Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus har satt av sju timer tirsdag til å ansette dekaner, diskutere universitetssøknad og en lang rekke andre saker. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Skal ansette nye ledere og ser på veien mot universitet

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal ansette to dekaner og diskutere satsing mot status som universitet. Khrono dekker møtet tirsdag live fra klokken 9.00.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag er det klart for det andre styremøte på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) under ledelse av Trine Syvertsen.

Noen av tiltakene rektor Curt Rice ønsker at styret skal diskutere er å innføre krav om doktorgrad som normalordning ved tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger, at det må legges vekt på publisering ved tilsettinger og eventuelt fjerne kravet om ferdigheter i skandinavisk språk ved tilsetting. 

Alt dette, og mer til, er forslag rektor ønskes vurdert slik at Høgskolen i Oslo og Akershus kan oppnå universitetsstatus raskere.

Khrono dekker styrmøtet med løpende tekst, minutt for minutt,  fra klokken 09.00: (Hele dagsorden ser du nederst i denne saken, og saken fortsetter under «vinduet» for direkterapportering).

 

Live Blog Høgskolestyremøte 27. oktober 2015, HiOA

 

Endrer forretningsorden

På sitt første møte vedtok styret på Høgskolen i Oslo og Akershus ny forretningsorden. I sitt andre møte er det forslag om endringer.

Etter at Høgskolen i Oslo og Akershus snudde og ga offentligheten innsyn i protokoll fra lukket del av styremøtet 1. september, får nå høgskolestyret forslag om formell endring av praksis, både når det gjelder føring av protokoll og habilitetsvurdering av prorektorer.

I en kommentar til Khrono sier også rektor Curt Rice at han kommer til å foreslå ytterligere en endring i tirsdagens møte: 

— Jeg kommer også til å foreslå at prorektorene ikke skal være tilstede på tilsettingssaker. Jeg synes det blir mest ryddig, sier Rice. Men ellers vil han opprettholde prorektorenes møte- og talerett i ordinære møter.  

Se også: Forslag til endringer 

Lyste ut lederjobber på nytt

En annen sak på styrebordet er ansettelse av dekaner. Det var så få som søkte topplederjobbene på Fakultet for samfunnsfag (SAM) og Fakultet for helsefag (HF) i vår at stillingene ble utlyst på nytt. 

Da den nye søknadsfristen utløp 27. august, hadde det meldt seg 22 søkere til de to stillingene, og på tirsdagens møte i høgskolestyret skal tilsettingen skje.

Les også: ​

Alle fire dekanstillingene ble lyst ut i fjor vinter, og på maimøtet i høgskolestyret fikk dekan Knut Patrick Hanevik ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier fornyet tillit for fire nye år, mens Egil Trømborg kom inn utenfra som ny dekan på Fakultet for teknologi, kunst og design.

Ved de to andre fakultetene, derimot, var ikke høgskolestyret fornøyd med søkerlistene. På SAM var det bare tre søkere og på HF fem søkere.

Penger hoper seg opp

På tirsdagens styremøte kommer det også tall på bordet som viser at Høgskolen i Oslo og Akershus fortsatt sliter med å bruke opp bevilgningene høgskolen får over statsbudsjettet. Planen var å bruke opp 90 millioner av tidligere års ubrukte midler i år, men per andre tertial (1. september) viser tallene at det går andre veien. Ubrukte midler fortsetter å øke.

Dette betyr at HiOA gikk inn i årets siste tertial med 200 millioner kroner i ubrukte midler.

Les også: Mer penger på sparebøssa

Opphopningen av ubrukte midler har vært et tema på flere styremøter de siste årene, og var noe det forrige høgskolestyret stadig kritiserte.

«Er universitet»

Høgskolestyret får også hjertesaken til rektor Curt Rice på bordet - universitetssatsingen. Styret skal vedta en framdriftsplan for universitetssøknaden, som skal ende opp med at søknad sendes i mars 2016.

Både HiOA og høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark fikk nylig et brev fra Kunnskapsdepartementet, der det gjøres klart at det er de nye, strengere kriteriene som skal gjelde for å bli godkjent som universitet.

I sakspapirene understreker Rice det han allerede har sagt mange ganger: at HiOA allerede er et universitet etter internasjonale standarder.

«Norge har imidlertid noen særnorske kriterier som må være oppfylt for å få lov til å bruke betegnelsen universitet. Det må, og skal vi, forholde oss til. En foreløpig gjennomgang av status, samt de samtaler vi har hatt med NOKUT og Kunnskapsdepartementet, gjør at vi føler oss trygge på at HiOA i en søknadsprosess som vil gå fra mars 2016 og en tid framover, kan dokumentere at vi tilfredsstille kravene til akkreditering», skriver han.

Les også:  

For få disputaser

På møtet tirsdag skal Rice orientere styret om status for universitetssatsingen. En av de største utfordringene blir å tilfredsstille kravet om at minst to av doktorgradsprogrammene skal uteksaminere minst fem per år de siste tre årene.

Dette kravet ligger HiOA langt unna å oppfylle. I sakspapirene til høgskolestyret står det at seks vil disputere i år ved eldste doktorgradsprogrammet, det ved Senter for profesjonsstudier (SPS), mens SPS selv opplyser til Khrono at det vil bli fem disputaser i år. To til er ferdige, men får ikke disputert på denne siden av nyttår.

Les også: Eneste som produserer nok doktorgrader på høgskolen

Ved doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid ventes det, ifølge sakspapirene, to disputaser i år, og ved atferdsanalyse fire disputaser. Det vil i så fall si at det blir 11 disputaser på HiOA i 2015, mens prognosen som ble satt for 2015 var på 17.

Stipendiatene ved HiOA bruker dessuten lang tid. Bare 46 prosent av de som ble tatt opp i de fire årene fra 2005 til og med 2008 hadde disputert innen seks år, noe som er mye lavere enn det nasjonale gjennomsnittet, som varierte mellom 63 og 66 prosent de samme fire årene.

Foreslår tiltak

Rice lister opp flere mulige tiltak som kan styrke universitetssøknaden, blant annet når det gjelder doktorgradsprogrammene. Han vil styrke veilederne, gi tilleggsstipend til phd-kandidater som gjennomfører på normert tid, undersøke årsakene til at mange kandidater bruker betydelig mer tid enn normert fram til disputas og eventuelt sette inn tiltak for å få dem raskere gjennom.

Andre tiltak han ønsker at styret skal diskutere er å innføre krav om doktorgrad som normalordning ved tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger, legge vekt på publisering ved tilsettinger, og utlyse stillinger både nasjonalt og internasjonalt og supplere med direkte henvendelser. Et annet mulig tiltak er å fjerne kravet om ferdigheter i skandinavisk språk ved tilsetting.

Videre foreslår han flere tiltak for å styrke forskningen, blant annet legge bedre til rette for at institutt- og studieledere får forsket og utvikle ordninger som synliggjør og anerkjenner forskere som viser resultater.

Dagsorden for høgskolestyremøtet 27.oktober 2015

 • 53-2015 Revidert forretningsorden styremøte 27.oktober 2015
 • 54-2015 Administrativ organisering i ny ledelsesmodell
 • 55-2015 Opprettelse av ny seksjon i Avdeling IKT
 • 56-2015 Overdragelse av forskningsinstituttene i NIBR og SIFO – Organisering av SVA fra 1. januar 2016
 • 57-2015 UTSETTES Fastsettelse av formålsparagraf for Khrono
 • 58-2015 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2015
 • 59-2015 Budsjettforslag 2017 – satsninger utenfor rammen
 • 60-2015 Delegasjon av myndighet til dekan
 • 61-2015 Universitetssøknad våren 2016: Fremdriftsplan
 • 62-2015 Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor (Ph.D) i atferdsanalyse – Hanna Steinunn Steingrimsdottir
 • 63-2015 Unntatt offentlighet Tilsetting av dekan for fakultet for samfunnsfag
 • 64-2015 Unntatt offentlighet Tilsetting dekan for fakultet for helsefag
 • 65-2015 Meldingssaker Referatsaker: a) Protokoll fra styremøtet 1.september 2015 b) Møtebok fra IDF-møte 22.september 2015 og protokoll og referat fra IDF-møtet 22.oktober 2015
 • Orienteringssaker: c) Rapport fra Klagenemda d) Status for HiOAs universitetssatsing e) Rektors orienteringer 
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS