Studiedirektør Marianne Brattland la fram saken for høgskolestyremøtet både 22. oktober (bildet) og 19. november. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Enstemmig vedtak om karaktersaken i styret

Høgskolestyret gjorde et enstemmig vedtak i den såkalte karakterfastsettelses-saken i dag. Torsdag skal også ledelsen ved høgskolen ha møte med varslingsnemndas leder Alexandra Bech Gjørv for å oppsummere og finne ut om de kan lære noe av måten saken er blitt behandlet på.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her er vedtaket fra dagens styremøte: 

1: Studentene har blitt godt informert om uenigheten knyttet til karakterfastsettelsen i emnet Managerial Accounting høsten 2012. De har to ganger blitt opplyst om deres rett og mulighet til å klage på sensur. Etter styrets vurdering har studentene som var oppe til eksamen i emnet Managerial Accounting høsten 2012 blitt vurdert i henhold til gjendende regelverk.

2: Med bakgrunn i denne saken oppfordrer styret til at høgskolens program- og emneplaner gjennomgås for å påse at programplanene er tydelige i forhold til vurderings-/eksamensformer og sensorordninger. Det oppfordres også til å se på prinsippene for, og bruken av delkarakterer og fastsetting av endelig karakter i emner. 

Følger ikke varslingsnemndas råd

Studiedirektør Marianne Brattland, var «vikar» for høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø som var sjuk. Brattland bekrefter overfor Khrono at pkt 1 i vedtaket betyr at det ikke skal skje noe mer med saken. Det er en bekreftelse av administrasjonens tidligere forslag til vedtak (fra 22.oktober) om at ingenting skal gjøres videre med selve karaktersaken til de 20 Belsom-studentene som fikk endret karakterene sine gjennom FS-systemet. I praksis betyr det at styret går imot anbefalingen fra varslingsnemnda om å gi studentene de opprinnelige karakterene fra sensor tilbake. 

— Ja, det er riktig oppfattet. Studentene har i denne saken blitt behandlet i henhold til gjeldene regelverk, sier Brattland. 

I styremøtet 22.oktober var det nettopp dette det ikke var flertall for i styret. Da ville flertallet strekke seg lenger, enten ved å tilby studentene ny sensur eller la de få sine opprinnelige karakterer, satt av sensorene,  tilbake. Men ingen av de tre forslagene fra den gang fikk altså flertall.   

Samme representanter som sist

Det var de samme representantene som var tilstede på møtet som behandlet saken 22.oktober som også var tilstede i dag, unntatt Agneta Bladh, som hadde meldt forfall. Etter at dette møtet var avsluttet ble det reist spørsmål om gyldigheten i vedtaket den gang. Rektor Toverud Jensen sa i dagens møte at det ikke skulle gå noen prestisje i saken, og at de derfor ønsket å lukke behandlingen av saken i dag, da ingen av forslagene sist gang fikk alminnelig flertall.  

Khrono ble orientert i en tekstmelding mandag kveld om at det skulle holdes ekstraordinært styremøte ved HiOA i dag. På slutten av møtet - og i en presisering fra studiedirektør Marianne Brattland etter møtet - gjøres det oppmerksom på at dagens møte ikke var et ekstraordinært styremøte, men en fortsettelse av forrige styremøte for å avslutte sak 41/2013, som er den såkalte karakterfastsettelsessakenvarslersaken. Referatet fra dagens møte vil derfor komme i møtebok fra 22.oktober. 

Ytringsfrihet i 2014

Under møtet ble det også opplyst fra styreleder og rektor Kari Toverud Jensen at når det gjelder resten av varslingsnemndas rapport er det som står der kun råd til høgskoledirektøren. Hun sa at studieutvalget vil jobbe videre med karaktersaken og at ytringsfrihet skal opp som tema ved HiOA i 2014, uavhengig av varslingsrapporten. Et viktig punkt i varslingsnemndas rapport er også at nemnda mener at høgskoleledelsen har begrenset førsteamanuensis og varsler Einar Belsoms ytringsfrihet på en kritikkverdig måte.

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø var sjuk i dag, men studiedirektør Marianne Brattland redegjorde og orienterte om saken for styret.

Innkalling og dagsorden

Verken dagsorden, forslag til vedtak eller innkalling til møtet var lagt ut på forhånd slik det vanligvis er med styrepapirer. Khrono har bedt om innsyn, og fikk oversendt innkalling og forslag til vedtak en time etter styremøtets slutt i dag. Styresekretariatet kalte inn til møtet på epost 14.november kl 14.43.  Innkallingen gikk kun til de styremedlemmer og varamedlemmer som var tilstede på det ordinære styremøtet 22.oktober: 

«Til styrets medlemmer:

I behandlingen av S-sak 41/2013 – “Karakterfastsettelse i emnet
Managerial Accounting” i styremøtet 22. oktober fastsatte styret
kvoteringsordning i saken. I ettertid ser vi imidlertid at voteringen
ikke ble avsluttet slik loven krever, dvs med et flertallsvedtak med minst 50
% av de avgitte stemmer (alminnelig flertall).

På oppdrag fra styrets leder, har administrasjonen med utgangspunkt i de
alternativene til vedtak som ble fremmet i møtet, utarbeidet et nytt
forslag til vedtak.

Nytt forslag til vedtak er:

«Studentene har blitt godt informert om uenigheten knyttet til
karakter­fast­settelsen i emnet Managerial Accounting høsten 2012. De
har to ganger blitt opplyst om deres rett og mulighet til å klage på
sensur. Etter styrets vurdering har studentene som var oppe til eksamen
i emnet Managerial Accounting høsten 2012 blitt vurdert i henhold til
gjeldende regelverk.

Med bakgrunn i denne saken oppfordrer styret til at høgskolens program-
og emneplaner gjennomgås for å påse at programplanene er tydelige i
for­hold til vurderings-/eksamensformer og sensorordninger. Det
oppfordres særskilt  til å se på bruken av delkarakterer og fastsetting
av endelig karakter i emner.»

For å få avsluttet saken på korrekt måte, innkalles styre- og
varamedlemmene som deltok i styremøtet 22. oktober til å ferdigbehandle
S-sak 41/2013 *tirsdag 19. november kl. 08*, møterom 301 i Pilestredet
46. Vi setter opp video- og/eller telefonforbindelse med de som fysisk
ikke har mulighet til å være til stede.

Det er fint om dere melder raskt tilbake om dere kan/ikke kan delta her,
og hvordan dere enklest kan nås på dette tidspunkt.»
 

Du kan lese Khronos livedekning av dagens møte i feltet under her.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS