Kunnskapsministeren vil ha svar fra alle universitetene og høgskolene på hva de mener at de er spesielt gode på, men vil også ha eksempler på hvor kvaliteten har sviktet. Det er det første han får svar flest svar på. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Isaksen har fått «skrytelistene»

Landets universiteter og høgskoler har levert oversikt til departementet om hvilke utdanninger de mener har «særlig god kvalitet». Her er «skrytelistene» så langt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har bestilt svar fra universitetene og høgskolene på 10 spørsmål. Svarene skal han bruke som innspill til stortingsmeldingen om kvalitet, som skal legges fram våren 2017.

I et av spørsmålene ber han om eksempler på utdanningstilbud eller -opplegg med særlig god kvalitet eller gode resultater. Men han sier at han også setter pris på eksempler på studietilbud der det er blitt avdekket sviktende kvalitet, men hvor man har lykkes med å løfte kvaliteten.

Mangelfull liste

I de aller fleste svarene som er lagt ut på Kunnskapsdepartementets sider så langt velger de fleste utdanningsinstitusjonene å konsentrere seg om første del av spørsmålet og har laget sine «skrytelister».

Mange dropper å fortelle om studietilbud der det er blitt avdekket sviktende kvalitet, men hvor de har satt inn tiltak som igjen har bedret kvaliteten.

Khrono har gått gjennom de høringsuttalelsene fra utdanningsinstitusjoner som departementet har lagt ut så langt. Høringsfristen gikk ut fredag 1. juli, men det mangler fortsatt flere. Khrono har etterlyst de som mangler, men departementet ber om forståelse for at ikke alle er lagt ut, fordi det er ferie. 

Spørsmål nr. 7 fra statsråd Isaksen lød som følger: 

Jeg ber om eksempler på utdanningstilbud eller utdanningsopplegg med særlig god kvalitet eller gode resultater (faglig innhold, organisering, tverrfaglighet, innovasjon evaluering/ vurdering etc.), med en kort begrunnelse for hvorfor nettopp dette er et godt eksempel. Jeg setter også pris på eksempler på studietilbud hvor det ble avdekket sviktende kvalitet, men hvor man har lyktes med å løfte kvaliteten.

Fremragende utdanning ved UiB: 

Universitetet i Bergen er en av de få institusjonene som har svart tydelig på spørsmålet fra Isaksen med å trekke fram to studier med det de mener har høy kvalitet og to som masterprogrammer de har slitt med, men som er på «bedringens» vei.

 • bioCEED Som senter for fremragende utdanning (SFU) innen fagområdet biologi .
 • TVEPS Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS) er ett av våre tilbud vi vil nevne med særlig god kvalitet.

Spesielle utfordringer med tiltak som har ført til bedring: 

 • Masterprogrammet i medievitenskap (tilfredshet på studiebarometeret økt fra 3,8 - 4,3)
 • Masterprogram i logopedi (tilfredshet på studiebarometeret økt fra 2,7-3,4)

Statsvitenskap og dirigentstudier ved UiS:

Universitetet i Stavanger har forbedret grunnskoleutdanningen og barnehagelærerutdanningen med forbedret kvalitet. Her er studiene de mener har spesielt høy kvalitet: 

 • Bachelor i statsvitenskap ved Det humanistiske fakultet.
 • Det digitale dirigentstudiet ved Det humanistiske fakultet. 
 • Omarbeiding av fem PhD-programmer til ett program med fem profiler: Petroleumsteknologi, offshoreteknologi, informasjonsteknologi, matematikk og fysikk, risikostyring og samfunnssikkerhet og kjemi og biovitenskap. 
 • PROFRES, en forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Universitetet i Stavanger styrer og koordinerer forskerskolen i samarbeid med Universitetet i Agder, Nord universitet og en rekke høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet.
 • Grunnskolelærerutdanningene har hatt stor fremgang i Studiebarometeret fra 2014 til 2015. Også barnehagelærerutdanningen viste god framgang. 

Best kvalitet på journalistikk og produktdesign på HiOA:

Landets største høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus har rangert sine beste utdanninger slik

 • Bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic). Dette er et nytt studium opprettet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus..
 • Yrkesfaglærerutdanningen ved HiOA får svært gode tilbakemeldinger fra arbeidslivet og egne studenter på studiets utdanningskvalitet.
 • Journalistutdanningen er spesielt opptatt av integrasjon mellom utdanning, praksis og forskning. 
 • Produktdesign har «prosjekt designkontor», der studentene skaffer seg reelle oppdrag fra eksterne aktører.

Lang liste fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) fram:

HSN har en lang skryteliste, her er noen eksempler:

 • Satsing på e-læring. 
 • «Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring» er et prosjekt som ga Høgskolen i Telemark Utdanningskvalitetsprisen  i 2010. I dag leder høgskolen et nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere. 
 •  Y-veien. Høgskolen i Telemark startet allerede høsten 2002 med et prøveopptak til ingeniørstudier hvor yrkesfaglige kandidater med fagbrev ble innvilget opptak innen elektrorelaterte fag uten å ha gjennomført forkurs. 
 • Institutt for økonomi og informatikk tilbyr et nettbasert årsstudium i informasjonsbehandling.
 • Bachelorprogrammene i sosiologi og historie scorer begge best i Norge på Studiebarometeret sammenlignet med alle universiteter og høyskoler i landet som tilbyr tilsvarende bachelorprogram.
 • Siden 2006 har høgskolen samarbeidet med industrien gjennom masterprogrammet Systems Engineering.
 • Tiltak for økt gjennomføring og kvalitet Ved institutt for natur-, helse og miljøvernfag erfarte de at masterstudentene brukte lang tid på å komme gjennom studiet. Ved innføring av enkle tiltak har gjennomstrømningshastigheten gått vesentlig opp, og siden 2012.

Dette er Kunsthøgskolen i Oslo mest fornøyd med:

 • Gruppekritikk - en undervisningsform hvor studentene presenterer arbeidet sitt for studentgruppen og veileder. 
 • Felles milepæls-gjennomganger og underveisevaluering i arbeidet med masteroppgaven. Få studenter dropper ut.

Dette trekker Høgskulen i Volda fram:

Høgskulen i Volda er mer beskjeden enn de fleste og nøyer seg med å trekke fram ett eksempel. Ifølge studiebarometeret er skårer journalistutdanningen i Volda 4,8 på samlet tilfredshet:

 • Bachelor i journalistikk har svært gode resultat i studiebarometeret, veldig høg gjennomføring, ypparlege tilbakemeldingar frå bransjen og eit svært godt rykte nasjonalt. 

Bachelor og praksis på Politihøgskolen:

Politihøgskolen er fornøyd med praksisfeltet som læringsarena. 

 • Bachelor i politistudier benytter i stor grad praksisfeltet som læringsarena. I dette programmet utgjør praksis et helt studieår med praksisstudier. 
 • Studieprogrammet Nordic Computer Forensic Investigators (NCFI). Formålet med utdanningen er å gi kompetanse i politiets arbeid med elektroniske spor med fokus på kvalitet i etterforskingen, teknikker, metoder, rettssikkerhet og personvern. NCFI har blitt et unikt konsept i internasjonal sammenheng.

Lovisenberg diakonale høgskole:

Teori og praksis på Det teologiske menighetsfakultet: 

 • Programmer for profesjonsutdannelser hvor vi legger stor vekt på et aktivt samspill mellom teori og praksis.
 • Erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk. 

Spesielle utfordringer:

Både teologistudiet og lektorprogrammet er studietilbud det er arbeidet spesielt med de siste par årene, som følge av tilbakemeldinger som ble fanget opp i kvalitetssystemet.

Fisk og havbruk på UiT:

UiT Norges arktiske universitet har én kvalitetsfavoritt, fisk og havbruk. 

 • Fiskeri- og havbruksvitenskap i praksis (fyrtårnprosjekt) Praksisorientert undervisning har tradisjonelt vært knyttet til profesjonsstudiene, men UiT har en uttalt ambisjon om at studenter i alle studieløp skal komme i kontakt med nærings- og arbeidslivet.
 • Bedre undervisningskvalitet ved Det juridiske fakultet (fyrtårnprosjekt). Våren 2015 startet Det juridiske fakultet ved UiT et toårig prosjekt med bedre undervisningskvalitet som overordnet målsetting. Målet kan sammenfattes i følgende punkter:
 • Ingeniørstudiet i datateknikk (bachelor) Ingeniørstudiet i datateknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (tidligere Høgskolen i Narvik) hadde for noen år siden svært høyt frafall. Fagmiljøet tok grep og gjorde betydelige endringer i undervisningsopplegget

Gullruten i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer mener de har flere studier av høy kvalitet. 

 • Studentaktiv forskning (reiseliv)
 • Prakademisk utdanningstilbud (bachelor i organisasjon og ledelse)
 • Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL-studiet). Utvikling av akademisk og praktisk forståelse og ferdigheter hos studentene.
 • Praksisplasser gir studentene relevant erfaring til å møte arbeidslivet samtidig som de utfører et samfunnsmandat (idrettsvitenskap)
 • Gullrutens Fagpris (TV-utdanning): Gullrutens Fagpris er TV-bransjens eget prisshow hvor de fremste utøverne på sine fagfelt i norsk TV-produksjon blir gjort ære på av en samlet bransje.
 • Bachelorstudenter deltar i seksjonens forskningsvirksomhet (idrettsvitenskap)

Bachelor ved Høgskolen i Molde

HiMolde trekker fram to bachelorutdanninger. 

 • Bachelor i sykepleie (laget flere tiltak for bedring)
 • Bachelor i jus og administrasjon

Fyrtårn med scenekunst i Østfold:

Høgskolen i Østfold trekker blant annet fram scenekunst-utdanningene sine. 

 • Studier innenfor teknologiske fag, ingeniørutdanninger, innovasjon og prosjektledelse og informasjonsteknologiske utdanninger har over lengre tid vist en fin utvikling med å knytte studiene til arbeidslivet.
 • Barnehagelærerutdanningen. Studiene har hatt en meget god utvikling de senere årene, både med tanke på økt gjennomstrømning, studiekvalitet og ikke minst samspill mellom fagmiljøer, studenter og praksisfeltet.
 • Utdanningene innen scenekunst. Dette er utdanninger med en liten gruppe studenter, men av høyt internasjonalt kaliber. På mange måter er dette et fyrtårn ved høgskolen, skriver de. 

Her finner du en samlet oversikt over de høringssvarene som er lagt ut på Kunnskapsdepartementets sider. 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS