det fremste, norske lærested for arbeidsrelevant utdanning og forskning.  Som representant for TA-tilsatte i høgskolestyret vil jeg aktivt innhente informasjon fra og diskutere med kollegaer på alle nivåer i organisasjonen. Jeg vil jobbe for god internkommunikasjon, reell medbestemmelse og involvering av alle berørte parter.

Underveisevalueringen krever arbeid med både struktur og kultur. I høgskolestyret vil jeg bidra til at HiOA blir en organisasjon preget av tillit.

Da jeg begynte å jobbe ved HiOA i 2011 var det mye snakk om at instituttene skulle være drivkraften ved HiOA. Høgskolen har hatt en tendens til å miste dette av syne, men NIFUs underveisevaluering pekte igjen på viktigheten av å delegere fullmakter og myndighet til institutt og fakultet. Det er ved instituttene at kjernevirksomheten finner sted, og instituttlederne har resultatansvar. Det er her studentene bryner seg på fag, og det er her forskning og utvikling foregår. Høgskolestyret skal peke ut kursen, men detaljene for implementering bør fastsettes på lavest mulig nivå.  Og det er her vi må lytte til erfarne fagfolk!

  • Vi må ha tillit til at instituttene vet hva som vil fungere lokalt. Som eksempel må UF-tilsattes vurderinger i utarbeidelse av programplaner tillegges større vekt.
  • Organisasjonen må ta seg tid til å etterspørre erfaringer og vurderinger fra de saksbehandlerne som skal forvalte retningslinjer og regelverk, de programmererne som skal kode, og de som møter studentene i førstelinjetjenesten, for å nevne noen av de fagfolkene det er verdt å lytte til.

Det er ved instituttene at kjerne-virksomheten finner sted, og institutt-lederne har resultat-ansvar. 

Unn Målfrid H. Rolandsen

Når jeg her snakker om fagfolk mener jeg alle som utøver sine fag i HiOA, det være seg karriereveiledere, revisorer, sivilingeniører eller de som underviser og/eller forsker. Et profesjonelt og framtidsretta HiOA trenger ikke bare førstekompetanse, vi trenger kompetente fagfolk i alle ledd!

Når HiOA skal bli universitet må vi tenke nytt på undervisningsfronten. HiOA har mange undervisningsintensive studieprogrammer. Det er ofte nødvendig men kanskje ikke alltid. Jeg mener det er grunn til å se på om undervisningen kan organiseres på nye måter. Som institusjon bør vi kreve mer av studentene, og vi må informere søker om hvilken innsats som forventes. Undervisning kan legges i mer intensive blokker, og i noen tilfeller overføres til nye plattformer.

Studenter lærer godt av studentaktive læringsformer, men det er ressurskrevende. Vi har gode eksempler ved HiOA på at studentledede seminarer er givende for både kull og seminarholder. Forskning fra blant annet fra Oxford Brookes University (en institusjon vi godt kan sammenlikne oss med) viser at studenter lærer særlig mye når de selv får delta i vurdering og kritisk gjennomgang av medstudenters arbeider (peer assesment). Vi må med andre ord gi studentene ansvar for egen læring!

  • Gjennom å vurdere andres arbeid lærer studentene kriteriene de selv blir målt på ved eksamen, og de lærer å skille mellom det relevante og det marginale i pensum. 
  • Behovet for tilbakemelding er tilbakevendende i studentenes evalueringer ved HiOA. Gi dem sjansen til å delta i prosessen selv!
  • Lag e-læring av kjernestoff som ikke endres fra år til år!

Målet må være å høyne kvaliteten på undervisningen samtidig som vi frigir mere sammenhengende forskningstid til UF-tilsatte.

Jeg har ni års arbeidserfaring fra UH-sektoren, både som UF-tilsatt og TA-tilsatt. I fem år var jeg UF-tilsatt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk på UiO (timelærer, stipendiat, førsteamanuensis, postdoc)
Siden 2011 har jeg vært TA-tilsatt ved fakultet SAM på HiOA (rådgiver og gruppeleder i studieadministrasjonen, siden seniorrådgiver i stab).

Jeg har pedagogisk basiskompetanse, erfaring fra internasjonale forskningsprosjekter og har publisert både en monografi og vitenskapelige artikler. Som student var jeg vit.ass., studentrepresentant i instituttstyret, hadde to lengre utvekslingsopphold og gjorde feltarbeid.

Alt dette kommer godt med i den mangfoldige arbeidshverdagen her ved HiOA.

Min erfaring fra universitet og høgskole er at vi finner de beste løsningene når vi utnytter overlappingsfeltet mellom den akademiske og den administrative virksomheten, og når vi tar studentene med på råd.

Det er et spørsmål om å vise hverandre tillit!

Har du kommentarer eller innspill, ta gjerne direkte kontakt: www.hioa.no/tilsatt/unnrol

Her finner du innlegg fra andre kandidater til styreplassene ved HiOA: 

Her er alle kandidatene du kan stemme på til høgskolestyret

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS