null Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rekordmange nye lærerstudenter

Flere søkere enn noen gang har fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærer- og lektorutdanningene. Det viser tall fra Samordna Opptak.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttrykker i en pressemelding at han er fornøyd med fakta han ser fra Samordna opptak.

— Dette er gledelig. Regjeringen satser på skole og barnehage. Lærerne er avgjørende for at vi skal lykkes med denne satsningen. Det er stort behov for flere lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere lærere, sier Røe Isaksen.

Øker med 10,5 prosent

Til sammen har 3930 søkere fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærer-utdanningen for trinn 1-7 og trinn 5-10. Det er en økning på 10,5 prosent. 5-årig lektorutdanning har hatt en økning i både søkning og opptak i flere år.  I år er det totalt 1 530 søkere som har fått tilbud om lektorutdanning. Dette er en økning på 9,8 prosent sammenliknet med i fjor.  

Det er også en økning for opptaket til barnehagelærerutdanningen. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 3435 søkere. Det er en økning på 5,9 prosent fra i fjor.

— Jeg er glad for at flere ønsker å bli barnehagelærere. Regjeringen ønsker å styrke kvaliteten i barnehagene og da er det avgjørende med kvalifiserte og kompetente pedagoger, sier Røe Isaksen.

Harde krav på sykepleie

I fjor oppnådde Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) for første gang en poenggrense på over 50 for en av skolens sykepleieutdanninger, og i år har karakternivået til de som ønsker å studere sykepleie hos oss økt ytterligere.

— Vi visste at søkingen til bl.a. sykepleieutdanningene våre økte ytterligere i år, og det er gledelig å se at også karakternivået til søkerne fortsetter å heves, sier studiedirektør Marianne Brattland, som legger til at de er superfornøyd med de fakta de ser utav årets hovedopptak til høgskolen.

Hun trekker også fram at poenggrensen for ingeniørstudiet i elektronikk og informasjonsteknologi har økt med over 10 poeng siden i fjor, mens ortopediingeniørutdanningen har økt med over 13 poeng siden forrige opptak. Også på lærerutdanningene øker poenggrensen blant de som har fått plass fra i fjor. Blant annet øker poenggrensen for grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn med matematikk fra 47,6 i fjor til 49,3 i år.

— At HiOA er en stor og attraktiv høgskole understrekes dessuten av at opptakstallene viser at vi får stadig bedre søkere. Generelt ser vi at poenggrensene øker hos alle våre fakulteter, og tidvis er det også snakk om store økninger, sier Brattland.

— Norges mest populære lærested

— Det er stort behov i samfunnet for den kompetansen vi utdanner til ved HiOA, og de gode søkertallene vi har sett i år understreker at svært mange også ønsker å bidra med denne kompetansen i samfunnet, sier studiedirektør Marianne Brattland (bildet under) ved HiOA.

Allerede i forbindelse med søkertallene som ble klare i april ble det tydelig at utdanninger til yrker som samfunnet trenger er populære, og at bl.a. høgskolens sykepleie- og vernepleierutdanninger er særlig ettertraktet.

HiOA er Norges største statlige høgskole med cirka 17.500 studenter, og høgskolen mener at de samtidig er landets klart mest populære blant de som søker seg til høyere utdanning.

Til 4482 planlagte studieplasser hadde HiOA i år hele 14095 førstevalgssøkere, hvilket er landets høyeste antall søkere per studieplass blant de store høgskolene og universitetene, trekker de fram i en pressemelding.

Rekordmange søkere på sykepleie

På landsbasis er det sendt ut om lag 15.850 tilbud innen helse- og sosialfag, det vil si omtrent som i fjor. Tallene viser at det er rekordmange søkere til sykepleierutdanningen, slik at konkurransen om å komme inn slik utdanningen er skjerpet.

— Jeg er godt fornøyd med at så mange ønsker å utdanne seg til yrker som er grunnleggende for vårt velferdssamfunn og som det er stort behov for i årene framover. Med en slik utvikling vil vi kunne matche etterspørselen etter helse- og sosialarbeidere i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

I alt 4096 har fått tilbud om plass på realfagsstudier. Dette er en økning på rundt 12 prosent fra i fjor. Til bachelorstudiet i teknologi er det sent ut tilbud til om lag 4200. Det er omtrent som i fjor. Til masterstudier i teknologi (sivilingeniør) er det en økning på 4,9 prosent. Rundt 3150 har fått tilbud om disse studieplassene.

— Det vil fortsatt være behov for teknologer og realfagskandidater i årene som kommer. Ikke minst viser samfunnsutviklingen at det er behov for å tenke nytt for å løse viktige samfunnsutfordringer. Blant annet er det behov for flere nye arbeidsplasser utenom oljenæringen, sier Røe Isaksen.

Drøyt 60 prosent får innfridd førstevalg

Blant de som får tilbud om studieplass, får 55.034 (61,8 prosent) tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. Dette er en liten nedgang fra 2014, hvor tilsvarende tall var 53.798 (63,4 prosent).

— Nesten 89.000 søkere har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket. Vi er fornøyde med å kunne sende ut tilbud til så mange av de som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak, sier Geir Sverre Andersen, avdelingsleder i Felles studieadministrativt tjenestesenter.

Ved årets hovedopptak gis 35.656 av tilbudene til menn, mens 53.328 tilbud gis kvinner. Dette gir en kvinneandel på 59,9 prosent, en marginal nedgang fra 2014. 

Rekord i antall utsendte studietilbud

Tall fra Samordna opptak (SO) viser at om lag 106.000 av de 127.000 som søkte er kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har 89.000 kvalifiserte søkere nå fått tilbud om studieplass gjennom SO. Det er sendt ut 4 100 flere tilbud enn på samme tid i fjor. Det er en økning på 4,8 prosent.

 – Det er positivt at så mange har fått oppfylt sitt ønske om høyere utdanning allerede i hovedopptaket, og at de fleste har fått tilbud på førstevalget sitt. Dette er flott og vil føre til mange motiverte studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

17.196 kvalifiserte søkere uten studieplass

Foreløpig står om lag 17.196 kvalifiserte søkere uten studieplass. Det er rundt 3100 flere enn i fjor.

Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud om plass dersom de er villige til å flytte på seg.

Fra og med søndag 19. juli klokken 09.00 kan interesserte sjekke Samordna opptaks nettportal: «Ledige studieplasser». Nettportalen åpner for søkningen mandag 20. juli klokken 09.00.

— Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å sjekke nettportalen. Der vil det fortsatt være mulig å finne spennende studier. Det gjelder å være tidlig ute ettersom det er førstemann til mølla som gjelder, sier Røe Isaksen.

Ny og gammel rektor ønsker velkommen

7566 studenter har fått tilbud om studieplass på HiOA. Høgskolen har 4482 planlagte plasser. Mange kommer ikke til å takke ja til tilbudet, og derfor er det mange flere som får tilbud enn det man har plass til.

Her ønsker påtroppende rektor ved HiOA, Curt Rice, og avtroppende rektor, Kari Toverud Jensen, nye studenter velkommen til høgskolen:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS